СУЧАСНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-232-239

Ключові слова:

інноваційні чинники, теорія інновацій, інтеграційні тенденції, інформаційні технології, послідовники інновацій, лідери з питань інновацій, інноваційна політика

Анотація

У статті показано значення інноваційних чинників для отримання економічних переваг, обґрунтовується необхідність розробки концептуальних засад ефективного використання інноваційної системи в економіці Європейського Союзу. Цей стан визначається багатьма індикаторами та показниками й потребує економічного обґрунтування  та наукового аналізу. Крім того, варто врахувати, що це одна з вагомих складових поняття національна економіка, поруч з іншими – політичними, соціальними, інформаційними, екологічними та іншими. Світова економічна криза підтвердила те, що конкурентоспроможними в кризових умовах є ті промислові підприємства, які активно застосовують у своєї діяльності інновації. Оскільки в країнах з  високим економічного та інноваційного розвитку саме впровадження інновацій є важливим фактором забезпечення стабільного довготермінового економічного зростання. Ще в кінці 1990-х років спеціалісти ЄС виділили вісім напрямків науково-технічного розвитку, які визначались першочерговими для забезпечення соціально-економічного прогресу в країнах спільноти. Прийнята в 2000 р. Лісабонська стратегія розвитку ЄС поставила ціль – побудувати до 2010 р. найбільш конкурентоспроможну динамічну економіку, засновану на знаннях. Кінцевим результатом цієї стратегії вбачалось досягнення рекордних темпів економічного зростання, максимального наближення до повної зайнятості та соціальної справедливості. Однак вже в 2005 р. Рада Європи розглянула результати Лісабонської стратегії за 5 років і констатувала невиконання наміченого. Євроспільнота приходить до висновку, що значущість соціальних проблем є надзвичайно вагомою і їх вирішення уможливлює досягнення економічних цілей. В оновленій Лісабонській стратегії основний наголос зроблено на знання, інновації та оптимізацію людського капіталу . ЇЇ цілями стає створення робочих місць в ЄС і нарощування потенціалу економічного зростання за допомогою інвестицій в людський капітал. В 2007 р. в документі «Наукова Європа в глобальному світі»  визначені основні області суспільного життя, в яких очікується найбільший попит на НДДКР і відповідно внесок науки та нових технологій до 2020 р.: зайнятість у глобалізованому світі; охорона здоров’я, харчування, зміни клімату, стійке зростання та довкілля. Тому європейські експерти запропонували нову концепцію «ключових технологій» – як технологій, здатних відповісти перед усім на основні соціальні виклики, вирішення яких є основою економічних перетворень. На зміну цим задачам нова десятилітня «Стратегія 2020», що формувалась в умовах посткризового періоду, ставить своїм завданням досягнення цілей зайнятості, продуктивності та соціальної злагоди. Для конкретизації поставлених цілей Стратегії 2020, ЄС визначає 7 пріоритетних напрямів діяльності, що передбачають поєднання вирішення економічних та соціальних завдань. Основною задачею залишається економічне зростання, в соціальній площині задачі Стратегії 2020 охоплюють значне коло проблем.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В. І. Терехов, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.е.н., професор, професор кафедри управлінських технологій

Б. М. Одягайло, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.е.н., професор, професор кафедри міжнародної економіки

Посилання

Бунчук М. Национальные инновационные системы: основные понятия и приложения (по материалам зарубежных авторов). URL : http://www.biz.nnov.ru/.

Бондар – Підгурська Науково-методологічні засади сталого інноваційного соціально орієнтованого розвитку економіки : навч. посібник. Київ : ПУЕТ. 2016. 531 с.

Головатюк В. М. Інвестиційна привабливість інноваційної сфери економіки України : навчальний посібник. Київ : Фенікс. 2012. 362 с.

Соловьев В. П. Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной економике : навч. посібник. Київ : Фенiкс. 2004. 559 с.

Токар В. В. Інноваційно-інвестиційна діяльність промислових підприємств та економічна безпека України : навч. посібник. Київ : ТОВ «Пан Тот». 2013. 304 с.

Яремко Л. А. Національна інноваційна система та її формування в Україні. Формування ринкових відносин в Україні. 2007. № 1(68).

Downloads

Опубліковано

2019-10-30

Як цитувати

Терехов, В. І., & Одягайло, Б. М. (2019). СУЧАСНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. Вчені записки Університету «КРОК», ((3) 55), 232–239. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-232-239

Номер

Розділ

Розділ 9. Інноваційна діяльність