ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • І.П. Мігус ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • Л.І. Паращенко ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • С.М. Лаптєв ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-169-177

Ключові слова:

кадрове забезпечення, дистанційне навчання, заклад вищої освіти

Анотація

Стаття присвячена розробці інноваційного підходу до кадрового забезпечення дистанційного навчання у закладах вищої освіти. У статті запропоновано авторське поняття «кадрове забезпечення дистанційного навчання у закладах вищої освіти», під яким пропонується розуміти сукупність заходів щодо організації та контролю за відповідністю науково-педагогічних працівників ЗВО вимогам чинного законодавства до такої діяльності. Встановлено мету та основні завдання кадрового забезпечення дистанційного навчання у ЗВО, а також функції, які воно повинно виконувати. З’ясовано, що реалізація кадрового забезпечення дистанційного навчання у ЗВО має ґрунтуватись на таких принципах: обов’язковості; оцінюваності; транспарентності; постійності; комплексності; системності; індивідуальності; автономності. Так, основною метою дослідження є розробка інноваційного підходу до кадрового забезпечення дистанційного навчання у закладах вищої освіти. Для реалізації інноваційного підходу необхідно: закладам ЗВО – організувати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, які там працюють; науково-педагогічним працівникам – внести необхідну інформацію до електронного  «профілю педагогічного працівника ЗВО»; державним органам управління вищою освітою – врахувати інформацію, наведену в електронному профілі при акредитації. Відповідно до чинного законодавства, запропоновано алгоритм набуття науково-педагогічними працівниками ЗВО спеціальних знань і сформованих компетентностей щодо використання засобів педагогічного впливу, інструментів організації дистанційного навчання, досвіду використання та створення цифрових засобів навчання шляхом підвищення кваліфікації. Запропоновані зміни до використання інтернет-технологій для верифікації інформації у електронному профілі науково-педагогічного працівника сприятимуть більш прозорому процесу їх підвищення кваліфікації для підготовки ЗВО до проходження кваліфікації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

І.П. Мігус, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.е.н., професор, проректор з наукової роботи

Л.І. Паращенко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.н.держ.упр., професор, професор кафедри управлінських технологій

С.М. Лаптєв, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.е.н., професор, ректор

Посилання

Про освіту : Закон України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text

Про вищу освіту : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Mihus I. The main areas of the blockchain technology using in educational management. Economics, Finance and Management Review, 2020. №(4), 84–88. https://doi.org/10.36690/2674-5208-2020-4-84

Mihus, I. Use of scientific profiles to present the results of scientific research of universities. Economics, Finance and Management Review, 2020. №(3), рр. 89–94. https://doi.org/10.36690/2674-5208-2020-3-89

Mihus I. The role of scientific profiles of university professors in ensuring academic integrity. International Conference on Academic Integrity in Public Administration and Educational Institutions, Estonia, may. 2020. URL : https://conf.scnchub.com/index.php/APAEI/APAEI/paper/view/19.

Downloads

Опубліковано

2021-10-24

Як цитувати

Мігус, І., Паращенко, Л., & Лаптєв, С. (2021). ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(63), 169–177. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-169-177

Номер

Розділ

Розділ 9. Інноваційна діяльність