ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ З МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-115-121

Ключові слова:

мобілізація, мобілізаційна підготовка, військовий облік, державні органи, державна служба, державні службовці, підвищення кваліфікації

Анотація

У статті розглядається проблематика підвищення кваліфікації фахівців з мобілізаційної роботи державних органів з питань організації та ведення військового обліку громадян України. Цілями цієї статті є проведення аналізу та надання рекомендацій з удосконалення нормативно-правового забезпечення, організації та проведення заходів із підвищення кваліфікації фахівців з мобілізаційної роботи державних органів з питань організації та ведення військового обліку, а також надання пропозицій щодо визначення орієнтовної структури та змісту програм підвищення кваліфікації фахівців з мобілізаційної роботи в державних органах. За результатами дослідження стану підвищення кваліфікації фахівців з мобілізаційної роботи державних органів з питань організації та ведення військового обліку, нормативно-правового забезпечення організації та проведення відповідних курсів встановлено, що на даний напрямок професійного розвитку державних службовців та посадових осіб, відповідальних за мобілізаційну роботу, зокрема організацію і ведення військового обліку в державних органах України не звертається достатня увага, а в деяких випадках ігнорується. Крім того, не розроблені професійні програми підвищення кваліфікації відповідних фахівців державних органів із визначенням пріоритетних напрямків (тем). Запропоновано орієнтовна структура та зміст програм підвищення кваліфікації фахівців з мобілізаційної роботи в державних органах. Надані практичні рекомендації з удосконалення нормативно-правового забезпечення з організації, розробки, впровадження та удосконалення системи підготовки спеціалістів з мобілізаційної роботи в державних органах, які опікуються питаннями військового обліку. Проведене дослідження надало можливість запропонувати шляхи вирішення проблемних питань щодо підвищення кваліфікації фахівців з мобілізаційної роботи державних органів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олександр Правдивець, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

К.військ.н., доцент кафедри управління фінансово-економічної безпеки, ВНЗ «Університет економіки та права “КРОК”, м. Київ

Олексій Дудка, ВНЗ “ Університет економіки та права “КРОК”

Асистент кафедри управління фінансово-економічної безпеки Науково-навчального інституту менеджменту безпеки ВНЗ “ Університет економіки та права “КРОК”, Україна, м. Київ

 

Посилання

Закон України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” (Електронний ресурс – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text).

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби” від 01.10.2014 № 500 (Електронний ресурс – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/500-2014-%D0%BF#Text).

Закон України “Про державну службу” (Електронний ресурс – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text).

Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу” (Електронний ресурс – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text).

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів” від 30.12.2022 № 1487 (Електронний ресурс – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1487-2022-%D0%BF#Text).

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад” від 06.02.2019 № 106 (Електронний ресурс – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-%D0%BF#Text).

Наказ Національного агентства з питань державної служби “Про затвердження Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад” від 02.11.2022 № 107-22, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.11.2022 за № 1434/38770 (Електронний ресурс – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1434-22#Text).

Наказ Національного агентства з питань державної служби “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення та програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад” від 13.03.2020 № 38-20 (Електронний ресурс – Режим доступу: (Електронний ресурс – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1434-22#Text).

Залужний В.Ф. The commander-in-chief of Ukraine’s armed forces on how to win the war // The Economist Nov 1st 2023 (Електронний ресурс – Режим доступу: https://www.economist.com/by-invitation/2023/11/01/the-commander-in-chief-of-ukraines-armed-forces-on-how-to-win-the-war).

Наказ Національного агентства з питань державної служби “Про затвердження переліків пріоритетних напрямів (тем) підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних (військових) адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад за загальними професійними (сертифікатними) та/або короткостроковими програмами у 2024 році” від 23.08.2023 № 133-23 (Електронний ресурс – Режим доступу: https://nads.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-perelikiv-priorytetnykh-napriamiv-tem-pidvyshchennia-kvalifikatsii-derzhavnykh-sluzhbovtsiv-holiv-mistsevykh-derzhavnykh-viiskovykh-administratsii-ikh-pershykh-zastupnyki-2).

Правдивець, О. (2021). Стандартизація підготовки фахівців з організації та ведення військового обліку, як фактор забезпечення економічної безпеки підприємств. Вчені записки Університету «КРОК», (4(64), 173–181. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-173-181

Downloads

Опубліковано

2024-03-30

Як цитувати

Правдивець, О., & Дудка, О. (2024). ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ З МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(73), 115–121. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-115-121

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування