ОБРАЗ Я І УЯВЛЕННЯ ПРО МАЙБУТНЄ У МОЛОДІ

Автор(и)

  • Ольга Васильченко ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК" https://orcid.org/0000-0002-2502-8072
  • Євген Бацман ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-147-152

Ключові слова:

образ я, я концепція, життєвий шлях, планування майбутьного, життевий план

Анотація

Зроблена спроба розглянути та систематизувати науковий теоретичний матеріал з питання феномену майбутнього саме в контексті психологічних досліджень. Розкриті особливості проектування особистістю власного життя. Вивчені особливості взаємозумовленого впливу особистісних характеристик молодої людини, її структурних компонентів образу Я та їхній вплив на процес та зміст проектування власного майбутнього. Проектування власного життєвого шляху досить складний і тривалий процес, який передбачає побудову життєвого плану, який виникає лише тоді, коли предметом роздумів стає не лише кінцевий результат (сама мета, її досягнення), а й способи його досягнення, шлях, яким людина має намір слідувати, і ті об'єктивні та суб'єктивні ресурси (самооцінка), які їй для цього знадобляться. Відповідно проектування власного життя відбувається як на рівні особистісному – проектування себе у майбутньому; так і на рівні змістовно-операційному – проектування власних дій по досягненню бажаного майбутнього. Проблема проектування життєдіяльності у психології розвивається в рамках проблематики вивчення особливостей особистісної активності, орієнтованої на досягнення суб'єктом свідомо поставленої мети. Процес постановки мети та її реалізації цілеспрямованої дії утворює ту основу, де суб'єкт реалізує проектування свого життя. Проект, що вибудовується суб'єктом, інтерпретується як усвідомлюване проживання людиною мети, реалізація тих чи інших цінностей у поєднанні зі спрямованою на їхнє досягнення внутрішньої та зовнішньої активності суб'єкта. Психологічна наука не має чіткого трактування сутності феномена майбутнього. Проте, вона має розгорнуте психологічне трактування психологічних функцій майбутнього в житті людини. В рамках дослідження прийняття точка зору щодо основної функції майбутнього, яка полягає в забезпеченні смислової та часової перспективи особистості. В психологічній науці дані функції-характеристики розкриваються через категорію образу майбутнього. В рамках нашого дослідження ми погоджуємося з трактування, які розглядають образ майбутнього, як новоутворення, яке постає як прогноз, як реальна конструктивна життєва перспектива, як життєвий план особистості. Образ майбутнього є мультимодальним (що включає різні часові координати, емоційні і когнітивні процеси) конфігуратором, властивим як окремій особистості, так і групі загалом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ольга Васильченко, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Доктор психологічних наук, професор, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Євген Бацман, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Здобувач вищої освіти, Магістрант групи ПС-21м-зн (в), ВНЗ  «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Посилання

Абульханова-Славская К. (2011). Стратегия жизни. 160 с.

Адлер А. (2015). Практика и теория индивидуальной психологии. Академический Проект. 240 с.

Астафьева И. (2010). Содержание и структура жизненных планов, нацеленных на личностный рост, у студентов-выпускников. 348с.

Бюллер Ш. (1968). Жизненный пить человека. 158с.

Головаха Е. (1984). Психологическое время личности. 127с.

Ковальова С. (1998). Психология современной семьи. 134с.

Кроник А. (2008). Каузометрия: методы самопознания, психодиагностики п психотерапии в психологии жизненного пути. 210 с.

Максимова О. (2005). Развитие личности и ее жизненный путь. 282 с.

Наприс А. (1997). Психологическая характеристика личностных жизненных планов и их влияние на поведение осужденных молодежного возраста. 219 с.

Некрасова Ю. (2006). Лечение творчеством. 225 с.

Рубинштейн С. (2002). Основы общей психологии. 720 с.

Хайдеггер М. (2015). Бытие и время. 460 с.

Downloads

Опубліковано

2022-10-28

Як цитувати

Васильченко, О., & Бацман, Є. (2022). ОБРАЗ Я І УЯВЛЕННЯ ПРО МАЙБУТНЄ У МОЛОДІ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(67), 147–152. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-147-152

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія