АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНІВ “ПРИХИЛЬНІСТЬ” ТА “ПРИВ`ЯЗАНІСТЬ” У НАУКОВІЙ ПСИХОЛОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-254-259

Ключові слова:

прихильність, прив`язаність, міжособистісні стосунки

Анотація

У статті здійснено огляд основних положень теорії привʼязаності й аналіз базових понять цієї теорії, а саме слів “прив`язаність” та “прихильність”, що в україномовному перекладі часто вживаються як синоніми.  Для кращого розуміння допустимості вживання їх як синонімів, визначено спільні риси зазначених понять, а також відмінності, і випадки вживання термінів зі схожим, але не тотожним змістом, як от: “організаційна прихильність”, яке вживається у сфері організаційної психології та психології управління на позначення позитивного ставлення працівника до керівництва й компанії, бажання й надалі підтримувати трудові відносини з обраним підприємством, не порушувати дисциплінарних, виробничих та етичних норм, встановлених роботодавцем (може замінюватися термінами “корпоративна прихильність”, “організаційна лояльність”); “співзалежність”, яке належить до сфери міжособистісних стосунків, і на відміну від безпечної прихильності, яка сприяє особистісному зростанню особистості, означає відносини, у яких особистість однієї людини втрачається, зливається з особистістю іншої, потреби партнера переважають над власними потребами, цінність партнера завищена, а власна занижена. У статті розглянуто основні положення робіт Джона Боулбі, автора теорії дитячо-батьківської привʼязаності та Сьюзан Джонсон, засновниці методу емоційно-фокусованої терапії, де базові ідеї теорії привʼязаності Дж. Боулбі використовуються для дослідження причин непорозумінь, сварок та емоційної відстороненості романтичних партнерів, і в той же час, як інструменти подолання цієї відстороненості та налагодження емоційного контакту між партнерами, розвитку їх чуйності один до одного. Для досягнення мети статті, проаналізовано низку робіт українських авторів, які зробили внесок у дослідження глибоких емоційних стосунків між матірʼю й дитиною, між шлюбними, романтичними партнерами. Також здійснено огляд основних типів привʼязаності та їх ознак, виділених Мері Ейнсворт.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ганна Склярова, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, ЗВО «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Антоненко, І. (2017) Проблема психологічної прихильності до організації в колективі закладу освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр.. Запоріжжя, вип. 56-57 (109-110), 56–65.

Балабан, Т. (Ed.). (2000) Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля = English-Ukrainian dictionary-reference book of environmental engineering. Львів: Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка».

Балл, М. (Ed.). (2006) Новий англо-український словник. Вид. 3-е. Київ : «Чумацький Шлях».

Васильченко, О. & Жебчук, І. (2019) Прихильність та прохання як засоби психологічного впливу в управлінській діяльності керівника закладу загальної середньої освіти. Психологічний часопис, Т. 5, № 11, 297–308.

Галушко, Л., & Амурова, Я. (2023) Глибинно-психологічні чинники співзалежних стосунків субʼєкта. Наукові записки. Серія: Психологія, (1), 14–21.

Глушенко, К. (2021) Теоретичні засади формування прив’язаності у дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : збірник наукових праць, Випуск 40, 113–119.

Такмакова, М. (2016) Особливості стосунків психологічної інтимності у дівчат з різними типами прихильності. (Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук). Харків.

Трофімов, А., & Васильчук, Т. (2022) Соціально-психологічні чинники, які формують прихильність співробітників. Габітус, вип. 35, 180– 184.

Фролова, Є. (2010) Психологічні чинники і динаміка формування стосунків міжособистісної залежності у жінок. (Автореферат дис. канд. психол. наук. ) Харків.

Чайка, Г. (2021) Привʼязаність особистості до інших людей, і фактори які впливають на неї. PSYCHOLOGICAL JOURNAL. Volume 7, Issue 4 (48).

Ainsworth M., & Blehar M., & Waters E., & Wall S. (1978) Patterns of Attachment. Hillsdale. Erlbaum.

Bowlby, J. (1982) Attachment and Loss. Volume 1: Attachment. 2nd edn. New York. Basic Books.

Fox C., & Manning E., & Murphy M., & Urbom R., & Cleveland Marwick K. (Ed.). (2006) Longman Dictionary of Contemporary English. New Edition. London: Pearson-Longman.

Hornby, A. (Ed.). ( 2010) Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 8th. ed.. Oxford : Oxford University Press.

Johnson, S. (2019) Attachment Theory in Practice: Emotionally Focused Therapy (EFT) with Individuals, Couples, and Families. New York. Guilford Publications.

Downloads

Опубліковано

2024-03-30

Як цитувати

Склярова, Г. (2024). АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНІВ “ПРИХИЛЬНІСТЬ” ТА “ПРИВ`ЯЗАНІСТЬ” У НАУКОВІЙ ПСИХОЛОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(73), 254–259. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-254-259

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія