РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС ПРОЦЕСІВ ПОСТАЧАННЯ В КАНАЛАХ ПОСТАВОК МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-132-139

Ключові слова:

бізнес-процес, логістичний бізнес процес, реінжиніринг бізнес процесів, концепція перебудови бізнес-процесів, бізнес-процеси постачання

Анотація

В даній статті здійснено аналіз бізнес-процесів каналу поставок медичного обладнання та розроблено рекомендації щодо реінжинірингу цих бізнес процесів в компанії ТОВ «Медігран». Досліджуваною компанією є ТОВ «Медігран», яка забезпечує клінічні лабораторії та науково-дослідні медичні заклади високо інноваційним діагностичним, лабораторним та дентальним обладнанням, комплектуючими, стоматологічними та витратними матеріалами. Компанія реалізує комплексні роздрібні та оптові закупівельні та сервісні рішення на ринку обладнання, інструментів і медичних приладів в різних цінових сегментах, прагнучи задовольнити найрізноманітніші потреби медичних установ. Компанія ТОВ «Медігран» протягом останніх років демонструвала низькі показники ефективності постачання медичного обладнання. Авторами, в процесі дослідження, запропоновано алгоритм реалізації фірмового сценарію реінжинірингу. На першому етапі реалізації проекту була сформована цільова група - команда людей, що володіють компетентностями, необхідними для реалізації виконання замовлення на закупівлю. Члени команди, які до цього працювали в різних відділах, були сформовані в одну команду за допомогою єдиного інформаційного простору. Другим етапом передбачалась інтеграція загально корпоративної та функціональних інформаційних систем ERP\CRM\BPM в єдину інформаційну платформу OneBox. Інформаційна платформа дозволяє проводити будь які розрахунки спрямовані на пошук найоптимальнішого варіанту діяльності. Важливим етапом реалізації алгоритму є суміщення у часі процесу оформлення договору та замовлення обладнання тендерним та логістичним відділами, шляхом налагодження комунікації між ними. Після впровадження нової системи постачання в компанії ТОВ «Медігран»: терміни виконання закупівлі скоротилися від двох місяців до 2-3 тижнів; поява нового асортименту продукції та розширення сегменту, нових виробників та постачальників; співпраця з надійними постачальниками та розрив контракту з ненадійними для споживачів та фірми ТОВ «Медігран»; випадки виходу за рамки бюджету скоротилися в 6-7 разів; розроблений регламент обробки непередбачених витрат; контроль бізнес-процесу з боку керуючої компанії дав більше 4 млн. гривень економії протягом перших 3 місяців; тісна робота з постачальниками скоротила запаси на складі на 70%, частота оновлення запасів зросла в 3-5 разів; якість товару суттєво підвищилась після домовленостей з постачальниками / зміни постачальників; більше 90% замовлень на закупівлю поставлені в термін.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В. Г. Алькема, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.е.н., професор, завідувач кафедри управлінських технологій

Т. М. Гричик, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

магістрантка

Посилання

Амітан В. Н., Ларіна Р. Р., Пілюшенко В. Л. Логістизація процесів в організаційно-економічних системах : монографія. Донецьк : Юго-Восток, 2013. 72 с.

Білявський В. М. Реінжиніринг бізнес-процесів як механізм управління міжнародною конкурентоспроможністю організації. Сучасні проблеми менеджменту: матер. XII міжнар. наук.- практ. конф. Київ : Нац. авіац. ун-т, 2016. С. 21-22.

Волинчук Ю. В. Реінжиніринг логістичних бізнес-процесів підприємстваю. Економічний форум. 2013. № 1. С. 220-224.

Кравченко Б. Ф., Кравченко Е. Ф., Забелин П. В. Организационный инжиниринг : учеб. пособие для вузов. Москва, 2009. 253 с.

Кутелев П. В., Мишурова И. В. Технология реинжиниринга бизнеса: учебно-практ. пособие. Москва : ИКЦ «МарТ», 2013. 176 с.

Крикавський Є. В. Логістика : підручник. Львів : Львівська політехніка, 2004. 264 с.

Крикавський Є. В. Логістика : підручник. Львів : Львівська політехніка, 2005. С. 683.

Ларіна Р. Р., Тішкіна Я. О. Управління логістичними системами : конспект лекцій. Донецьк : ДонДУУ, 2010. 127 с.

Солодка О. В. Реінжиніринг логістичних бізнес-процесів як спосіб їх вдосконалення. Вісник національного університету «Львівська політехніка». 2010. № 669. С. 317-322.

Ойхман Е. Г., Попов Э. В. Реинжиниринг бизнеса: реинжиниринг организаций и информационные технологии. Москва : Финансы и статистика, 1997. 334 с.

Робсон М., Уллах Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов : практ. руководство. Москва : ЮНИТИ- ДАНА, 2003. 222 с.

Таранюк Л. М. Науково-понятійний апарат реінжинірингу бізнес-процесів підприємства. Механізм регулювання економіки. 2009. № 4. С. 97-104.

Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпорации : манифест революции в би знесе. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2011. 288 с.

Харрингтон Дж., Эсселинг К. С., Ван Нимвеген Х. Оптимизация бизнес-процессов: документирование, анализ, управление, оптимизация. Санкт-Петербург : Азбука. 2011. 328 с.

Яковенко С. І. Реінжиніринг бізнес-процесів шляхом інформатизації управління на підприємствах України. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 9(39). С. 118-130.

Downloads

Опубліковано

2020-03-04

Як цитувати

Алькема, В. Г., & Гричик, Т. М. (2020). РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС ПРОЦЕСІВ ПОСТАЧАННЯ В КАНАЛАХ ПОСТАВОК МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (57), 132–139. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-132-139

Номер

Розділ

Розділ 7. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають