НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇЇ, ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-92-102

Ключові слова:

система економічної безпеки, інноваційний розвиток, інновації, цифровізація, когнітивний підхід

Анотація

У статті розглянуто науково-практичний інструментарій оцінювання рівня цифровізації, інноваційного розвитку системи економічної безпеки підприємств сфери інформаційних технологій. Вирішено задачу рейтингування показників оцінювання інноваційного розвитку системи економічної безпеки підприємств. Адаптовано використання когнітивної інформаційної технології ПОЛІЕДР як  програмної платформи для формування інформаційно-аналітичної  системи  оцінювання. Для проведення дослідження були використані загальні методи дослідження аналізу та синтезу,  методи математичного моделювання, методи  кількісної  та якісної оцінки, когнітивний, системний, структурний та інші наукові підходи. В результаті  проведеного дослідження здійснено  опис предметних галузей в онтологічний формі та процесів, що здійснюються в рамках виконання задач; здійснено структуризацію великих масивів слабоструктуровані інформації з представленням результатів в онтологічній формі; забезпечено трансдисциплінарну інтеграцію великих масивів просторово розподіленої інформації (як структурованої, так і неструктурованої); здійснено формування спеціалізованих користувацьких інтерфейсів для  відображення інформації в зручній для сприйняття в рамках конкретної задачі формі; отримано можливість до  вирішення аналітичних задач з  формуванням узагальнених описів (моделей) класів об’єктів на основі вибірок для навчання, класифікації об’єктів, прогнозування властивостей об’єктів. Застосування науково-практичного інструментарію  оцінювання рівня цифровізації, інноваційного розвитку системи економічної безпеки підприємств сфери інформаційних технологій вирішило проблему інформаційної  підтримки прийняття управлінських рішень та дало можливість оцінювання цифровізації та інноваційного розвитку системи економічної безпеки підприємств.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олександр Правдивець, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

К.військ.н., доцент кафедри управління фінансово-економічної безпеки, ВНЗ «Університет економіки та права “КРОК”, м. Київ

Посилання

Політило М.П. Оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємств - суб’єктів кооперування. Львів. Ефективна економіка № 3, 2012,

Борщ Л. В. Економічні засади та інноваційні технології формування й використання лідерського потенціалу: Дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / Л.В.Борщ. – К., 2007. – 220 с. – (Науково-дослідний економічний інститут).

Бубенко П.Т. Проблеми та протиріччя інноваційного розвиту країни [Електронний ресурс] / П.Т.Бубенко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua.

Гулько Л. Г. Управління собівартістю нових видів продукції в процесі їх виробничого освоєння (на прикладі машинобудування): Дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Л.Г. Гулько. – Хмельницький, 2002. – 222 с. – (Технологічний університет Поділля.).

Дагаєв А.А. Механізми венчурного (ризикового) фінансування: світовий досвід і перспективи розвитку / А.А.Дагаєв // Менеджмент в Росії і за кордоном. – 1998. – №1. – С. 12–15.

Дайкер Д. Прямі іноземні інвестиції та технологічний трансфер у пострадянських країнах / Дайкер Д. – К. : К.І.С., 2003. – 202 с.

Дзюба П.В. Трансферне ціноутворення у фінансовій системі ТНК: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / П.В. Дзюба – Київ: Національний університет ім. Т.Шевченка, 2006. – 20 с.

Князь С.В. Трансферний потенціал інноваційного розвитку машинобудівних підприємств: [Монографія] / С.В.Князь // Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010 р. – 332 с.

Кузьмін О.Є. Активізування інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств: [Монографія] / О.Є. Кузьмін С.В. Князь, О.Й. Вівчар, Л.І. Мельник // За наук. ред. проф., д-ра екон. Наук О.Є.Кузьміна // Стрий: ТзОВ «Укрпол», 2005. – 250 с.

Кузьмін О.Є. Інвестиційна та інноваційна діяльність: [Монографія] / О.Є.Кузьмін, С.В.Князь, Н.В.Тувакова, А.Я.Кузнєцова // Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 233 с.

Кузьмін О.Є. Стратегія інноваційної діяльності машинобудівних підприємств: особливості формування, реалізації та оцінювання: [Монографія] / О.Є. Кузьмін С.В. Князь, Н.О. Шпак, Ю.В. Малиновський // Львів: Видавництво ДП «Видавничий дім «Укрпол», 2009 р. – 198 с.

Стрижак О.Є. Когнітивна Іт-платформа Поліедр.: методичний посібник. Київ. Національна академія наук, 2023. 73 с

В. В. Горборуков, В. В. Приходнюк, О. В. Франчук. Алгоритм конкурентної нормалізації в системі рейтингового оцінювання інтелектуальних досягнень // Наукові записки малої академії наук, 1 (23) 2022, С 3 – 12. https://snman.science/index.php/sn/article/view/93

Дуляба Н.І., Сирветник-Царій В. В. Таксономічний аналіз як інструмент виявлення можливостей забезпечення розвитку ефективності управління економічним потенціалом підприємств торгівлі споживчої кооперації. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. №9. С.419-423.

Stryzhak O., “Transdisciplinary integration of information resources, Thesis of the doctor of technical sciences.” Kyiv, p. 470, 2014.

Dovhyi S., Stryzhak, O. Transdisciplinary Fundamentals of Information-Analytical Activity / Editors : Ilchenko M., Uryvsky L., Globa L. Advances in Information and Communication Technology and Systems, MCT 2019. Lecture Notes in Networks and Systems. Vol. 152. Cham : Springer Publ., 2020. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-58359-0_7.

Downloads

Опубліковано

2023-09-30

Як цитувати

Правдивець, О. (2023). НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇЇ, ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(71), 92–102. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-92-102

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування