КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-62-72

Ключові слова:

управління, державне управління, управління фінансово-економічною безпекою, комплекс, фінансові установи

Анотація

У сучасних умовах відновлення економіки України після глобальної фінансової кризи, проблема економічної безпеки фінансових посередників набуває першочергового значення, стає стрижнем їх функціонуванням, а також найважливішою характеристикою якості життя населення та стану економіки країни. Формування та оптимізація системи економічної безпеки фінансових посередників, повинно здійснюватися, виходячи з мети і принципів забезпечення економічної безпеки, шляхом розробки норм, які регулюють різні процеси в сфері економіки, визначення основних напрямків діяльності, а також налагодження відповідних механізмів контролю за діяльністю вітчизняних фінансових посередників. Забезпечення економічної безпеки фінансових посередників на високому рівні, значно  впливає на вирішення основних цілей і завдань, що стоять перед вітчизняним ринком фінансових послуг. Важливість економічної безпеки визначається необхідністю формування внутрішнього імунітету фінансових посередників та зовнішньої захищеності їх від впливу конкурентів на світових ринках і стійкості внутрішнього фінансового становища. Проблемам економічної безпеки фінансових посередників та забезпечення її ефективності присвячено ряд статей та монографій. Проте таке важливе питання як комплексне управління системою економічної безпеки фінансових посередників, у тому числі й банківських установ, потребує подальшого наукового дослідження. Фінансова складова є найбільш важливою, оскільки фінансова стабільність свідчить про забезпеченість фінансових посередників власними фінансовими ресурсами, рівень їх використання, напрямки розміщення. Необхідність постійного дотримання економічної безпеки зумовлюється об’єктивно наявним для кожного суб’єкта фінансового посередництва завданням забезпечення стабільності функціонування та досягнення основної мети своєї діяльності. Рівень економічної безпеки фінансових посередників залежить від того, наскільки ефективно її керівництво і спеціалісти (менеджери) будуть спроможні уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовища.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Я. С. Коваль, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.н.держ.упр., доцент кафедри фінансово-економічною безпекою

Посилання

Мойсеєнко І. П., Гандзюк Д. Д. Основи системного управління економічною безпекою банку. Збірник наукових праць Буковинського університету. Економічні науки. 2015. Вип. 11. С. 94-102.

Мойсеєнко І. П., Мартинюк О. А. Методика діагностики рівня економічної безпеки банку. ПВНЗ «Буковинський університет». Збірник наукових праць «Економічні науки». 2012. Випуск 8. С. 47-54.

Коновалов О. В. Зміст фінансового моніторингу у системі економічної безпеки вітчизняних банківських установ. Право і суспільство. 2011. № 6. С. 56-61.

Зубок М. І., Яременко С. М. Протидія шахрайству в системі економічної безпеки банку. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. 2011. Вип. 2. С. 191-202.

Дудченко Н. В. Вдосконалення інструментарію оцінки стану системи економічної безпеки банківських установ. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 18. С. 75-80.

Коваль Я. С., Мігус І. П., Гаман П. І., Андрієнко М. В. Стан економічної безпеки банківських установ україни та вплив економічних реформ на формування антикризових заходів. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2019. №2(29). С. 32-43.

Васильчак С. В., Климус М. З. Менеджмент банку в системі економічної безпеки. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.15. С. 214-218.

Алямкін Р. Фактор довіри у системі становлення економічної безпеки банківського сектору економіки України. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2014. № 6. С. 80-84.

Пономаренко А. І. Система економічної безпеки фірми. Шлях України до економічної безпеки : матер. наук.-практ. конф. Харків, 2006. 302 с.

Коваль Я. С. Механізм державного регулювання банківських установ України в сучасних умовах. Право та державне управління, 2017. №4. Т.2. С. 74-82.

Коваленко В. В. Ризики в системі економічної безпеки підприємства та засоби їх нейтралізації. Вчені записки Університету «КРОК». 2018. № 3 (51). С. 175-180.

Ходаківська В. П., Бєляєв. В. В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика : навч. посібник. Київ, 2002. 616 с.

Денисенко М. П., Гришко А. М. Заходи покращання фінансового стану підприємств у сучасних умовах господарювання. Економіка та держава. 2019. №12. С. 61-65.

Зачосова Н. В. Моделювання механізму управління забезпеченням фінансовоекономічної безпеки професійних учасників фінансового ринку з урахуванням державного впливу на цей процес. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2019. № 12(40). С. 101–105.

Герасименко О. М., Зачосова Н. В. Оцінка рівня зрілості управління ризиками в процесі забезпечення економічної безпеки підприємства: аналітичне дослідження. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. 2019. С. 66-81.

Гудзинський О. Д., Судомир С. М. Ризики та економічна безпека соціальноекономічних систем. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2014. № 2 (26). С. 35–37.

Денисенко М. П., Шапошнікова О. М., Будякова О. Ю. Сутність та роль інвестиційного бізнес-планування в сучасних умовах господарювання. Вчені записки Університету «КРОК». 2019. №1(53). С. 46-50.

Downloads

Опубліковано

2019-10-30

Як цитувати

Коваль, Я. С. (2019). КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ. Вчені записки Університету «КРОК», ((3) 55), 62–72. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-62-72

Номер

Розділ

Розділ 5. Публічне управління та адміністрування