АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ

Автор(и)

  • В. І. Карюк Університету економіки та права «КРОК» https://orcid.org/0000-0002-2800-6565
  • Г. М. Білокур Університету економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-52-94-102

Ключові слова:

ринок праці, безробіття, рівень безробіття, рівень зайнятості, причини незайнятості, наслідки безробіття, кореляційно-регресійний аналіз

Анотація

За сучасних умов інтеграції Української економіки до Європейського Союзу, коли одним із ключових напрямів орієнтації глобальної політики держави є досягнення високого рівня зайнятості населення, вагомою перешкодою постає зростання рівня безробіття в країні. Встановлено, що за останні роки в Україні спостерігається тенденція погіршення економічного становища ринку праці, зростання безробіття, зменшення населення працездатного віку, зростання рівня інфляції, зменшення обсягів допомоги по безробіттю, при цьому слабо керовані процеси євроінтеграції ще більше впливають на підвищення рівня безробіття, що обумовлює собою деградацію трудового потенціалу країни. За результатами аналізу тенденцій, що склалися на ринку праці України за останні роки, відповідно до показників зайнятості населення та рівня безробіття, визначено, причини, що формують високий рівень безробіття в Україні. На основі статистичних даних проаналізовано динаміку рівня безробіття в Україні за причинами незайнятості населення за останні роки та визначено негативні наслідки високого рівня безробіття в країні. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу визначено фактори, які за сучасних умов мають найбільший вплив на рівень безробіття, до них належать: індекс інфляції, індекс реальної заробітної плати, частка пенсіонерів, частка студентів денної форми навчання, відношення кількості безробітних чоловіків до загальної кількості безробітних. Запропоновано шляхи підвищення рівня зайнятості населення України, основними з яких є: посилення дій з боку державного апарату управління щодо підготовки робочої сили до новітніх умов праці; виведення з тіні малого підприємництва; орієнтація держави на підвищення знань, вмінь, навичок, компетентності підростаючого працездатного населення; cтимулювання реєстрації безробітних у державних центрах зайнятості шляхом збільшення обсягів виплат допомоги по безробіттю, надання широкого спектру послуг з навчання, пошуку місця роботи відповідно фаху та попередньої займаної посади; орієнтація державної економіки на створення та «повернення до життя» робітничих
спеціальностей в різних сферах зайнятості країни; удосконалення системи охорони праці тощо.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В. І. Карюк, Університету економіки та права «КРОК»

к.е.н., доцент кафедри туризму

Г. М. Білокур, Університету економіки та права «КРОК»

магістр

Посилання

Богиня Д. П. Сучасні проблеми соціальнотрудових відносин, організації оплати праці та регулювання доходів в Україні: зб. наук. праць. Донецьк : ІЕП НАН України, 2003. Т. 1. 218 с.

Геєць В. М. Економіка України: ключові проблеми і перспективи. Економіка і прогнозування: журнал. 2016. № 1. С. 7-22. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2016_1_3 (дата звернення 25.09.2018).

Грішнова О. А. Кадрове забезпечення ефективної системи антикризового корпоративного управління. Проблеми економіки : журнал. 2014. № 1. С. 193-198. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_1_28 (дата звернення 25.09.2018).

Єрмоленко О. А. Інноваційні методи покращення кадрового потенціалу державних органів влади. Економіка розвитку : журнал. 2014. №1. С.101-105. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecro_2014_1_20 (дата звернення 25.09.2018).

Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки : колективна монографія. Київ, 2012. 320 с.

Марченко І. С. Довготривале безробіття в Україні. Демографія та соціальна економіка : збірник наукових праць. Київ, Альтерпрес, 2013. № 2. С. 224-233.

Маршавін Я. Ю. Ренулювання ринку праці України: теорія і практика системного підходу: монографія. Київ , 2011. 396 с.

Тарасова К. І. Статистичне дослідження проблем безробіття в Україні в регіональному розрізі. Економіка та суспільство : журнал. 2018. № 14. С. 745-752.

Федоришина Л. М. Безробіття в Україні: актуальні проблеми і шляхи вирішення. Сталий розвиток економіки : журнал. 2015. № 4. С. 103-108.

OECD Employment Outlook 2018 URL : https://read.oecd-ilibrary.org/employment/oecd- employment-outlook-2018_empl_outlook-2018-en#page3 (дата звернення 25.09.2018).

Fostena J. Dynamic persistence in the unemployment rate of OECD countries. URL : https://doi.org/10.1016/j.econmod.2010.11.007 (дата звернення 25.09.2018).

Azmat G. Gender Gaps in Unemployment Rates in OECD Countries URL : https://www.jstor.org/stable/10.1086/497817?seq=1#page_scan_tab_contents (дата звернення 25.09.2018).

Hatzinikolaou D. A Reduced-form Equation for the Unemployment Rate Estimated from a Panel of Nineteen OECD Countries. URL : https://www.esr.ie/article/view/399 (дата звернення 25.09.2018).

Oesch D. What explains high unemployment among low-skilled workers? Evidence from 21 OECD countries. URL : https://serval.unil.ch/resource/serval:BIB_B4E1AFAF96A7.P001/REF (дата звернення 25.09.2018).

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 25.09.2018).

Макеїв С. Процесси социальної структуризації в сучасній Україні. Полис : журнал. 2008. № 3. С. 57-58.

Downloads

Опубліковано

2018-12-21

Як цитувати

Карюк, В. І., & Білокур, Г. М. (2018). АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (52), 94–102. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-52-94-102

Номер

Розділ

Розділ 5. Економіка та управління державою і суб'єктами господарювання