ОБЛІК ПОТОЧНИХ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ: ПРОТИРІЧЧЯ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА МІЖНАРОДНОМУ СТАНДАРТАХ

Автор(и)

  • В.А. Шепелюк Криворізький національний університет
  • Л.А. Буркова Криворізький національний університет

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-53-62

Ключові слова:

виплати працівникам, допомога по тимчасовій втраті працездатності, зобов’язання, короткострокові зобов’язання, довгострокові зобов’язання, оплата праці, тимчасової втрати

Анотація

У статті розглянуто основні аспекти обліку виплати працівникам. Розвиток соціально-трудових відносин багато в чому залежить від рівня виплат працівникам. Виплати працівникам є важливим якісним показником економічного господарювання підприємства. Розмір виплат залежить безпосередньо від ефективності виробництва, продуктивності праці, а також від конкурентоспроможності продукції. В умовах сучасного ринкового механізму через формування сукупного попиту, виплати працівникам забезпечують не лише основи відтворення робочої сили, вони стають дедалі вагомішим чинником відтворення суспільного виробництва. Відповідно до міжнародних та вітчизняних правил обліку виплати працівникам відносяться до складу зобов’язань підприємства. Метою статті є огляд сучасного стану законодавчої бази з обліку виплати працівникам, виявлення проблем та прогалин у цій сфері, а також розробка рекомендацій щодо його вдосконалення. На основі аналізу національних та міжнародних стандартів визначені основні складові виплат працівникам. Виплати працівникам, відповідно П(С)БО 26 включають: заробітну плату за окладами та тарифами, інші нарахування з оплати праці; виплати за невідпрацьований час (щорічні відпустки та інший оплачуваний невідпрацьований час); премії та інші заохочувальні виплати, що підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців по закінченні періоду, у якому працівники виконують відповідну роботу. Відповідно до МСБО 19, виплати працівникам – це всі форми компенсації, які працедавець надає працівникам в обмін на їхні послуги підприємству. При цьому працівник може надавати послуги підприємству на основі повного або неповного робочого дня, постійної або періодичної зайнятості та на тимчасовій основі. Під час проведення дослідження визначено протиріччя у чинних нормативно-правових документах щодо віднесення оплати періоду тимчасової втрати працездатності працівниками підприємства до складу певних видів виплат. Запропоновані напрями удосконалення обліку допомоги по тимчасової втрати працездатності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В.А. Шепелюк, Криворізький національний університет

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування

Л.А. Буркова, Криворізький національний університет

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування

Посилання

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 19 «Виплати працівникам». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/.

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам». Наказ Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. № 601. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання». Наказ Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/.

Downloads

Опубліковано

2021-06-13

Як цитувати

Шепелюк, В., & Буркова, Л. (2021). ОБЛІК ПОТОЧНИХ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ: ПРОТИРІЧЧЯ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА МІЖНАРОДНОМУ СТАНДАРТАХ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (62), 53–62. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-53-62

Номер

Розділ

Розділ 4. Облік, аудит та оподаткування

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають