РИНОК ЗЕМЛІ В УГОРЩИНІ – УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-41-47

Ключові слова:

ринок землі в Угорщині, роль держави у приватизації землі, Європейський Союз, уроки для України

Анотація

Найбільш специфічною сферою підприємницької діяльності, без жодного перебільшення, є аграрне виробництво, яке заслуговує окремої уваги з боку представників науки, держави, бізнесу. За сучасних умов проблема ефективного функціонування й розвитку аграрної сфери економіки набуває актуальності ще й тому, що земля сама по собі є рідкісним, кількісно обмеженим ресурсом, який неможливо створити, замістити іншим чи накопичити. Це – унікальний дар природи. Однак відбувається ерозія ґрунтів, родючі землі поступово відводяться під будівництво промислових та інших об'єктів, забудову міст, прокладання доріг, трубопроводів тощо. Наступ міст на села відчутно зменшує запас земельного ресурсу для виробництва аграрної продукції. І через те, що, з одного боку, загальна пропозиція землі є повсякчас величиною фіксованою й абсолютно нееластичною (її неможливо збільшити), а з іншого, попит на сільськогосподарську продукцію невпинно зростає, всезагальною закономірністю стало неухильне зростання вартості аграрної продукції та, як наслідок, і самої землі. Причому подорожчання землі і сільгосппродукції сьогодні навіть прискорилося. В Україні земельні відносини завжди перебували в центрі уваги, а діяльність, пов’язана з управлінням земельними ресурсами була одним з головних пріоритетів державної політики. Історія вітчизняних земельних відносин налічує кілька століть, протягом яких сформувалися їх види, форми, підходи та методи. Аналізуючи результати земельних реформ, приходимо до висновку, що даний досвід має винятково важливе значення для розробки концептуальних напрямів з метою сучасної трансформації земельних відносин. Очевидно, що даний досвід їх проведення не може бути аналогом для сучасних умов, але деякі важливі риси можуть бути використані в підходах до вирішення питань формування нової системи землекористування та ринку земель сільськогосподарського призначення. У статті проаналізовано угорський досвід становлення та розвитку ринку землі. Показано яким чином в Угорщині впроваджувалися ринкові механізми у створення умов для вільної конкуренції у сільськогосподарському виробництві. Насамперед підкреслюється роль держави у запобіганні негативних наслідків приватизації землі. Особлива увага приділяється цьому питанню після набуття країною членства в Європейському Союзі, так як угорському керівництву потрібно було виконувати вимоги Євроспільноти у цій царині. Показано чим угорський досвід цікавий для України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Д. І. Ткач, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.політ.н., професор, проректор з міжнародних зв’язків

Д. К. Ткач, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

аспірант

Посилання

Jurisprudence. Club. URL : https://jurisprudence.club/agrarnoe-pravo-uchebnik/vengerskaya-respublika-vengriya.html.

1994. évi LV. Törvény. URL : https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=99400055.TV&printTitle=1994.%20évi%20LV.%20törvény&targetdate=fffffff4&referer=lawsandresolutions.

CXVI. Nemzeti Földalapról (NFA) szóló törvény. URL : https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0027_BTRI4/ch01s05.html 2002.

Lambert S. The Land Law. URL : https://theorangefiles.hu/land-law/.

Press release. Financial services: Commission requests Bulgaria, Hungary, Latvia, Lithuania and Slovakia to comply with EU rules on the acquisition of agriculturall. URL : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16- 1827_en.htm.

URL : file:///C:/Users/owner/Downloads/9253-19623-1-SM%20(2).pdf.

Балян А. В. Земельні реформи у постсоціалістичних країнах Східної Європи. Економіка АПК. 2001. № 11. С. 115-118.

2013. évi CCXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról. URL : https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300212.tv#lbj0id7f68.

Как работает рынок земли в соседних странах. URL : https://biz.censor.net.ua/r3096403.

Downloads

Опубліковано

2019-10-30

Як цитувати

Ткач, Д. І., & Ткач, Д. К. (2019). РИНОК ЗЕМЛІ В УГОРЩИНІ – УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ. Вчені записки Університету «КРОК», ((3) 55), 41–47. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-41-47

Номер

Розділ

Розділ 2. Міжнародні економічні відносини