ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ПРИ ВИРІШЕННІ ПОДРУЖНІХ КОНФЛІКТІВ

Автор(и)

  • І.В. Сингаївська ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • Ю.С. Лукаш ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-251-257

Ключові слова:

міжособистісний конфлікт, порушення взаємодії у шлюбі, сімейний конфлікт, джерело конфліктів, класифікація сімейних конфліктів, шляхи попередження родинних конфліктів, вирішення подружніх конфліктів, психокорекційна програма

Анотація

Міжособистісний конфлікт являє собою ситуацію протистояння учасників, яке сприймається та переживається ними (або принаймні, одним з них) як значуща психологічна проблема, що вимагає свого вирішення і викликає активність сторін, спрямовану на подолання протиріччя і вирішення ситуації в інтересах обох або однієї з сторін. Сімейні конфлікти існують стільки часу, скільки існує сім’я. Сімейний конфлікт розглядається як спосіб вираження і вирішення протиріч, які лежать в основі розвитку дуже складної системи під назвою сім’я. Сімейні конфлікти є однією із найбільш поширених форм конфліктів. За оцінками конфліктологів в 80-85% сімей відбуваються конфлікти, а в решти 15-20% виникають сутички із різних причин. Дуже важливим завданням практичної психології є підбір адекватних методів, використовуючи які психологи та психотерапевти зможуть конструктивно допомогти клієнтам у вирішенні подружніх конфліктів. Метою дослідження є аналіз впливу психологічної допомоги при вирішенні подружніх конфліктів. У статті розглядається поняття «міжособистісний конфлікт», виділяються його особливості, аналізуються причини виникнення міжособистісних конфліктів. Також описуються особливості сімейних конфліктів та причини конфліктів у сім’ях. Беручи до уваги безпосереднє джерело конфліктів, вивчаються існуючі класифікації сімейних конфліктів. Враховуючи поведінку подружжя в конфлікті, розглядаються види родинних конфліктів. Вивчаються основні типи порушень взаємодії у шлюбі: суперництво, псевдоспівробітництво, ізоляція. Наводяться найбільш загальні шляхи попередження сімейних конфліктів. Вивчаються шляхи розв’язання сімейних конфліктів. На підставі проаналізованого матеріалу розроблена психокорекційна програма з вирішення подружніх конфліктів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

І.В. Сингаївська, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.псих.н., доцент, директор ННІ психології

Ю.С. Лукаш, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

магістрантка

Посилання

Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика: Учеб. пособие для студентов ст. курсов психол. фак. и отд-ний ун-тов. К. : Укртехпрес, 1997. 216 с.

Бурлачук Л. Ф., Грабская И. А., Кочарян А. С. Основы психотерапии: Учебн. пособие для студентов вузов. К. : Ника-Центр; М.: Алетейа, 1999. 320 с.

Максименко С. Д. Основи генетичної психології: Навч. посібник. К. : МПЦ “Перспектива”, 1998. 220 с.

Семьонкіна І. А. Подружня дезадаптація при порушенні функцій сім’ї та її психологічна корекція: Автореф. дис... канд. психолог. наук. К., 2001. 16 с.

Сингаївська І. В., Ткач В. В., Ткач Р. М. Методи юнгіанського аналізу в розв’язанні внутрішнього конфлікту особистості (на прикладі роботи з пошуком сенсу життя). Правничий вісник Університету «КРОК». 2016. Вип. 24. С. 229–234.

Васильченко О. М. Сучасні підходи до дослідження сім'ї у психології. Правничий вісник Університету "КРОК". 2016. Вип. 24. C. 221–228.

Дідук І. А. Сім’я як чинник політичної ідентифікації особистості. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. За ред. Максименка С. Д. К., 2001. Т. ІІІ, ч. 4. С. 60–64.

Downloads

Опубліковано

2021-03-02

Як цитувати

Сингаївська, І., & Лукаш, Ю. (2021). ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ПРИ ВИРІШЕННІ ПОДРУЖНІХ КОНФЛІКТІВ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (61), 251–257. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-251-257

Номер

Розділ

Розділ 10. Психологія