ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ TQM

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-90-96

Ключові слова:

управління якістю, індивідуальний контроль якості, управління якістю з використанням статистичних методів, загальний контроль якості, загальний̆ менеджмент якості

Анотація

У статті визначено та проаналізовано пріоритетні фактори, які заважають управлінню якістю діяльності підприємства, оскільки у будь-якому суспільстві час від часу відбуваються кризові явища, а впродовж останніх років значна кількість підприємств залишається неефективними та фінансово-неспроможними. Встановлено, що управління якістю діяльності підприємства фокусується на створенні системи управління всіма процесами життєдіяльності підприємства, яка б дала змогу робити необхідні висновки і корегувати процеси, реагуючи на стрімкі зміни зовнішнього та внутрішнього середовища, вимагає впроваджувати внутрішні стандарти, в яких фіксуються вимоги до процесів управління, що дозволяє зробити концепція TQM. Також проаналізовано розвиток концепції TQM, який включає декілька етапів еволюції: Quality Control, тобто індивідуальний̆ контроль якості (QC), Statistical Quality Control, тобто управління якістю з використанням статистичних методів (SQC), Total Quality Control, тобто загальний контроль якості (TQC) та Total Quality Management, тобто загальний̆ менеджмент якості (TQM). В статті представлено універсальну схема управління якістю продукції, яка на відміну від загально відомої, концентрує увагу на ресурсах та потенціалі підприємства. Запропоновано програму вдосконалення управління якістю діяльності підприємства торгівлі, наповнення та терміни якої можуть корегуватися відповідно до потреб та можливостей конкретного підприємства. Також аргументована Блок-схема перевірки функціонування системи якості відповідно до концепції TQM.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

О. Б. Данченко, Університет «КРОК»

д.техн.н., професор кафедри бізнес-адміністрування та управління проектами, завідувач кафедри бізнес-адміністрування та управління проектами

О. І. Бєлова, Університет «КРОК»

к.е.н., доцент кафедри управління проектамита бізнес-адміністрування

Х. М. Сафар, Університет «КРОК»

аспірант кафедри бізнес-адміністрування та управління проектами

Посилання

Батенко Л., Твердушка Т. Практические подходы к повышению эффективности организации производственных процессов. Менеджер по персоналу. 2009. № 7. С. 59-67.

Бєлова О. І. Теоретичні аспекти формування мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами. Інноваційна економіка. 2012. №10, С. 109-115.

Бєлова О. І. Методологічний підхід до формування змісту та структури мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами. БІЗНЕС-ІНФОРМ, БИ-2-2013. С. 155-163.

Гордієнко П. Л., Дідківська Л. Г., Яшкіна Н. В. Стратегічний аналіз : навч. посіб. Київ, 2008. 478 с.

Довгань Л. Є. Каракай Ю. В., Артеменко Л. П. Стратегічне управління : навч. посіб. 2-ге вид. Київ, 2011. 440 с.

Петрова І. Л. Стратегічне управління людськими ресурсами: навч. посіб. Київ, 2013. 466 с.

Петрова І. Л. Шпильова Т. І., Сисоліна Н. П. Інноваційна діяльність: стимули та перешкоди : монографія. Київ, 2010. 320 с.

Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001 : 2000, IDT) : нормативно-технічний матеріал. Вид. офіц. На заміну ДСТУ ISO 9001-95, ДСТУ ISO 9002-95, ДСТУ ISO 9003-95 ; Введ. с 2001-06-27. Київ : Держстандарт України, 2001. 24 с.

Хміль Ф. Удосконалення управління вітчизняними організаціями в контексті економічних та суспільних змін. Вісн. Терноп. нац. екон. ун-ту. 2009. №1. С. 31-35.

Шаповал М. І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації : підручник. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ, 2000. 88 с.

Downloads

Опубліковано

2019-04-29

Як цитувати

Данченко, О. Б., Бєлова, О. І., & Сафар, Х. М. (2019). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ TQM. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (53), 90–96. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-90-96

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та адміністрування

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають