ТИП ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇ ТА РІВЕНЬ ЕМОЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ У СПІЛКУВАННІ, ЯК ЧИННИКИ АДАПТАЦІЇ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Ганна Склярова ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК" https://orcid.org/0000-0001-9366-4591
  • Валерій Козачук ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-169-175

Ключові слова:

адаптація, трудова адаптація, адаптація мігрантів, тип трудової мотивації

Анотація

У статті проаналізовано поняття адаптації, розглянуто загальні види адаптації (соціальна, психологічна, фізіологічна) та види, які виокремлюють дослідники етнічності (етнічна, культурна, лінгвокультурна, міжкультурна). Окреслено поняття трудової мотивації, її об`єктивні та суб`єктивні показники, надана соціально-психологічна характеристика трудової адаптації мігрантів. Також у статті розглянуто деякі чинники адаптації мігрантів ті, що пов`язані з особливостями приймаючого регіону (густота населення, наявність робочих місць, загальне ставлення до мігрантів), й ті, які є характеристиками особистості суб`єкта адаптації. У статті також описано емпіричне дослідження, проведене за допомогою таких методик: опитувальник Герчикова (Motype); методика діагностики "перешкод" (бар'єрів) у встановленні емоційних контактів В. Бойка; методика діагностики соціально – психологічної адаптації К. Роджерса та Р. Даймонда. Метою дослідження є з`ясування впливу типу трудової мотивації (інструментальний, професійний, патріотичний, господарський (хазяйський), люмпенізований), та перешкод у встановленні емоційних контактів,  на адаптацію трудових мігрантів в Україні. Результати дослідження, представлені у статті, вказують на те, що у опитаних респондентів переважаючим типом трудової мотивації є інструментальний та професійний типи трудової мотивації, також більшість респондентів мають труднощі у встановлені емоційних контактів та певні бар’єри в комунікації. В кінці статті, це дає змогу зробити висновки про те, що найнижчі показники адаптації мають особи з інструментальним типом мотивації, середній рівень адаптації респонденти з професійною трудовою мотивацією, високий рівень адаптації демонструють респонденти з переважаючим хазяйським (господарським) типом  мотивації. Також встановлено, наявність проблем у встановленні емоційних контактів з оточуючими підвищує рівень дезадаптивності особи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ганна Склярова, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, ЗВО «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Валерій Козачук, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Здобувач вищої освіти ступеня бакалавр, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Баденіна, О. (2014). Значення процесу адаптації для ефективного управління персоналом. Управління розвитком, № 8, 34-35.

Карамушка Л.М. (2004). Психологія освітнього менеджменту : навч. посібникК.: Либідь, 2004. 424с.

Колот А.М. (2002). Мотивація персоналу. К.: КНЕУ. 337 с.

Кондрюкова, В. (2011). Адаптація до професійної діяльності: соціально-психологічний аспект. Правничий вісник Університету «КРОК», Вип. 9, 139-143.

Сидоренко, С. (2008). Cоціальна адаптація людини в умовах глобального суспільства [Автореф. дис. канд. філософ. наук, Запорізький національний університет]. Основний фонд Запорізького національного університету.

Ухова, А. (2020). Соціокультурна адаптаційна поведінка інтелектуального мігранта в новому середовищі. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини, 1(51), 47-49.

Зливков В.Л., Лукомська С.О. & Федан О.В. (2016). Психодіагностика особистості у кризових життєвих ситуаціях. К.: Педагогічна думка. 219 с.

Ярошенко, В., & Передало, Х. (2018). Адаптація працівників – мігрантів: актуальність сьогодення в умовах євроінтеграції. Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопільський національний економічний університет, Том 28, № 1, 105 – 114.

DiMaria, C.H., & Peroni, C., & Sarracino, F. (2020). Happiness Matters: Productivity Gains from Subjective Well-Being. Journal of Happiness Studies, Springer, vol. 21(1), 139-160.

Mc Loughlin, & E., Priyadarshini, A. (2021). Adaptability in the workplace: Investigating the adaptive performance job requirements for a project manager. Project Leadership and Society, Volume 2.

Synhaivska, I., Kutas, M. (2018). The applications of interactive methods for the development of competencies in management psychology. Innovations in science: The challenges of our time (collective monograph). Ontario, Canada: Accent Graphics Communications & Publishing. 84–92.

Hung, H.V. (2017). Happy workers value effort, sad workers value reward. The International Journal of Human Resource Management, 28(11), 1591–1624. https://doi.org/10.1080/09585192.2015.1128458.

Downloads

Опубліковано

2023-09-30

Як цитувати

Склярова, Г., & Козачук, В. (2023). ТИП ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇ ТА РІВЕНЬ ЕМОЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ У СПІЛКУВАННІ, ЯК ЧИННИКИ АДАПТАЦІЇ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ В УКРАЇНІ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(71), 169–175. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-169-175

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія