ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Автор(и)

  • В.Ю. Артемов Національна академія служби безпеки України
  • І.В. Сингаївська ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-149-163

Ключові слова:

прийняття рішень, умови невизначеності, феноменологічний підхід, готовність, службовий ризик

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність емпіричного дослідження процесів прийняття рішення в умовах невизначеності. Виконано аналіз базових публікацій та результатів досліджень з питання методології емпіричного дослідження психології прийняття рішення в умовах невизначеності та ризику. Визначено основні напрями розвитку емпіричної психології та особливості її використання для виявлення копінг-стратегій щодо прийняття рішень в умовах службового ризику та ризику недосягнення цілі. Виконано порівняльні дослідження функціональної ролі детермінант «схильність до ризику», «готовність до ризику», «прийняття ризику» в процесах виконання службового обов’язку. Показано, що поняття «прийняття ризику» найкраще характеризує поведінку в умовах службового ризику та подолання негативних наслідків ризику недосягнення цілі. Розроблено процедуру емпіричного дослідження придатності і готовності співробітників безпекових структур до діяльності в умовах невизначеності і ризику. Обґрунтовано застосування феноменологічного підходу. З метою проведення емпіричного дослідження були проаналізовані тести, які дозволяють виявити способи поведінки осіб, які приймають інтелектуальні рішення в умовах невизначеності і ризику. Було обрано тести, які дозволяють виявити копінг-стратегії: пильність, прокрастинація, уникнення, надпильність, раціональність, готовність до ризику та зв’язки між ними. За результатами тестів була побудована конфірматорна модель, яка відображує навантаження (значущість) окремих пунктів тестів відносно копінг-стратегій та взаємні кореляції між ними. Отримані результати свідчать про наявність значущої кореляції між копінгами в обох  тестах. Проведено порівняння отриманих результатів з результатами аналогічних досліджень, які проводилися в інших умовах з іншим контингентом піддослідних. Окремо були розглянуті питання довіри, надійності й узгодженості результатів статистичних обчислень. За критерій надійності прийнято α-критерій Кронбаха, який  становив не менш 0,7 для кожного з показників. Додатково використано порівняльний дисперсійний аналіз, який підтвердив наявність достатніх кореляцій між допінг-стратегіями, які використовувалися під час досліджень. У результаті доведено було, що допінг-стратегії пильність, прокрастинація, уникнення, надпильність, раціональність, готовність до ризику досить повно характеризують поведінку осіб, котрі приймають рішення в умовах невизначеності і ризику.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В.Ю. Артемов, Національна академія служби безпеки України

д.пед.н., доцент, професор

І.В. Сингаївська, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.психол.н., доцент, директор ННІ психології

Посилання

Корнилова Т. В. Психология риска и принятия решений. М.: Аспект Пресс, 2003. 284 с.

Дорфман Л. Я. Методологические основы эмпирической психологии: от понимания к технологии. Москва : Смысл; Издательский центр “Академия”, 2005. 288 с.

Бинсвангер Л. Экзистенциальный анализ / Пер. под ред. С. Римского. М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 2014. С. 272.

Купер Д., Робертсон А. Психология в отборе персонала. URL : https://altairbook.com/books/766238403-psihologiya-v-otbore-personala.html.

Лэйнг Р. Я и другие. Узелки / Р.Лейнг. Москва : Эксмо-Пресс, 2002. 304 с.

Мэй Р. Происхождение экзистенциальной психологии. Экзистенциальная психология. Экзистенция. Москва : ЭКСМО Пресс, 2001. 624 с.

Власова О. А. Эрвин Штраус: феноменология сенсорного опыта. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/ervin-shtraus-fenomenologiya-sensornogo-opytaния.

Докучаев И. И. Эдмунд Гуссерль: Мыслители прошлого / И.И. Докучаев. Санкт-Петербург: Наука, 2017. 288 с.

Поль Вайнцвайг. Десять заповедей творческой личности / Поль Вайнцвайг. Москва : Прогресс, 1990. 456 с.

Айзенк Г. Парадоксы психологии = Психология - это люди. Москва : Эксмо-Пресс, 2009. 352 с.

Козелецкий Ю. Человек многомерный / Ю. Козелецкий. Киев: Лыбедь, 1991. 239 с.

ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Системи управління якістю ВИМОГИ. URL : https://khoda.gov.ua/image/catalog/files/%209001.pdf.

Альгин А. П. Риск и его роль в общественной жизни / А.П. Альгин. Москва : Мысль, 1989. 192 с.

Пугачев В. П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом. Москва, 2002. 221 с.

Шмелев А. Г. Основы психодиагностики. Москва : Ростов-на-Дону, 1996. 544 с.

Ильин Е.П. Психология риска. СПб: Питер, 2012. 267 с.

Методика: Мельбурнский опросник принятия решений. URL : https://sites.google.com/site/test300m/mopr.

Методика: Личностные факторы принятия решений (ЛФР-25). URL : https://sites.google.com/site/test300m/lfr.

Маслоу А. Мотивация и личность. СПб.: Евразия, 1999. 505 с.

Роджерс К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. Москва : «Прогресс», «Универс», 1994. 480 с.

Програмный пакет IBM SPSS Statistics. URL : https://www.ibm.com/ru-ru/analytics/spss-statistics-software.

Толстова Ю. Н. Анализ социологических данных. Методология, дискриптивная статистика, изучение связей между номинальными признаками. Москва : Научный мир, 2000. 380 с.

Вентцель Е. С. Теория вероятностей. Москва. 1969. 560 с.

Downloads

Опубліковано

2022-03-03

Як цитувати

Артемов, В., & Сингаївська, І. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(65), 149–163. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-149-163

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія