УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ КАНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Автор(и)

  • Євгеній Осколок ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • Ганна Пазєєва ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» https://orcid.org/0000-0002-6557-6890

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-54-66

Ключові слова:

логістичний канал, діяльність підприємства, функції логістичного каналу, процеси управління логістичним каналом

Анотація

Стаття присвячена теоретико-методичним та науково-практичним аспектам реалізації процесів управління логістичним каналом підприємств харчової промисловості. Розглянуті підходи зарубіжних та українських учених щодо логістичного каналу. Процес управління логістичним каналом наведено на прикладі підприємства ТОВ «Фуд-Центр». Проаналізовано процеси управління логістичним каналом ТОВ «Фуд-Центр», а також здійснено діагностику стану логістики підприємства. Результатом аналізу та діагностики є розроблений алгоритм удосконалення процесів управління логістичним каналом ТОВ «Фуд Центр». У статті були використані такі методи дослідження: порівняння – для співставлення показників діяльності ТОВ «Фуд-Центр»; аналіз – для діагностики та надання оцінки фінансових результатів ТОВ «Фуд-Центр»; спостереження – для дослідження особливостей організаційної структури ТОВ «Фуд-Центр»; системний підхід – для дослідження стану підприємства, організаційної структури ТОВ «Фуд-Центр»; синтез – для аналізу організаційної структури ТОВ «Фуд-Центр», індукція – для дослідження організаційної структури підприємства, та показників діяльності підприємств, метод сценаріїв – для покращення процесу планування попиту на підприємстві ТОВ «Фуд-Центр». Отримані результати вкотре підкреслюють одну з ключових ролей у забезпеченні продукцією споживачів за допомогою логістичних каналів. Саме логістика займається управлінням матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками підприємства. У зв’язку із постійною трансформацією логістики відбувається поглиблене її розуміння та з’являються нові логістичні утворення, які потребують досліджень. Одним із таких утворень, який розглянуто у даній роботі, є логістичний канал. Таким чином, проаналізована і доведена значущість процесу управління логістичним каналом на підприємствах харчової промисловості.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Євгеній Осколок, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Магістрант, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Ганна Пазєєва, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

К.е.н., доцент кафедри управлінських технологій ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Алькема В.Г., Сумець О.М. (2008). Логістика. Теорія та практика: Навчальний посібник. Університет економіки та права "КРОК" , ХІБМ. К.: ВД "Професіонал", 2008. 272 с.

Алькема В.Г. Теоретико-методологічні засади розвитку системи економічної безпеки логістичних утворень. Наукова доповідь: під. ред. д.е.н., проф. О.А. Кириченко. К.: Університет економіки та права «КРОК», 2010. 50 с.

Барановська М.І., Козак Ю.Г. (2015). Міжнародний маркетинг: в питаннях та відповідях: навч. пос. Київ: Центр учбової літератури, 2015. 302 с.

Вільна енциклопедія. Вікіпедія Загальні відомості ТОВ «Фуд-Центр». Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Фуд-Центр%C3%A9

Гаджинский А. М. (2016). Логістика: Підручник: 11-е вид., перероб. та доп. Видавництво-торгова корпорація «Дашков та К», 2016. 432 с.

Гаркавенко С. С. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К. : Лібра, 2014. 279 с.

Дудар Т. Г., Волошин Р. В. Основи логістики. Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2018. 176 с.

Кальченко А.Г. (2015). Логістика: підручник. К.: КНЕУ. 284 с.

Ларіна P. P. (2017). Логістика : навчальний посібник. Д. : ВІК. 335 с.

Тридід, О.М., Азаренко, Г.М., Мішина, С.В., Борисенко І.І. (2018). Логістика: навчальний посібник. К.: Знання, 2018. 566 с.

Сайт ТОВ «Фуд-Центр». Режим доступу: https://www.food-centre.ua.

Сардак С.Е., Джинджоян В.В. (2018). Маркетинг : навч. посібник. Дніпро: ДГУ. 242 с.

Фінансова звітність за 2019 рік зі звітом незалежного аудитора ТОВ «Фуд-Центр». Режим доступу: http://surl.li/mswup.

Фінансова звітність за 2020 рік зі звітом незалежного аудитора ТОВ «Фуд-Центр». Режим доступу: http://surl.li/mswuw.

Фінансова звітність за 2021 рік зі звітом незалежного аудитора ТОВ «Фуд-Центр» Режим доступу: http://surl.li/mswvg.

Downloads

Опубліковано

2023-09-30

Як цитувати

Осколок, Є., & Пазєєва, Г. (2023). УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ КАНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(71), 54–66. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-54-66

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування