ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-83-96

Ключові слова:

зовнішньоекономічна діяльність, платежі, експортні угоди, ефективність зовнішньоекономічної діяльності, прострочені платежі, накладні витрати, вартісні показники, контракти

Анотація

В статті описано основні види зовнішньоекономічної діяльності, які реалізують суб´єкти  на території України. Мета дослідження полягає в вивченні основних завдань та методів аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства. У процесі дослідження застосовувалися такі методи дослідження як аналіз та синтез, угруповання та порівняння, системний підхід, фінансово-економічний аналіз, емпіричне дослідження, експертні оцінки, аналіз наукової літератури.  Досліджено зростаючу роль ефективного управління та організація функціонування зовнішньоекономічної діяльності. Вивчено основні напрямки та кроки для вдосконалення управління ЗЕД, фактори, що впливають на визначення форми організації зовнішньоекономічної діяльності. Автори описали основні етапи та аспекти аналізу зовнішньоекономічної діяльності, використовуючи SWOT-аналіз. Загальна оцінка виконання експортних контрактів виконується за вартісними показниками, через розрахунок коефіцієнта виконання експортних контрактів, що визначається за формулою.  Автори запропонували розрахувати вплив факторів за методом ланцюгових підстановок або методом абсолютних різниць. Економічне обґрунтування зниження накладних витрат на ЗЕД у напрямку експорту продукції ТОВ «Н» до Німеччини. Рекомендовано регламент заходів впливу на дебітора при ситуаціях прострочення платежу за зовнішньоторговельним контрактом та розраховано економічно обґрунтовану систему знижок кожної категорії експортних угод. Визначено основні шляхи для підвищення ефективності ЗЕД.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Зінаїда Живко, Львівський інститут менеджменту

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та міжнародного бізнесу, Вищий навчальний заклад “Приватне акціонерне товариство, “Львівський інститут менеджменту”, м. Львів

Світлана Рассадникова, Міжнародний гуманітарний університет

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і міжнародних економічних відносин, Вищий навчальний заклад «Міжнародний гуманітарний університет», м. Одеса

Віктор Живко, ТОВ «Нова Лінія 1»

Магістр економіки, ТОВ «Нова Лінія 1», начальник фінансово-аналітичного відділу, м. Львів

Анастасія Шегинська, Науковий центр інноваційних досліджень

Магістр комп’ютерних наук, магістр психології, молодший дослідник, Науковий центр інноваційних досліджень, Пюссі

Посилання

Багрова І.В., Рєдіна Н.І., Власюк В.Є., Гетьман О.О. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: підручник. К.: ЦНЛ, 2004. 580 с.

Мазаракі А.А., Мельник Т.М., Іксарова Н.О. Зовнішня торгівля України: ХХІ століття: монографія. К.: Київ, 2016. 600 с.

Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами. Державна служба статистики України. 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Новак В.О., Мостенська Т.Л., Гуріна Г.С., Ільєнко О.В. Зовнішньоекономічна діяльність: підручник. К: Кондор, 2012, 552 с.

Мельник Л.Г. Економіка та інформація: Економіка інформації та інформаційна в економіці: енциклопедичний словник. Суми: ВТД «Університетська книга», 2015. 384 с.

Динаміка зовнішньої торгівлі послугами за видами. Державна служба статистики України. 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Динаміка зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу. Державна служба статистики України. 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Дідківській М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчальний посібник. К.: Знання, 2006. 462 с.

Downloads

Опубліковано

2024-06-30

Як цитувати

Живко, З., Рассадникова, С., Живко, В., & Шегинська, А. (2024). ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Вчені записки Університету «КРОК», (2(74), 83–96. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-83-96

Номер

Розділ

Розділ 1. Економіка