ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ДЕПРЕСИВНОСТІ У НАРЦИСИЧНИХ ОСІБ: ДОСЛІДЖЕННЯ В ЧАСІ ВІЙНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-70-147-158

Ключові слова:

нарцисизм, депресія, депресивність, депресивні прояви, війна

Анотація

Схильність нарцисичних особистостей до постановки нереалістичних цілей та незадоволеність потреб у повазі та любові з боку інших сприяють розчаруванню таких людей в їхньому оточені та у собі. Мета дослідження полягає в теоретичному дослідженні та емпіричній перевірці взаємозв’язок між депресивністю та рівнем нарцисизму особистості. Також висунуто гіпотези: ймовірно, що існує взаємозв’язок між рівнем нарцисизму особистості та її схильністю до депресивного стану, який пов’язаний з незадоволеністю потреб у визнанні, повазі та любові; припускаємо, що у осіб з середнім та високим рівнем нарцисизму буде виявлено агравацію та сензитивність, що спричинятимуть депресивні стани різного рівня. Об’єкт  дослідження – депресивність як психологічний феномен особистості, а предмет – особливості депресивності у осіб з різним рівнем нарцисизму. В наслідок такої напруги та незадоволеності химерних потреб нарцисичні особистості є більш схильними до розвитку депресивних станів на фоні емоційного вигорання, фрустрацій та нарцисичної травматизації. У зв’язку з цим виникає потреба у більш детальному вивченні явища нарцисизму. У статті розглянуто депресивність як психологічний феномен особистості та визначено особливості депресивності у осіб з різним рівнем нарцисизму. На основі теоретичного аналізу побудовано теоретично-гіпотетичну модель особливостей депресивності у осіб з різним рівнем нарцисизму. Представлено  результати емпіричного дослідження взаємозв’язку між депресивністю та рівнем нарцисизму особистості. Виявлено, що на виникнення депресивних станів у нарцисичних особистостей впливають три основні фактори: самолюбування, величність, самозакоханість. Запропоновано удосконалену теоретично-гіпотетичну модель особливостей депресивності у осіб з різним рівнем нарцисизму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Галина Католик, Львівський державний університет внутрішніх справ

доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри практичної психології Інституту управління, психології та безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ, м. Львів

Зінаїда Живко, Львівський державний університет внутрішніх справ

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту Інституту управління, психології та безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ, м. Львів

Галина Одинцова, Львівський державний університет внутрішніх справ

кандидат психологічних наук, доцент, завідувачка кафедри практичної психології Інституту управління, психології та безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ, м. Львів

Посилання

Kohut H., Wolf E.S. The disorders of the self and their treatment: an outline. The International Journal of Psychoanalysis. 1978. Vol. 59. P. 413-425.

Freud S. On Narcissism. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIV (1914-1916): On the History of the Psycho-Analytic Movement, Papers on Metapsychology and Other Works, p. 67-102. URL: https://www.sas.upenn.edu/~cavitch/pdf-library/Freud_SE_On_Narcissism_complete.pdf.

Kernberg O. F. Contrasting viewpoints regarding the nature and psychoanalytic treatment of narcissistic personalities. Journal of the American Psychoanalytical Association, 222. 1974. P. 255-267.

McWilliams N. Psychoanalytic diagnosis, understanding personality structure in the clinical process (2nd Ed.). New York, NY: The Guildford Press. 2011. 426 p.

Haaken J. Sex differences and narcissistic disorders // American Journal of Psychoanalysis. 1983. Vol. 43 (4). P. 315-324.

Klein М. Еnvу and gratitude. In The Writings оf Melanie Кlein. Vol. 3, Envy and Gratitude and Other Works. New York: Free Press. 1975. P. 176-235.

Керечан О. Гештальттерапія нарцисичних розладів особистості Психологія особистості. 2011. №1. С. 6.

Аврамченко С. М. Сучасні психоаналітичні дослідження проблеми нарцисизму. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки. 2012. Вип. 36. С. 59-66.

Лазаренко О. Процесуальність у гештальт-терапії депресій осіб з нарцисичним розладом особистості. 2018. URL: http://orgpsy.org/articles/protsesualnist-u-geshtalt-terapiyi-depresij-osib-z-nartsisichnim-rozladom-osobistosti/.

Fromm E. The Anatomy of Human Destructiveness. Holt Paperbacks, 1992. 576 p.

Miller J. D., Maples J. Trait personality models of narcissistic personality disorder, grandiose narcissism, and vulnerable narcissism. The handbook of narcissism and narcissistic personality disorder: Theoretical approaches, empirical findings, and treatments. John Wiley & Sons, Inc. 2011. P. 71-88.

Caligor E, Levy K. N, Yeomans F. E. Narcissistic personality disorder: diagnostic and clinical challenges. The American Journal of Psychiatry, 172(5). 2015. Р. 415–422.

Eaton N. R., Rodriguez-Seijas C., Krueger R. F., Campbell W. K., Grant B. F., Hasin D.S. Narcissistic Personality Disorder and the Structure of Common Mental Disorders. 2017. Journal of Personality Disorders, 31(4) 1-13.

Католик Г. В., Кисіль З. Р. Глобалізація і нація: психотерапевтичний погляд на Я-концепцію сучасника (на основі аналізу психотерапевтичних кейсів). Психологія особистості. 2019. №2. С. 203–243.

Downloads

Опубліковано

2023-06-30

Як цитувати

Католик, Г., Живко, З., & Одинцова, Г. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ДЕПРЕСИВНОСТІ У НАРЦИСИЧНИХ ОСІБ: ДОСЛІДЖЕННЯ В ЧАСІ ВІЙНИ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(70), 147–158. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-70-147-158

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія