ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-189-196

Ключові слова:

економічна безпека, лізингові операції, ефективність управління, фінансова стійкість, надійність, кредитування, ефективність форм інвестиційних вкладень

Анотація

Базові засади державної політики в умовах євроінтеграції України до Європейського співтовариства забезпечуються розробкою і впровадженням стимулюючих заходів з підвищення рівня конкурентоспроможності суб’єктів господарювання. У діючих економічних умовах підвищення конкурентоспроможності формується за рахунок інвестиційних механізмів, насамперед лізингу. У статті досліджуються особливості механізму впровадження лізингових операцій в народногосподарську діяльність держави та роль економічної безпеки у цьому процесі. Визначено основні етапи впровадження лізингу, його обсяги, вплив на показники ефективності діяльності виробництва та необхідності вдосконалення загальної системи цих операцій.  На сучасному етапі розвитку економіки активно встановлюються лізингові відносини і відбуваються лізингові операції, що обумовлюється необхідністю постійного технічного переоснащення вітчизняних організацій. Лізинг дає можливість лізингоодержувачам  уникнути великих одноразових витрат і дозволяє направити їх власні фінансові ресурси на вирішення організаційних і управлінських завдань. Як показує практика, відносини між лізингодавцем і лізингоодержувачам вимагають підвищеної уваги до вдосконалення системи внутрішнього контролю в обох сторін. Для ефективного функціонування системи внутрішнього контролю у лізингодавців необхідна розробка спеціального методичного інструментарію організації, планування та проведення контрольних процедур до, під час здійснення і після завершення лізингових операцій. Проведення якісного внутрішнього контролю сприяє підвищенню ефективності управління, забезпечуючи динамічний розвиток лізингових організацій зміцненню їх фінансової стійкості та надійності. Актуальність дослідження обумовлена значною практичною значущістю і недостатньою розробленість теоретичних питань в області внутрішнього контролю та економічної безпеки лізингових організацій у сучасних умовах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. І. Терехов, Університет «КРОК»

д.е.н., професор,професор кафедри управлінських технологій

Посилання

Про лізинг : Закон України №723/97 від 16.12.1997 р. //Урядовий кур’єр -10 січня 1998. С. 11-13.

Терехов В. І. Економіко правове забезпечення лізингових операцій в Україні. Проблеми науки. 2001. С.27 – 34.

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Оренда» МФУ Наказ №181 від 28.07.2000р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 српня 2000р. за №487/4708.

Дорофеєва О. В. Фінансові ризики лізингових компаній України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тернопіль, 2004. С.19.

Все про лізинг в Україні. URL : http://www.leasing.org.Ua

Eguipment leasing. URL : //www. leasing . net.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг в Україні. URL : http://www.dfp.gov.ua.

Конференція Асоціації «Українське об»єднання лізингодавців» 27 вересня 2018р. «Фінансовий лізинг в Україні: поточний стан та перспективи розвитку».

Downloads

Опубліковано

2019-04-29

Як цитувати

Терехов, В. І. (2019). ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (53), 189–196. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-189-196

Номер

Розділ

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності