КОМПЕТЕНЦІЯ І КОМПЕТЕНТНІСТЬ: КОНСЕНСУС

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-117-127

Ключові слова:

компетенція, компетентність, «Піраміда компетентності», установки, місія, вища освіта

Анотація

У статті визначено причини термінологічної неузгодженості і розбіжностей у тлумаченні понять «компетенція» і «компетентність», які виникають внаслідок розбіжностей в англомовних джерелах, некоректного перекладу та суб’єктивного тлумачення цих термінів з англійської мови. Досліджено сутність та зміст наукових категорій «компетенція» і «компетентність» обґрунтовано раціональний підхід до коректного розуміння їхньої сутності та змісту, та надано їхні дефініції. Фахові компетенції – це знання, навички та вміння з фаху, які повинні відповідати визначеним вимогам до практичної діяльності за цим фахом. Компетентність визначається як наявність специфічних фахових компетенцій, неспецифічних особистісних компетенцій, установок і досвіду з певного фаху (напрямку діяльності) та вміння правильно і своєчасно їх використовувати у процесі фахової діяльності з метою досягнення фахових цілей та розуміння фахових перспектив. Термін «competencies» вживається переважно для опису визначених вимог до роботи, діяльності, посади, кандидатів на посаду тощо, а також опису того, яким чином і на якому рівні ці вимоги повинні бути реалізовані. Процес розвитку компетенцій і формування компетентності автори представили у вигляді «Піраміди компетентності», основними елементами якої ієрархічно є: на базисному рівні: специфічні «фахові» компетенції – знання, навички, вміння та неспецифічні «особистісні» компетенції – індивідуальні, командні (групові) та організаційні; на середньому рівні:  установки – цільові, ціннісні та мотиваційні; і на вищому рівні: місія (покликання), візія, які реалізуються через фаховий досвід, потенціал та фахову досконалість (професіоналізм, майстерність, експертний рівень). Авторами зроблено висновок, що детальний аналіз понять «компетенція» і «компетентність» та наведені аргументи дозволяють дійти консенсусу щодо дефініцій, тлумачення, розуміння сутності і змісту, їх співвідношення і розмежування, що дасть можливість уникнути подальших розбіжностей і протиріч у цьому питанні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ю. А. Поскрипко, ВНЗ "Університету економіки та права «КРОК»

к.е.н., доцент кафедри бізнес-адміністрування та управління проектами

О. Б. Данченко, ВНЗ "Університету економіки та права «КРОК»

д.т.н., доцент, професор кафедри бізнес-адміністрування та управління проектами

Посилання

Воронов С. А. Компетенция и компетентность как категории деятельности: сходства и различия в понимании. Историческая и социальная образовательная мысль. 2017. Т.9. №6. Ч.1. С. 165-172.

Рощевский Ю. К. Особенности группового поведения животных / Куйбышев: обл. типография им. Мяги. 1978. С. 9-10.

Хлебосолов Е.И. Роль поведения в экологии и эволюции животных. Русский орнитологический журнал. 2005. Т. 14. Вып. 277. С. 49-55.

ACHE Healthcare Executive Competencies Assessment Tool Healthcare Leadership / Alliance and the American College o f Healthcare Executives. 2019. 26 p. URL: https://www.ache.org/-/media/ache/career-resource-center/competencies_ booklet.pdf.

Belanich J., Moses F.L., Lall P. Review and Assessment of Personnel Competencies and Job Description Models and Methods. Institute for Defense Analyses. 2016. 33 p. URL: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1021552.pdf.

Eraut M. Concepts of competence. Journal of Interprofessional Care. 1998. Vol. 12. Issue 2. Pp. 127-139.

Hoffmann T. The meanings of competency. Journal of European Industrial Training. 1999. Vol. 23. No. 6. pp. 275-286.

Le Deist F.D., Winterton, J. What Is Competence? Human Resource Development International.2005. Vol. 8. Issue 1. pp. 27-46.

Moore D., Cheng M., Dainty A. Competence, competency and competencies: performance assessment in organisations. Work Study. 2002. Vol. 51. No. 6. pp. 314-319.

Multipurpose Occupational Systems Analysis Inventory – Close-Ended (MOSAIC) Competencies. United States Office of Personnel Management. 2013. 40 p. URL: https://www.opm.gov/policy-data-oversight/assessment-and-selection/competencies/ mosaic-studies-competencies.pdf.

Norris N. The Trouble with Competence. Cambridge Journal of Education. 1991. Vol. 21. Issue 3. pp. 331-341.

Spencer L., Spencer S. Competency at Work: Models for Superior Performance / John Wiley and Sons, Inc., New York. 1993. 384 p.

Teodorescu T. Competence versus competency: What is the difference? Performance Improvement. 2006. Vol. 45. Issue 10. pp. 27-30.

Weinert F.E. Concept of competence: A conceptual clarification / Defining and selecting key competencies. Rychen D. S. and Salganik L. H. (Eds.). 2001. Ashland, OH, US: Hogrefe & Huber Publishers. pp. 45-65.

Westera W. Competences in education: A confusion of tongues. Journal of Curriculum Studies. 2001. Vol. 33. Issue 1. pp. 75-88.

Downloads

Опубліковано

2019-10-30

Як цитувати

Поскрипко, Ю. А., & Данченко, О. Б. (2019). КОМПЕТЕНЦІЯ І КОМПЕТЕНТНІСТЬ: КОНСЕНСУС. Вчені записки Університету «КРОК», ((3) 55), 117–127. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-117-127

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та маркетинг