№ 4 (52) (2018): Вчені записки Університету "КРОК"

					View № 4 (52) (2018): Вчені записки Університету "КРОК"

У п'ятдесят другому (№ 52) випуску збірника «Вчених записок» «Університету економіки та права «КРОК», опубліковано результати наукових досліджень вчених-економістів, науковців-практиків Університету та інших закладів вищої освіти. У збірнику розглядаються актуальні питання економічної теорії, забезпечення економічної безпеки держави та суб’єктів господарської діяльності, регулювання системи фінансових відносин на рівні окремих суб’єктів господарювання, представлено результати економічних досліджень важливих напрямів діяльності суб’єктів різних сфер і галузей економіки.

Головний редактор, доктор економічних наук, професор І.П. Мігус

Опубліковано: 2018-12-21

Весь випуск

Розділ 1. Економічна теорія та історія економічної думки

Розділ 4. Облік, аудит та оподаткування

Розділ 7. Маркетинг, підприємництво, торгівля та біржова діяльність