ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ – ДІЯ

Автор(и)

  • О.М. Брадул Криворізький національний університет
  • В.С. Адамовська Криворізький національний університет
  • В.А. Шепелюк Криворізький національний університет

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-46-51

Ключові слова:

цифрова економіка, цифрові послуги, цифровізація, цифрові технології

Анотація

У статті досліджено та узагальнено характерні особливі тренди цифрової економіки. Дослідження проблем та перспектив розвитку цифрової економіки в Україні є досить актуальним. Метою статті  є вивчення перспектив розвитку цифрової економіки в Україні та запропонувати впровадження на веб- порталі державних послуг «Дія» електронний кабінет платника податків, для фізичних та для юридичних осіб. Цифровізація економіки Україні це впровадження цифрових технологій в усі сфери життя: від взаємодії між людьми до промислових виробництв, від предметів побуту до дитячих іграшок, одягу тощо. Системна реалізація національних проектів цифрових трансформацій — ключовий показник упровадження реальних структурних змін у таких сферах: громадська безпека та захист; охорона здоров’я; система освіти;державне управління;електронне урядування; електронна ідентифікація; електронна демократія;екологія та охорона навколишнього середовища; смарт-сіті; електронні платежі та розрахунки; соціальна сфера; електронна митниця;електронна комерція;нові методи роботи, цифрові робочі місця. В епоху цифрової економіки основним ресурсом є інформація. Сфера електронної ідентифікації — це основа побудови довірчих відносин між контрагентами послуг, економічних операцій. Ключовим рішенням є створення єдиного електронного державного демографічного реєстру як цифрового ідентифікатора громадян України (citizen-ID, citizen-card) із використанням технології блокчейн. Цифровізація сфери ідентифікації громадян є потужним поштовхом до розвитку електронного урядування, електронної комерції та цифрової економіки взагалі. Для оптимізації роботи бізнесу в реаліях цифрової економіки запропоновано створити та впровадити на веб- порталі державних послуг «Дія» –  електронний кабінет платника податків, як для фізичних так і  для юридичних осіб.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

О.М. Брадул, Криворізький національний університет

д.е.н., професор, професор кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування

В.С. Адамовська, Криворізький національний університет

к.е.н, доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування

В.А. Шепелюк, Криворізький національний університет

к.е.н., доцент, ст. викладач кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет

Посилання

Краус Н., Голобородько О., Краус К. Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку. Ефективна економіка. 2018. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки Розпорядження Кабінету Міністрів України

від 17 січня 2018 р. № 67-р URL : https://compu.fandom.com/uk/wiki/

Податковий кодекс України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Порядок функціонування єдиного рахунку сплати податків : Постанова КМУ № 321 від 29.04.2020 р. URL : https://www.buh24.com.ua/postanova-kmu-№-321-vid-29-04-2020r-poryadok-funkczionuvannya-єdinogo-rahunku.

Downloads

Опубліковано

2020-11-02

Як цитувати

Брадул, О., Адамовська, В., & Шепелюк, В. (2020). ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ – ДІЯ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (59), 46–51. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-46-51

Номер

Розділ

Розділ 4. Облік, аудит та оподаткування

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають