ЧИННИКИ УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ ПРО МАТЕРИНСТВО В СИТУАЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-311-316

Ключові слова:

ухвалення рішення, материнство, ситуація невизначеності

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз чинників ухвалення рішення про материнство в умовах невизначеності. Для досягнення цілей статті розглянуті основні поняття теми “ухвалення рішення” та “невизначеність”. Як чинники ухвалення рішення про материнство розглядаються емоції жінки, які повʼязані із перспективою виносити та народити дитину, особливості її пізнавальних процесів, завдяки яким відбувається здобуття, обробка, накопичення й використання інформації про материнство, особистий досвід жінки чи досвід авторитетної для неї людини в цій сфері. Також як чинники ухвалення рішення про материнство розглядаються потреби жінки, її цінності й мотиви та їх ієрархія. Зазначається, що наявність партнера та особливості партнерських стосунків, ставлення партнера до майбутнього материнства жінки, та навіть психоемоційний стан партнера, також суттєво впливають на її рішення про те, чи бути матірʼю. Як чинник ухвалення рішення про материнство розглядається також наявність чи відсутність підтримки такого рішення від родичів, друзів, інших близьких та значущих для жінки людей. В статті наголошується на важливості запланованості чи незапланованості вагітності, як чинника ухвалення рішення про материнство, а також на значенні суспільних очікувань, думок та стереотипів щодо виконання жінкою ролі матері в ухваленні нею відповідного рішення. В статті розглядається сутність невизначеності та її неоднозначний вплив на ухвалення жінкою рішення щодо материнства. Так, наголошується, що ситуація невизначеності, може як спонукати жінку до виношування та народження дитини, так і, навпаки, стримувати її від ухвалення такого рішення. Зазначається, що невизначеною є така ситуація, яка не дозволяє чітко передбачити майбутні події, через брак, суперечливість інформації про навколишню дійсність, її швидку мінливість.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ганна Склярова, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, ЗВО «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Васильченко, О. (2013). Репродуктивна поведінка особистості. Соціально-психологічний аналіз: монографія. Луганськ. «Ноулідж».

Громова, Г. (2022). Толерантність до невизначеності як чинник трансформації травматичного досвіду особистості. (Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії). Київ. URL: https://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2022/07/hromova-dis_07_2022.pdf.

Гусєв, А. (2009). Толерантність до невизначеності як чинник розвитку ідентичності особистості. (Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук). Київ. URL: http://www.dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/1910.

Милославська, О. & Іванчихіна, К. Феномен невизначеності у психології. Особистість, суспільство, закон. Харків. 56-59.

Помиткіна, Л. (2013). Психологія прийняття особистістю стратегічних життєвих рішень: монографія. Київ. Кафедра.

Санніков, О. (2020). Когнітивні чинники прийняття рішень особистістю. Науковий вісник ХДУ. Серія: Психологічні науки. Випуск 3. 38–46.

Сингаївська, І., Гура, Г. (2023). Психологічні особливості ухвалення рішень керівниками бізнесу в ситуації невизначеності. Організаційна психологія. Економічна психологія. № 29 (2-3). 95–111.

Франкл, В. (2019). Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі. Пер. з англ. О. Замойська. 3-тє вид. Харків. Клуб Сімейного Дозвілля.

Чепелєва, Н. (2023). Чинники формування уявлень жінки про материнство та трансформація образу матері в період народження дитини. Габітус. Вип. 45. 278–283. DOI: https://doi.org/ 10.32782/2663-5208.2023.45.45.

Черевичний, С. (2020). Компоненти та показники прийняття рішення командиром в умовах невизначеності. Вісник Національного університету оборони України. Випуск 2 (55). 130–136.

Чернобровкін, В. (2007). Психологія прийняття рішень у педагогічній діяльності. (Автореферат дис. д-ра. психол. наук. ) Київ.

Яремчук, Н. (2019). Психологічна готовність жінки до материнства: вікові особливості. Неперервна професійна освіта: теорія і практика, (1-2). 167–173.

Downloads

Опубліковано

2024-06-30

Як цитувати

Склярова, Г. (2024). ЧИННИКИ УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ ПРО МАТЕРИНСТВО В СИТУАЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(74), 311–316. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-311-316

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія