ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ЧИННИК ЙОГО КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Автор(и)

  • О.В. Петрунько ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-164-175

Ключові слова:

конкурентоспроможність університету на ринку освітніх послуг, організаційна культура університету, соціальний оптимізм у структурі організаційної культури

Анотація

У статті проаналізовано представлені у фаховій літературі визначення організаційної культури з огляду на сучасні реалії, коли університет вступає в у відносини високої конкуренції на ринку освітніх послуг.  Показано, що організаційна культура сучасного університету є системою формальних і неформальних соціально-психологічних регуляторів, які виконують ряд важливих функцій – ідеологічну, нормативну, іміджеву, консолідувальну та інші. Усі ці регулятори разом розглянуто як показник статусу університету та чинник його конкурентоздатності на ринку освітніх послуг. До важливих неформальних соціально-психологічних регуляторів організаційної культури сучасного університету віднесено соціальний оптимізм, який розглядається нами як один з «наскрізних» соціально-психологічних чинників розвитку організаційної культури та показником її якості. Емпірично досліджено зв'язок соціального оптимізму з низкою показників організаційної культури, серед яких психологічний клімат освітньої організації, якість внутрішньоорганізаційних комунікацій, якість інформаційно-ділового обміну та організації навчального процесу, імідж та символіка організації та деякі інші. Показано основні соціально-психологічні ефекти соціального оптимізму, які оптимізують  внутрішні і зовнішні зв’язки університету та виконання ним своїх освітніх функцій. Наведено результати емпіричного дослідження уявлень студентів про соціальний оптимізм та організаційну культуру свого університету. Показано, що досліджені феномени організаційної культури є надзвичайно важливими у функціонування сучасного університету і потребують дальшої наукової рефлексії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О.В. Петрунько, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.психол.н., старший науковий співробітник, професор кафедри психології

Посилання

Монастирський Г. Л. Теорія організації. Київ : Знання, 2008. 319 с.

Шимановська-Діанич Л. М. Підходи до формування корпоративної культури підприємств в умовах євроінтеграційних змін в економіці України. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2016. № 2 (74). С. 18-26.

Казмиренко В. П. Социальная психология. Київ : МЗУХП, 2008. 202 с.

Карамушка Л. М. Психологія управління. Київ : Міленіум, 2003. 421 с.

Шейн Э. Х. Организационная культура и лидерство. Санкт-Петербург : Питер, 2002. 336 с.

Яблонскене Н. Л. Корпоративная культура современного университета. Университетское управление: практика и анализ. 2006. № 2. С. 7–25.

Петрунько О. В., Рафіков О. Р. Соціальний оптимізм як психологічний механізм ціннісної взаємодії з референтним оточенням. Актуальні проблеми психології. Т.VІ: Психологія обдарованості. Випуск 12. 2016. С. 169-178. С. 169-178.

Плющ А. Н. Конструирование образа социального проекта. Наукові студії з соціальної та політичної психології. 2011. № 28. С. 287–297.

Сингаївська І. В. Психологічні аспекти досягнення професійної успішності у викладацькій діяльності. Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів: зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 травня 2015 р., Мукачево. Т. 2. Мукачево: Карпатська вежа, 2015. С. 166–168.

Downloads

Опубліковано

2022-03-03

Як цитувати

Петрунько, О. (2022). ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ЧИННИК ЙОГО КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(65), 164–175. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-164-175

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія