МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПРИ СЕРТИФІКАЦІЇ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-58-88-96

Ключові слова:

процес, процесна модель, орган сертифікації, оцінка відповідності, система управління якістю, сертифікація колісних транспортних засобів

Анотація

У статті проведено системний аналіз термінів сертифікація колісних транспортних засобів та процесу перевірки системи якості. Сертифікація колісних транспортних засобів – процедура яка об’єднує сукупність взаємопов’язаних видів діяльності, яка перетворює входи на виходи, тобто застосовується процесний підхід. Встановлено, що процес перевірки системи якості – це незалежний, систематичний аналіз, який дозволяє визначити, що діяльність в галузі якості та результати, що пов’язані з нею, відповідають запланованим заходам, дійсно виконуються, придатні для досягнення цілей органу сертифікації колісних транспортних засобів. Особливістю процесів сертифікації є те, що відповідність одержаної в її результаті послуги не піддається простій перевірці звичайними методами і такі процеси називають спеціальними. Встановлено, що у межах системи якості необхідно розробити методики, що встановлюють вимоги до здійснення всіх пов’язаних з виконанням послуги процесів, включаючи три основоположні процеси: маркетинг, проектування і надання послуги. Узагальнюючи думки різних авторів, сформульовано висновок про те, що існуючі сучасні методи менеджмента якості відрізняються соціальною спрямованістю в широкому розумінні, сучасні методи керування найбільш повно відображені в концепції «загального керування якістю». Безперервне поліпшення якості є одним з основних елементів успіху стратегії якості. Домінуючою насьогодні є концепція  постійного поліпшення якості (Annual Quality Improverment), яка  орієнтована на довгострокові результати за рахунок зосередженості на стратегічних рішеннях, в основу якої покладено трилогію Джурана, що визначила основні стадії безперервно здійснюваних робіт з управління якістю: планування якості — контроль якості — поліпшення якості. На основі аналізу досліджень щодо еволюційного вирішення проблеми забезпечення якості зроблений висновок про те, що найсуттєвішим недоліком усіх систем і підходів управління якістю є їх спрямованість на продукцію, а не на споживача, його потреби та ступінь задоволення його вимог. В проектах забезпечення якості при управління якістю сертифікації колісних транспортних засобів, задоволеність споживача може бути досягнута лише за наявності гармонії між відповідальністю керівництва, персоналом та матеріальними ресурсами і структурою системи управління якістю. В статті проведено аналіз функціонування системи управління якістю органа сертифікації колісних транспортних засобів щодо ступеню її відповідності, внутрішній аудит системи управління якістю органу сертифікації колісних транспортних засобів  державного підприємства «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». На основі проведеного аудиту було рекомендовано впровадження «Контрольних карт Шухарта». Аналіз процесу надання послуг по тривалості його виконання за допомогою отриманих карт мав за мету виявлення причин варіабельності показників якості процесу і прийняття заходів по зменшенню цієї варіабельності. Це дало можливість сформувати та реалізувати модель процесного підходу до реалізації послуги з сертифікації ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» та охопити усі вимоги системи управління якістю, необхідні для проведення в подальшому моніторингу, вимірювання й поліпшення характеристик процесів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В. Г. Алькема, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.е.н., професор, завідувач кафедри управлінських технологій

Л. А. Кібиш, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

магістрант

Посилання

Андерсон Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. Пер. с англ. С. В. Ариничева. Москва : РИА «Стандарты и качество». URL : https://www.studmed.ru/view/andersen-b-biznes-processy-instrumenty-sovershenstvovaniya_f71247f0f2b.html.

Інноваційна діяльність у сферах техніки, технології, технічного регулювання і забезпечення якості : підручник з грифом МОН / О. Г. Величко, А. М. Должанський, Л. М. Віткін, О. Е. Янішевський, Д. Ю. Клюєв. Дніпропетровськ : «Свідлер А.Л.», 2010. 394 с.

Віткін Л. М. Управління якістю (на прикладі освітньої діяльності) : навчальний посібник. Київ, 2018. 194 с.

Гончарова О. М. Реінжиніринг бізнес-процесів як метод процесного управління. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2013. № 10 (151). С. 78 – 82. URL : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis _nbuv/cgiirbis_ 64.exe?C21COM =2&I21DBN= UJRN&P21DBN= UJRN&IMAGE _FILE _DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VKNU_Ekon_2013_10_19.pdf.

Деминг Э. Выход из кризиса. Тверь: Альба, 1994 : учебное пособие. URL : https://img.yakaboo.ua/media/mediagallery/pdf/4/5/455238_ 81018993.pdf.

Джуран Дж. М. Якість і прибуток. Якість, торгівля, економіка. 1970.

Ігнаткін В. У., Віткін Л. М., Сурду М. В., Ігнаткіна Я. В. Розроблення моделі прогнозування можливої кількості відмов ЗВТ. Метрологія та прилади. 2012. № 6. С. 52-55.

Исикава К. Японские методы управления качеством : учебное пособие. Москва : Економика, 1988. 215 с. URL : https://www.studmed.ru /view/isikava-k-yaponskie-metody-upravleniya-kachestvom_c6f025faf92.html.

Калита П. Я., Сарновская Т. И. Система всеобщего управления качеством (TQM) : навчальний посібник. Київ : Наукова думка. 1993. 152 с.

Качество в истории цивилизации. Эволюция, тенденции и перспективы управления качеством / Под ред. Дж Джурана: Пер. с англ. В 3-х томах. Москва : РИА «Стандарты и качество», 2004.

Когут Ю. О. Модель реінжинірингу бізнес-процесів комапанії. Бізнес Інформ, 2011. № 10. С. 65–69. URL : https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2011-10_0-pages-65_69.pdf.

Кривов’язюк І. В., Кулик Ю. М. Реінжиніринг логістичних бізнес-процесів і систем як основа їх самовдосконалення та розвитку. URL : http://economics.opu.ua/files/archive/2013/No2/87-94.pdf.

Коно Т. Стратегия и структура японских предприятий: учебное пособие. Пер. с англ. Москва : Прогресс, 1987. 384 с.

Лапидус В. А. Система статистического управления процессами. Система Шухарта. Методы менеджмента качества. Надежность и контроль качества. 1999. № 5, 7.

Миттаг Х. Й. Статистические методы обеспечения качества : учебное пособие. / Пер. с нем. Под ред. Б. Н. Маркова. Москва : Машиностроение, 1995.

Монд Я. Тоєта - методи ефективного управління : учебное пособие. Пер. з англ. Москва : Економіка, 1989. 289 с.

Редзюк А. М. Автомобілебудування України: застосування міжнародних стандартів і процедур сертифікації. Стандартизація, сертифікація, якість, 1998. № 3. С. 28-29. URL : http://www.diat.edu.ua /journal/files/2013/3_2013.pdf.

Рудзінська О. В. Управління якістю процесів в органі з сертифікації дорожніх транспортних засобів (ОС ДТЗ) з використанням статистичних методів. Автошляховик України. 2005. № 6. С. 14-18.

Фейгенбаум А. Контроль качества продукции : учебное пособие. Москва : Экономика, 1986. 471с.

Харрінгтон Дж. Х. Управління якістю в американських корпораціях: учебное пособие. Сокр.пер. з англ. Москва : Економіка, 1990. 272с.

Kimbie R. Вusiness Process Reengineerinng – When to use it. URL : http://ezinearticles.com/?Business–Process–Reengineering–When–to–Use–It&id=6133794 .html.

Downloads

Опубліковано

2020-06-05

Як цитувати

Алькема, В. Г., & Кібиш, Л. А. (2020). МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПРИ СЕРТИФІКАЦІЇ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (58), 88–96. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-58-88-96

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та маркетинг

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають