РІВЕНЬ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ОЦІНКАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-78-85

Ключові слова:

корупція, корупційні діяння, індекс сприйняття корупції, аналіз, оцінки

Анотація

У статті розглянуто вплив корупції на економіку країни, її інвестиційний клімат, економічну та національну безпеку країни. вивчено також економічні втрати від корупції: прямі (зменшення надходжень до бюджету країни і неефективне їх використання) та непрямі (зниження рівня ефективності економічної сфери). Проаналізовано стан рівня корупції в Україні за результатами дослідження, поведеного фахівцями Міжнародної неурядової організації Transparency International, за допомогою Індексу сприйняття корупції; встановлено тенденції його зміни за період 2012-2022 роки; обґрунтовано причини зростання корупційних проявів в Україні; визначено місце України в світовому рейтингу за Індексом сприйняття корупції. як свідчать результати дослідження наша країна досі знаходиться в нижній частині графіка, відносячись до країн з досить високим рівнем корупції. Загалом за останні 11 років корупційні прояви в Україні частково знизились, оскільки Індекс сприйняття корупції збільшився у 2022 році в порівнянні з 2012 роком на 7 пунктів з 26 до 33 балів. Однак це зростання досить незначне: в середньому 0,7 бали за рік. Також спостерігаються два просідання Індексу сприйняття корупції: у 2013, 2019 та  2021 роках. Проаналізовано результати опитування іноземних інвесторів у 2020 році через онлайн-форму, створену Info Sapiens: встановлено основні перешкоди для іноземних інвестицій. За результатами національного соціологічного опитування населення та представників бізнесу для комплексної оцінки корупційної ситуації в Україні за Методикою стандартного опитування щодо корупції в Україні, затвердженою у 2021 р. Наказом НАЗК, встановлено тип корупції, що на думку підприємців несе найбільшу загрозу розвитку економіки держави, а також виділено сфери національної економіки, що є найбільш корумпованими. Охарактеризовано найбільш негативні та позитивні наслідки корупційних проявів для економіки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Зінаїда Живко, Львівський державний університет внутрішніх справ

Д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів, Україна

Вадим Гура, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Аспірант, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Посилання

Аль Жаммаль Жорж. Стратегія мінімізації корупційних ризиків в системі забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання : дис. … канд. ек. наук : 21.04.02. Харків, 2019. 214 с.

Качковський Л. Хабарництво – невід’ємна ознака економіки. Вечірній Київ. 2010. 2.

Камлик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект: Навчальний посібник. Київ : Атiка, 2005. 432 с.

Живко З.Б. Економічне підґрунтя корупції. Корупція: теоретико-методологічні засади дослідження: монографія / керівник авт.кол. доц. І.О. Ревак. Львів: ЛьвДУВС, 2011. С.36-52.

Бова А. Transparency International: індекс сприйняття корупції. Політичний менеджмент. 2004. № 1. С. 129-143.

Україна знову опустилася в індексі сприйняття корупції. URL : https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/25/7321598/

Індекс сприйняття корупції – 2022. URL: https://cpi.ti-ukraine.org/.

Україна понизилась у рейтингу «Індекс сприйняття корупції-2019». Що це означає. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/ukraina-ponyzylas-u-rejtyngu-index-spryjniattia-korupcii-2019/30389774.html

Індекс сприйняття корупції – 2021. URL : https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2021/

П’яте щорічне опитування іноземних інвесторів. URL: https://dragon-capital.com/content/uploads/2020_ForeignInvestorSurvey_Presentation_ua.pdf

Корупція в Україні 2021: розуміння, сприйняття, поширеність. Звіт за результатами опитування населення та бізнесу. Київ : НАЗК, 2022. 86 с.

Downloads

Опубліковано

2023-03-30

Як цитувати

Живко, З., & Гура, В. (2023). РІВЕНЬ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ОЦІНКАМИ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(69), 78–85. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-78-85

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування