ІДЕНТИФІКАЦІЯ КАТЕГОРІЇ «ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА» В ТЕОРЕТИЧНІЙ ТА ПРИКЛАДНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Автор(и)

  • Ірина Радіонова ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» https://orcid.org/0000-0002-0941-2867
  • Олексій Акулов ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» https://orcid.org/0000-0002-0941-2867

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-70-9-20

Ключові слова:

цифрова економіка, ІКТ-сектор економіки, секторний аналіз економіки, структура та межі цифрової економіки

Анотація

В статті вирішується наукова проблема уточнення змісту поняття «цифрова економіка». Ця проблема, на думку авторів, є актуальною для теорії цифрової економіки, оскільки її вирішення сприяє формуванню понятійного апарату теорії.   Вона (проблема) є актуальною і для вдосконалення практики публічного управління економікою, оскільки сприяє правильному оцінюванню обєкту управління, яким є цифрова економіка. Метою дослідження стало обгрунтування наукового інструментарію, який би давав можливість позбавитись певної «розмитості» поняття «цифрова економіка», визнаної багатьма дослідниками. В якості кінцевої мети дослідження визначено досягнення більш точної та конкретної ідентифікації поняття «цифрова економіка» для його релевантного застосування при вирішенні прикладних завдань управління та економічного розвитку. Для досягнення визначеної мети застосований набір методів дослідження з властивим цим методам інструментарієм, а саме: секторна моделі аналізу економіки та виробничі функції для окремих секторів, виокремлення ядра та, так званих «поясів» технологічних змін цифрової економіки, оцінювання на основі економічних мультиплікаторів, порівняльного аналізу рівня цифрового розвитку країн за показниками внеску певних секторів у створений ВВП країн. Застосування згаданих методів та відповідного інструментарію аналізу дало підстави для такої ідентифікації цифрової економіки. Цифрова економіка є частиною національної економіки, що формується у процесі взаємозв’язаного руху ресурсів та продуктів трьох суб-секторів. Такими суб-секторами є «технологічне ядро» у формі ІКТ-сектору, сектор «е-поясу продуктів кінцевого споживання» та сектору «інфраструктури публічного управління», безпосередньо повязаного зі створенням сприятливого середовища для ІКТ-сектору та «е-поясу продуктів кінцевого споживання». Визначено загальний вид   виробничих функцій кожного з трьох суб-секторів цифрової економіки. Обгрунтована доцільність кількісної ідентифікації цифрової економіки з застосуванням сукупності показників, які віддзеркалюють: частки цифрової економіки в ВВП країни, частки ІКТ-сектору в ВВП, мультиплікативний вплив на всю економіку власне цифрової економіки та її ІКТ-сектору (mde, mIKT/de, mIKT/Y).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ірина Радіонова, ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.е.н., професор, ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ

Олексій Акулов, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Аспірант, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Посилання

Elmasry, T., Benni, E., Patel, J., & Aus dem Moore, J. P. (2016). Digital Middle East: Transforming the region into a leading digital economy. https://www.mckinsey.com/featured-insights/middle-east-and-africa/digital-middle-east-transforming-the-region-into-a-leading-digital-economy

Bukht, R., & Heeks, R. (2017). Defining, Conceptualising and Measuring the Digital Economy. Development Informatics Working Paper no. 68. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3431732

Unold, J. (2003). Basic Aspects of the Digital Economy. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 167, 1–21. https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/7061/41-49.pdf

(n.d.). Digital Economy. ICCWBO. https://iccwbo.org/global-insights/digital-economy/

UNCTAD. (2021). Digital Economy Report 2021. United Nations. https://unctad.org/system/files/official-document/der2021_en.pdf

Saffo, P. (2016). Get ready for a new economic era. http://www.saffo.com/wp-content/uploads/2016/06/McKinsey-Creator.pdf

Wu, D. (2022). Inside China's Surveillance State, Built On High Tech And A Billion Spies. https://worldcrunch.com/culture-society/china-surveillance-cameras

Mutula, S.M. (2009). Digital Economies: SMEs and E-Readiness. 1-338. https://doi.org/10.4018/978-1-60566-420-0

OECD. (2020). OECD Digital Economy Outlook 2020. OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/bb167041-en

Oleshko, T. I., Kasianova, N. V., Smerichevskyi, S. F. ta in. (2022). Tsyfrova ekonomika: pidruchnyk. Kyiv: NAU. https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54129

Romer, P.M. (1989). Endogenous Technological Change. National Bureau of Economic Research. NBER Working Paper Series no. 3210. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w3210/w3210.pdf

OECD. (2019). Roles and responsibilities of actors for digital security. OECD Publishing, Paris. OECD Digital Economy Papers no. 286. https://doi.org/10.1787/3206c421-en

OECD. (2014). The digital economy, new business models and key features, in Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy. OECD Publishing, Paris, 2014. https://doi.org/10.1787/9789264218789-7-en.

Lloyd, B. (2021). How do Governments add value to society? or What are Governments for?. Academia Letters, Article 1208. https://doi.org/10.20935/AL1208

Lakatos, I. (1987). The Methodology of Scientific Research Programmes: Philosophical Papers (J. Worrall & G. Currie, Eds.). Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511621123

U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA). (2022). Digital Economy Data 2005-2021. U.S. Department of Commerce. table 2. https://www.bea.gov/system/files/2022-11/DigitalEconomy_2005-2021.xlsx

U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA). (2020). Digital Economy Data 2005-2018. U.S. Department of Commerce. table 2. https://www.bea.gov/system/files/2020-08/Digital-Economy-Tables-August-2020.xlsx

UNDP. (2022). China in Numbers (2022). United Nations. https://www.undp.org/china/publications/china-numbers-2022

Statista Search Department. (2023). Share of the digital economy in the GDP of China from 2015 to 2021. Statista. https://www.statista.com/statistics/1250092/china-digital-economy-gdp-share

Highfill, T., & Surfield, C. (2022). New and Revised Statistics of the U.S. Digital Economy, 2005–2021. U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA). https://www.bea.gov/system/files/2022-11/new-and-revised-statistics-of-the-us-digital-economy-2005-2021.pdf

CAICT. (2020). Digital Economy Development in China (2020) (p.2). MIIT China. Retrieved April 25, 2023, from http://www.caict.ac.cn/english/research/whitepapers/202007/P020200728343679920779.pdf

Manyika, J., Chui, M., Bughin, J., Dobbs, R., Bisson, P., & Marrs, A. (2013). Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy. McKinsey Global Institute. http://surl.li/irhin

Woetzel, J., Madgavkar, A., Seong, J., Manyika, J., Sneader, K., Tonby, O., … Gupta, S. (2018). Outperformers: High-growth emerging economies and the companies that propel them. McKinsey Global Institute. http://surl.li/irhip

European Central Bank. (2020). The digital economy and the euro area. ECB Economic Bulletin. https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2021/html/ecb.ebart202008_03~da0f5f792a.en.html

Eurostat. (n.d.). Percentage of the ICT sector in GDP (online data code: ISOC_BDE15AG, view: DEFAULT). European Union. Retrieved April 25, 2023, from https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ISOC_BDE15AG/default/table?lang=en&category=isoc.isoc_se

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. (2023). Valovyi vnutrishnii produkt (u faktychnykh tsinakh), 2015-2022 rr. Retrieved April 25, 2023, from https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2003/vvp/vvp_kv/vvp_kv_u/arh_vvp_kv.html

NABU. (2023). VVP Ukrainy za rokamy. Retrieved April 25, 2023, from https://nabu.ua/ua/vvp-2.html

Downloads

Опубліковано

2023-06-30

Як цитувати

Радіонова, І., & Акулов, О. (2023). ІДЕНТИФІКАЦІЯ КАТЕГОРІЇ «ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА» В ТЕОРЕТИЧНІЙ ТА ПРИКЛАДНІЙ ЕКОНОМІЦІ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(70), 9–20. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-70-9-20

Номер

Розділ

Розділ 1. Економіка