ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • І.П. Мігус ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-9-20

Ключові слова:

рейтинг, цінні папери, емітент, держава, кредитний рейтинг

Анотація

Одним із показників розвитку кожної країни є стан її фондового ринку, який відображає стан усіх галузей економіки. Основним інструментом  оцінювання фондового ринку є рейтинги. Метою статті є вивчення основних етапів становлення рейтингової оцінки цінних паперів в Україні. Під час дослідження використано методи порівняльного аналізу, методи коефіцієнтів, методи аналізу та синтезу, а також узагальнення для формування основних результатів та висновків. Основні результати дослідження полягають у вивченні сутності потіння «рейтинг» на основі закордонних та вітчизняних джерел. Досліджено основні методичні підходи до розрахунку основних міжнародних рейтингів, таких як: Standard & Poor’s, Мооdу's та IBCA. Систематизовано основні історичні етапи формування рейтингів фондового ринку в Україні від ПФТС, Української Асоціації інвестиційного бізнесу, Агентством з питань запобігання банкрутству та інших. Перші українські методики складання рейтингів цінних паперів та методики оцінки платоспроможності підприємств є недосконалими, оскільки або не включають в себе всі аспекти аналізу підприємства, або набір їх показників змінюється в залежності від об’єкту та предмету аналізу, що впливає на порівняння отриманих результатів. Встановлено, що методики провідних світових агентств щодо складання кредитних рейтингів, на відміну від українських рейтингів та методик оцінки платоспроможності підприємств, ґрунтуються на багатосторонньому та детальному аналізі діяльності підприємств-емітентів боргових зобов’язань. Вважаємо за доцільне розробити методику розрахунку рейтингу, яка б дозволила ефективно оцінити стан всіх учасників фондового ринку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І.П. Мігус, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.е.н., професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою

Посилання

Мігус І. П. Ринок фінансових послуг: рейтингування суб’єктів господарювання : навчальний посібник. Київ : Європ. ун-т, 2005. 118 с.

Ляшенко В. И. Фондовые индексы и рейтинги. Д.: Сталкер, 1998. 320 с.

Duckett B. (2008), "Longman Business English Dictionary (new edition)", Reference Reviews, Vol. 22 No. 2, pp. 26-27. DOI : https://doi.org/10.1108/09504120810854931.

Oxford business English dictionary for learners of English Dilys Parkinson; Joseph Noble. 2005.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусол. Київ : Ірпінь.

Термінологічний словник ринкової економіки: глобалізація, маркетинг, статистика, страхування, фінанси (Термінологічний словник ринкової економіки: глобалізація). URL : https://library.nlu.edu.ua/poln_text/knigi/kondor/ekonomic_sl_2006.pdf.

Пешко А. В. Формирование портфеля ценных бумаг: перспективы и методики. Практика применения в Украине. Финансовые риски. 1998. № 4. С. 125–130.

Downes J., Goodman J.E. Barron’s Finance and Investment Handbook. Goodman. Woodbury и N.Y., 1986. 994 p.

Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон України від 30.10.1996 р. №448/96-ВР.

Про схвалення Концепції створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб’єктів господарювання : Розпорядження Кабінету Міністрів України. URL : https://ips.ligazakon.net/document/KR040208.

Про схвалення Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо створення та розвитку незалежних інформаційних та рейтингових агентств, що спеціалізуються на наданні інформаційних послуг на фондовому ринку України : Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.08.2004 р. №370.

Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку : Рейтингові агентства. URL : https://www.nssmc.gov.ua/rating-agencies/.

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s. URL : http://www.standardpoors.com.

Міжнародне рейтингове агентство Moodys. URL : https://www.moodys.com.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings: Credit Ratings & Analysis For Financial Markets. URL : https://www.fitchratings.com.

Перша фондова торгівельна система (ПФТС). URL : https://pfts.ua/stock-exchange-pfts/historypfts.

Шеремет А. Д,, Сайфулин Р. С. Финансы предприятий. Москва : ИНФРА-М, 1998. 344 с.

Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій, затвердженo Наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій, від 23.02.98 №22. Українська інвестиційна газета. 1998. С. 29-32.

Рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг». URL : http://www.credit-rating.com.ua.

Downloads

Опубліковано

2021-12-23

Як цитувати

Мігус, І. (2021). ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ. Вчені записки Університету «КРОК», (4(64), 9–20. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-9-20

Номер

Розділ

Розділ 1. Економічна теорія та історія економічної думки