АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У НАПРЯМКУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-15-28

Ключові слова:

тенденції інноваційного розвитку, економічна безпека, система економічної безпеки, підприємство, цифрові технології, економіка

Анотація

У статті проведено дослідження результатів вітчизняних наукових доробок у напрямку інноваційного розвитку системи економічної безпеки підприємства на основі цифрових технологій. Дослідженню різних проблемних питань і завдань, пов’язаних з інноваційним розвитком системи економічної безпеки підприємства, зокрема на основі цифрових технологій присвячено наукові праці низки вітчизняних вчених в галузі економіки, які висвітлені у статті. За результатами проведеного дослідження встановлено, що векторами розвитку сучасних тенденцій в галузі економічних наук за напрямком інноваційного розвитку системи економічної безпеки підприємства на основі цифрових технологій є наступні: становлення смарт-промисловості в Україні в умовах четвертої промислової революції; інформаційна безпека як драйвер розвитку національної економіки; гнучке управління у забезпеченні економічної безпеки промислових підприємств; технологічна конкурентоспроможність національної економіки як чинник економічної безпеки України; мотиваційне управління економічною безпекою підприємств; стратегічне управління територіальним розвитком в умовах цифрової трансформації; організаційно-інформаційне забезпечення розробки стратегії розумних міст України в умовах цифрової економіки; логістичні засади державного регулювання енергетичної безпеки країни; а також окремо у галузях економіки - економічна безпека сільськогосподарських підприємств на пореформеному розвитку; управління економічною безпекою підприємств залізничного транспорту в умовах лібералізації ринку залізничних перевезень; управління економічною безпекою підприємств хлібопекарської галузі; ідентифікація стану економічної безпеки та базові засади і заходи її забезпечення для підприємств автомобільного транспорту.У сучасному науковому середовище вчені у галузі економіки приділяють увагу, зокрема цифровим трансформаціям у взаємозв’язку із системою економічної безпеки підприємства; розвитку цифрової економіки в Україні та інновацій у забезпечені економічної безпеки; впливу діджиталізації управлінських процесів на систему забезпечення економічної безпеки підприємства, особливостям економічної безпеки в умовах трансформаційних перетворень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олександр Правдивець, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

К.військ.н., доцент кафедри управління фінансово-економічної безпеки, ВНЗ «Університет економіки та права “КРОК”, м. Київ, Україна

Посилання

Методи та інструменти аналізу і прогнозування ринкової ситуації в забезпеченні стійкості суб’єктів господарювання : монографія / за заг. ред. Н. В. Шандової. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 280 с.

Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти : монографія / Л.О. Волощук, Є.І. Масленніков, Е.А. Кузнєцов, Ю.М. Сафонов, С.В. Філиппова та ін. ; за ред. д.е.н., доц. Л.О. Волощук, д.е.н., проф. Є.І. Масленнікова. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. Випуск 4. 524 с.

Сосновська О.О. Система економічної безпеки підприємств зв’язку: монографія. Київ: «Центр учбової літератури», 2019. 440 с.

Національний депозитарій академічних текстів. URL: https://nrat.ukrintei.ua/

Князєва С.І. Становлення смарт-промисловості в Україні в умовах четвертої промислової революції : автореф. дис. ... д-ра екон. наук. Київ, 2020. 41 с.

Яровенко Г.М. Інформаційна безпека як драйвер розвитку національної економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук. Суми, 2021. 37 с.

Любохинець Л.С. Гнучке управління у забезпеченні економічної безпеки промислових підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук. Хмельницький, 2022. 40 с.

Максимюк М.М. Економічна безпека сільськогосподарських підприємств на пореформеному розвитку : автореф. дис. ... канд. екон. наук. Львів, 2019. 20 с.

Ковальчук А.М. Мотиваційне управління економічною безпекою підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук. Харків, 2020. 25 с.

Ракіпов В.Р. Стратегічне управління територіальним розвитком в умовах цифрової трансформації : автореф. дис. ... канд. екон. наук. Одеса, 2021. 21 с.

Мураєв Є.В. Організаційно-інформаційне забезпечення розробки стратегії розумних міст України в умовах цифрової економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук. Харків, 2021. 26 с.

Остапюк Б.Б. Управління економічною безпекою підприємств залізничного транспорту в умовах лібералізації ринку залізничних перевезень : автореф. дис. ... канд. екон. наук. Харків, 2019. 24 с.

Покришка Д. С. Технологічна конкурентоспроможність національної економіки як чинник економічної безпеки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук. Київ, 2021. 24 с.

Бондаренко-Берегович В.В. Управління економічною безпекою підприємств хлібопекарської галузі : дис. ... д-ра філософії за спец. економіка. Вінниця, 2021. 289 с.

Левковець Н.П. Ідентифікація стану економічної безпеки та базові засади і заходи її забезпечення для підприємств автомобільного транспорту : автореф : дис. ... канд. екон. наук. Київ, 2020. 20 c.

Вовченко О.В. Вплив інноваційної діяльності у промисловості України на економічну безпеку держави : дис. ... канд. екон. наук. Київ, 2019. 205 с.

Марчук Л.Л. Науково-методичні засади регулювання економічної безпеки аграрного виробництва в Україні : дис. ... канд. екон. наук. Чернігів, 2019. 295 с.

Срібна Є.В. Логістичні засади державного регулювання енергетичної безпеки країни : дис. ... канд. екон. наук. Рівне, 2018. 320 с.

Ткачук Г. О. Цифрові трансформації: взаємозв’язок із системою економічної безпеки підприємства. Економіка харчової промисловості. Том 11, Випуск 4/2019. С. 42-50.

Демчишак Н.Б., Глутковський М.О. Розвиток цифрової економіки в Україні: концептуальні основи, пріоритети та роль інновацій. Інноваційна економіка 5-6, 2020 [84]. C. 43-48.

Неустроєв Ю. Г. Роль інновацій у забезпечені економічної безпеки. Агросвіт № 7-8, 2021. С. 103-108.

Сафонік Н.П., Дудік А.О. Особливості формування системи економічної безпеки авіапідприємств в умовах трансформаційних перетворень. Економіка та суспільство. Випуск 45/2022. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1904/1832

С. О. Тульчинська, О. С. Солосіч, В. В. Чорній. Влив діджиталізації управлінських процесів на систему забезпечення економічної безпеки підприємства. Інвестиції: практика та досвід № 9/2021. С. 54-58.

Downloads

Опубліковано

2023-03-30

Як цитувати

Правдивець, О. (2023). АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У НАПРЯМКУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(69), 15–28. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-15-28

Номер

Розділ

Розділ 1. Економіка