Зміни у сфері споживання домашніх господарств у 1990-х роках в Угорщині

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-49-54-65

Ключові слова:

Угорщина, реформування економіки, зміни в стані та поведінці домогосподарств в Угорщині, інституціональні соціальні реформи

Анотація

У статті аналізуються зміни у сфері споживання домашніх господарств у1990-х роках в Угорщині.Визначаються ключові напрямидіяльності держави у цій царині.Підкреслюється, що зміни в становищі домогосподарств віддзеркалюють реальні результати і соціальну ціну реформ, які часто не збігаються з їхніми оцінками на основі макроекономічних індикаторів. Особливо наголошується на тому, що невирішені соціальні проблеми, і понад усемасштаби бідності і безробіття, соціального відчуження, можуть стати серйозною перешкодою на шляху прогресу, джерелом серйозних соціальних, національних і політичних конфліктів.Відмічається, що саме в 90-х роках ХХ століттяУгорщина активно проводила інституціональні соціальні реформи й адаптувалася до соціальних реформ, які відповідали вимогам ЄС.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Д. І. Ткач, Університет економіки та права «КРОК»

доктор політичних наук, професор, проректор з міжнародних питань

Посилання

Кіш Є.Б. Центральна Європа в сучасній системі єврорегіональної інтеграції. Монографія / Єва Кіш. – Ужгород : Ліра, 2008. – 440 c.

Ткач Д. І. Сучасна Угорщина в контексті суспільних трансформацій: Монографія / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України. – К.: МАУП, 2004. – 504 с.

Сакс Дж, Пивоварський О. Економіка перехідного періоду. (Уроки для України). Пер. з англ. — Київ: "Основи", 1996 – 159 с.

KucziTibor. Kuczi, Tibor. Kisvállalkozás éstársadalmikörnyezet (Smallentrepreneurshipandsocialenvironment). –Budapest: Replika, 2000.

Ласло СючЛасло Соч 2001 год в Венгрии: Движение вперед, но к чему? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www/gallup.hu

Róna-Tas, ÁkosRóna-Tas, Ákos. Economic Sociology in Europe: Hungary, Economic Sociology. European Electronic Newsletter (February 2002). – Vol. 3, No. 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.siswo.uva.nl/ES/esfeb02art4.html.

Лучкина Л. С.Социальные реформы в Содружестве Независимых Государств : Науч. докл. / Л. С. Лучкина; Рос. акад. наук. Ин-т междунар. экон. и полит. исслед. – М. : ИМЭПИ РАН, 2002. – 95 с.

Усиевич М. А.Десятилетие реформ в Венгрии. 90-е годы ХХ в. / «Новая и новейшая история»,2002-09-01NNI – № 005. – С.86.

Усиевич М. Венгрия. Правила игры / 2000. – № 3. – С.7-9.

Чаба Л. Венгрия на рубеже веков: итоги трансформации и перспективы вступления в ЕС / Вопросы экономики, 2000. – № 6.

Статистически годишник на РБ, 1999. – София, международный раздел.

Ekonomskapolitika, 1998, 2410, s. 17.

Magyarstatisztikaievkonoyv 2000, Budapest, 2001:

Россия и страны мира. Статистический справочник / Госкомстат РФ, М., 2000. –С.107.

Magyar statisztikai evkonoyv 1999, Budapest, 2000: Statisztikai havi kozlemenyek, № 4, 2000.

Downloads

Опубліковано

2018-10-31

Як цитувати

Ткач, Д. І. (2018). Зміни у сфері споживання домашніх господарств у 1990-х роках в Угорщині. Вчені записки Університету «КРОК», (49), 54–65. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-49-54-65

Номер

Розділ

Розділ 1 Економічна теорія