ДЕРЖАВНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-65-74

Ключові слова:

державне управління, інструменти, банківська система, ризик-менеджмент, карта ризиків, ідентифікація ризиків, система управління ризиками

Анотація

Важливість аналізу кризи банківської системи витікає не лише з особливостей функціонування банківської системи, а й з її значимості як для економіки та фінансової системи держави загалом, так і безпосередньо для кожного її суб’єкта. Тому гостро стоїть питання, по-перше, якісної діагностики банківської системи, передбачення ймовірних криз та мінімізації їх негативних наслідків для кожного суб’єкта економічних відносин, для гарантування економічної безпеки країни, по-друге, визначення ролі державних органів в цьому процесі, зважаючи на значний рівень державного регулювання банківської системи. Неможливо передбачити або спрогнозувати кризу банківської системи, визначити необхідний інструментарій і розробити будь-яку антикризову програму без якісного детального дослідження природи та сутності кризи, її характеристик, особливостей проявів та параметрів. Карта ризиків допомагає зменшити можливі втрати, пов’язані з реалізацією банківських ризиків. Комплексна система ризик-менеджменту потребує системності і послідовності, лише в цьому випадку вона дасть потрібний ефект. Робота цієї системи повинна базуватися на накопиченому досвіді і бути надзвичайно гнучкою, система повинна реагувати на всі зміни, що відбувається як всередині самого банку, так і за його межами. За допомогою карти ризиків банки матимуть змогу побачити ймовірність виникнення тих чи інших ризиків та звернути увагу на збитки які можуть настати в результаті ризиків притаманних діяльності банку, а отже, надасть змогу сформувати систему заходів, щодо мінімізації, уникнення або компенсації впливу ризиків на результати діяльності банку. Адже якісна система управління ризиками служить не тільки інтересами акціонерів і керівництва, а й забезпечить встановлення надійних і довгострокових відносин з клієнтами і сформує сприятливий імідж банку. Правильне управління ризиками має відігравати першорядну роль в діяльності банків, тому карта ризиків котра була розроблена нами для банку, допоможе оцінити і усвідомити фінансові ризики, а також дасть можливість керівництву банку побачити всю сукупність ризиків та ступінь небезпеки їх настання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Я. С. Коваль, Університет «КРОК»

к.н.держ.упр., доцент кафедри управління фінансово-економічної безпеки

Посилання

Бережний О. Ризики використання послуг банків для легалі' зації доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму в системі банківських ризиків. Вісник Національного банку України. 2013. № 4. С. 3-7.

Коваль Я. С., Мігус І. П., Денисенко М. П. Розрахунок інтегрального показника оцінювання економічної безпеки банку. Вчені записки Університету «КРОК». 2017. Вип. 46. С. 125-130.

Куришко О. О. Особливості розвитку системи фінансового моніторингу в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 1. С. 267-275.

Балануца О. О. Місце і роль фінансового моніторингу в Україні як основоположного чинника ефективної боротьби держави з легалізацією (відмиванням коштів) та фінансуванням тероризму. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2012. № 1. С. 35-42.

Маслак О. І., Квятковська Л. А., Шийка М. І. Особливості банківського моніторингу при формуванні та оцінюванні фінансової стійкості банків України. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2014. 1(12). Частина IІ. С.33-42.

Самсонов М. І. Моніторинг як інструмент банківського нагляду в Україні. URL : http://www.archive.nbuv.gov.ua/portal/297.pdf.

Koval Y., Laptіev S., Sidak V., Mihus I. Actions to improve crisis management of economic security of banking institutions at the national level: collective monograph. Riga (Latvia), 2019. 216-224 p.

Шиян Д. В. Система забезпечення фінансового моніторингу в банку. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія «Економіка». 2011. Випуск 2(54). С. 223-231.

Коваль Я. С., Мігус І. П. Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері : кол. мон. Черкаси, 2016. 466 с.

Варналій З. С. Детінізація економіки як чинник забезпечення націо- нальної безпеки України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2009. № 1. С. 1–18.

Коваль Я. С. Державне регулювання економічною безпекою банківських установ України. Вчені записки Університету «КРОК» : Київ, 2018. №4 (52). С.118-134.

Downloads

Опубліковано

2019-04-29

Як цитувати

Коваль, Я. С. (2019). ДЕРЖАВНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (53), 65–74. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-65-74

Номер

Розділ

Розділ 5. Економіка та управління державою і суб'єктами господарювання