ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА РИНКУ ПРАЦІ ЗА КРИТЕРІЄМ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ

Автор(и)

  • В.С. Адамовська Криворізький національний університет
  • К.О. Астаф’єва Криворізький національний університет
  • В.А. Шепелюк Криворізький національний університет

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-50-57

Ключові слова:

заробітна плата, конкурентоспроможність, матеріальне стимулювання, праця, ринок праці

Анотація

В статті запропоновано визначати конкурентоспроможність на ринку праці, як здатність бути привабливим для працездатної особи на макро- та мікрорівнях і у короткостроковій та довгостроковій перспективі. Метою статті є дослідження конкурентоспроможності ринку праці з позиції матеріального стимулювання та здатності конкурувати за видами економічної діяльності. Встановлено наявність широкого переліку критеріїв, які характеризують конкурентоспроможність на ринку праці. Запропоновано окреслити критерієм конкурентоспроможності рівень матеріального стимулювання. Під останнім необхідно розуміти відповідність темпу росту середньомісячної заробітної плати до аналогічного показника, розрахованого за мінімальною заробітною платою. Темп росту запропоновано визначати на основі розрахунку індексів показників заробітку. За умови характеристики конкурентоспроможності на ринку праці у короткостроковій перспективі розрахунок індексів необхідно здійснювати ланцюговим методом. При розгляді довгострокової перспективи індекси розраховуються базисним методом. Показник рівня матеріального стимулювання визначається шляхом розрахунку абсолютного відхилення між індексами середньомісячної та мінімальної заробітної плати. Період дослідження запропоновано визначати у межах трьох років. Негативною тенденцією вважається отримання від’ємного абсолютного відхилення між індексами. З метою надання характеристики рівня конкурентоспроможності на ринку праці запропоновано шкалу, остання містить рівні: «достатній», «задовільний», «незадовільний» та «критичний». Кожному рівню відповідає окрема умова наявності позитивного та негативного значення абсолютного відхилення між індексами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В.С. Адамовська, Криворізький національний університет

к.е.н, доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування

К.О. Астаф’єва, Криворізький національний університет

к.е.н., доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами

В.А. Шепелюк, Криворізький національний університет

к.е.н., доцент, доцент, кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування

Посилання

Pavlenchyk N., Horbonos F., Pavlenchyk A., Skrynkovskyy R., & Pawlowski G. Increasing the competitiveness of enterprises based on the use of marketing management tools. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 2021. №7(3), С. 77-89. URL: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.03.05 URL: https://are-journal.com/are/article/view/455.

Fuior Elena, Zavatki Tatiana and Ion MAXIM, "Competitiveness of the enterprise: the essence and methods of evaluation," The yearbook of the "Gh. Zane" institute of economic researches, Gheorghe Zane Institute for Economic and Social Research (from the romanian academy, jassy branch), 2019. vol. 28(1), pages 33-50. URL: https://ideas.repec.org/a/zan/ygzier/v28y2019i1p33-50.html.

Increasing personnel competitiveness at the enterprise in modern conditions: foreign experience. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/1_2021/8.pdf.

Ринкова привабливість підприємства: сутність, змістовні характеристики, складові. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3083.

Астаф’єва К. О., Аркадьєва В.О. Пропозиції, щодо визначення рівня матеріального стимулювання персоналу підприємства. Актуальні економіко-правові, соціальні та екологічні аспекти розвитку промисловості та суспільства: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 1–31 березня 2021 року. Кривий Ріг. 2021. С.28-32 URL: https://drive.google.com/file/d/1AgZcPF4x3PLq7VPXsMOX6qkXHcy_A9oT/view.

Інвестиції в людський капітал і формування конкурентоспроможності підприємства. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/6_2015/16.pdf

Captivating company: dimensions of attractiveness in employer branding https://asset-pdf.scinapse.io/prod/2144643027/2144643027.pdf

Employer Attractiveness and Employee Performance: An Exploratory Study. URL: https://www.researchgate.net/publication/350706302_Employer_Attractiveness_and_Employee_Performance_An_Exploratory_Study

Державний бюджет України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1928-20#Text

Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Темченко Г. В., Бондарчук О. М., Астаф’єва К. О. Маркетингова діяльність як спосіб підвищення конкурентоспроможності малих підприємств. Електронний науково-практичний журнал Інфраструктура ринку. 2021. №52. С. 115-119 URL : http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/52_2021/22.pdf.

Bondarchuk O., Temchenko H., Astafieva К. Improving competitive positions by optimizing internal activity indicators. International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". 2020. №4. DOI: URL: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-4-5820.

Downloads

Опубліковано

2022-03-03

Як цитувати

Адамовська, В., Астаф’єва, К., & Шепелюк, В. (2022). ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА РИНКУ ПРАЦІ ЗА КРИТЕРІЄМ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(65), 50–57. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-50-57

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають