ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ: ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-9-18

Ключові слова:

ринок нерухомості, фактори впливу на попит та пропозицію на ринку нерухомості, динаміка цін на ринку нерухомості, «нецінові» фактори впливу, «неринкові» фактори впливу

Анотація

В статті подано результати дослідження загальних підходів до аналізу ринку нерухомості. Здійснена спроба економічного аналізу українського ринку нерухомості. Автори виходили з припущення про важливість застосування в економічному аналізі ринку нерухомості основних положень загальної теорії ринків. Ідентифіковані ключові фактори впливу на попит на ринку нерухомості, серед яких: загальний рівень добробуту (доходів) громадян, рівність/нерівність розподілу доходів у суспільстві, рівень ліквідності та прибутковості альтернативних до нерухомого майна форм активів, умови банківського кредитування при придбанні нерухомості, способи (алгоритми, методики, правила) оцінювання об’єктів нерухомості, динаміка курсу національної валюти, активність агентів ринку, які працюють на замовлення покупців. Ідентифіковані ключові фактори впливу на пропозицію на ринку нерухомості, серед яких: виробничий потенціал будівельних та девелоперських компаній, рівень цін на будівельні матеріали та ремонтні роботи, умови банківського кредитування забудовників та інвесторів, способи (алгоритми, методики, правила) оцінювання об’єктів нерухомості, динаміка курсу національної валюти, активність агентів ринку, які працюють на замовлення продавців нерухомості. Виокремлені об’єктивні причини державного регулювання ринку нерухомості. Проаналізовано динаміку показника кількості угод на українському ринку нерухомості та з’ясовано факт циклічності змін цього показника під впливом психологічного фактору. Досліджено динаміку зміни загального рівня цін на українському ринку та з’ясовано факт певної стабільності в змінах темпу зростання цін. Окреслено деякі проблеми аналізу ринку нерухомості, пов’язані з браком статистичної інформації, необхідної для змістовного економічного аналізу цього ринку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ірина Радіонова, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Д.е.н., професор, ДВНЗ Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Юрій Піта, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Aспірант програми 051 «Економіка», ВНЗ «Університету економіки та права «КРОК», Президент «Асоціації фахівців ринку нерухомості (рієлторів) України», м. Київ

Посилання

Research Guides. Gorgia State University. URL: https://research.library.gsu.edu/c.php?g=115355&p=751455

Real Estate Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028. URL: https://www.imarcgroup.com/real-estate-market

Cucchiarelli P., McGreal S. (2012). Real Estate Agents/ International Encyclopedia of Housing and Home. URL: https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/real-estate-market

Nguyen J. Key. (2023). Factors That Drive the Real Estate Market. Investopedia. URL: https://www.investopedia.com/articles/mortages-real-estate/11/factors-affecting-real-estate-market.asp

Xiangyu Chen, Jittima Tongurai. (2021). The Relationship Between China’s Real Estate Market and Industrial Metals Futures Market: Evidence from Non-price Measures of the Real Estate Market. Asia-Pacific Financial Markets. 28(2), p.1-35. DOI: 10.1007/s10690-021-09334-8

О. Драпіковський, І. Іванова, С. Смольнікова. (2021). Оцінка нерухомого майна – К., Арт Економі. – 432 с.

С. М. Кобзан. (2019). Формування ринку нерухомості: практичні аспекти та особливості оцінки: монографія. Київ: Юрінком Інтер. - 212 с.

В. Р. Кучеренко, М. А. Заєць, О. В. Захарченко, Н. В. Сментина, В. О. Улибіна. (2013). Оцінка та управління нерухомістю: навчальний посібник. Одеса: Видавництво ТОВ «Лерадрук». – 272 с.

К. В. Павлов, О.М. Павлова. (2019). Формування та регулювання конкурентних відносин на регіональних ринках житла України: монографія. К. В. Павлов, О. М. Павлова – Луцьк. видавництво "Терен". – 542 с.

Samuelson, Paul Anthony. (1948). Economics, an Introductory Analisis. McGraw-Hill. URL: https://archive.org/stream/in.ernet.dli.2015.50126/2015.50126.Economics-An-Introductory-Analysis_djvu.txt

Ian Dorton I., Blink J. (2020). Economics. Oxford University. URL: https://fdslive.oup.com/www.oup.com/oxed/look-inside/9781382020220.pdf?region=international

Міністерство юстиції України. (2018). Інформація щодо кількості посвідчених правочинів (договорів) з нерухомості в І кварталі 2018 р. Отримано 22 вересня 2023 з https://minjust.gov.ua/files/general/2018/04/25/20180425104616-85.pdf

Міністерство юстиції України. (2018). Інформація щодо кількості посвідчених правочинів (договорів) з нерухомості в ІІ кварталі 2018 р. Отримано 22 вересня 2023 з https://minjust.gov.ua/files/general/2018/07/27/20180727162334-27.pdf

Міністерство юстиції України. (2018). Інформація щодо кількості посвідчених правочинів (договорів) з нерухомості в ІIІ кварталі 2018 р. Отримано 22 вересня 2023 з https://minjust.gov.ua/files/general/2018/10/26/20181026114710-81.pdf

Міністерство юстиції України. (2018). Інформація щодо кількості посвідчених правочинів (договорів) з нерухомості в ІV кварталі 2018 р. Отримано 22 вересня 2023 з https://minjust.gov.ua/files/general/2019/01/25/20190125155524-19.pdf

Міністерство юстиції України. (2019). Інформація щодо кількості посвідчених правочинів (договорів) з нерухомості в І кварталі 2019 р. Отримано 22 вересня 2023 з https://minjust.gov.ua/files/general/2019/05/02/20190502104122-66.pdf

Міністерство юстиції України. (2019). Інформація щодо кількості посвідчених правочинів (договорів) з нерухомості в ІІ кварталі 2019 р. Отримано 22 вересня 2023 з https://minjust.gov.ua/files/general/2019/07/25/20190725113015-54.pdf

Міністерство юстиції України. (2019). Інформація щодо кількості посвідчених правочинів (договорів) з нерухомості в ІIІ кварталі 2019 р. Отримано 22 вересня 2023 з https://minjust.gov.ua/files/general/2019/10/28/20191028102501-44.pdf

Міністерство юстиції України. (2019). Інформація щодо кількості посвідчених правочинів (договорів) з нерухомості в ІV кварталі 2019 р. Отримано 22 вересня 2023 з https://minjust.gov.ua/files/general/2020/01/27/20200127121939-53.pdf

Міністерство юстиції України. (2020). Інформація щодо кількості посвідчених правочинів (договорів) з нерухомості в І кварталі 2020 р. Отримано 22 вересня 2023 з https://minjust.gov.ua/files/general/2020/04/27/20200427173653-55.pdf

Міністерство юстиції України. (2020). Інформація щодо кількості посвідчених правочинів (договорів) з нерухомості в ІІ кварталі 2020 р. Отримано 22 вересня 2023 з https://minjust.gov.ua/files/general/2020/07/24/20200724180402-95.pdf

Міністерство юстиції України. (2020). Інформація щодо кількості посвідчених правочинів (договорів) з нерухомості в ІIІ кварталі 2020 р. Отримано 22 вересня 2023 з https://minjust.gov.ua/files/general/2020/10/28/20201028151444-25.pdf

Міністерство юстиції України. (2020). Інформація щодо кількості посвідчених правочинів (договорів) з нерухомості в ІV кварталі 2020 р. Отримано 22 вересня 2023 з https://minjust.gov.ua/files/general/2021/01/25/20210125171023-16.pdf

Міністерство юстиції України. (2021). Інформація щодо кількості посвідчених правочинів (договорів) з нерухомості в І кварталі 2021 р. Отримано 22 вересня 2023 з https://minjust.gov.ua/files/general/2021/04/22/20210422130118-39.pdf

Міністерство юстиції України. (2021). Інформація щодо кількості посвідчених правочинів (договорів) з нерухомості в ІІ кварталі 2021 р. Отримано 22 вересня 2023 з https://minjust.gov.ua/files/general/2021/07/27/20210727130850-38.pdf

Міністерство юстиції України. (2021). Інформація щодо кількості посвідчених правочинів (договорів) з нерухомості в ІIІ кварталі 2021 р. Отримано 22 вересня 2023 з https://minjust.gov.ua/files/general/2021/10/27/20211027100714-12.pdf

Міністерство юстиції України. (2021). Інформація щодо кількості посвідчених правочинів (договорів) з нерухомості в ІV кварталі 2021 р. Отримано 22 вересня 2023 з https://minjust.gov.ua/files/general/2022/01/25/20220125172050-72.pdf

Міністерство юстиції України. (2022). Інформація щодо кількості посвідчених правочинів (договорів) з нерухомості в І кварталі 2022 р. Отримано 22 вересня 2023 з https://minjust.gov.ua/files/general/2022/07/27/20220727170452-93.pdf

Міністерство юстиції України. (2022). Інформація щодо кількості посвідчених правочинів (договорів) з нерухомості в ІІ кварталі 2022 р. Отримано 22 вересня 2023 з https://minjust.gov.ua/files/general/2022/07/27/20220727170536-99.pdf

Міністерство юстиції України. (2022). Інформація щодо кількості посвідчених правочинів (договорів) з нерухомості в ІІI кварталі 2022 р. Отримано 22 вересня 2023 з https://minjust.gov.ua/files/general/2022/12/21/20221221095457-30.pdf

Міністерство юстиції України. (2022). Інформація щодо кількості посвідчених правочинів (договорів) з нерухомості в ІV кварталі 2022 р. Отримано 22 вересня 2023 з https://minjust.gov.ua/files/general/2023/01/26/20230126152153-80.pdf

Downloads

Опубліковано

2023-09-30

Як цитувати

Радіонова, І., & Піта, Ю. (2023). ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ: ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(71), 9–18. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-9-18

Номер

Розділ

Розділ 1. Економіка