ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ ТА УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ ЯК РЕГУЛЯТИВНІ МЕХАНІЗМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИ В СИТУАЦІЯХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-292-300

Ключові слова:

соціальна поведінка, особа, особистість, ціль, цілепокладання, психологічні механізми, ухвалення рішення, соціальна ситуація, ситуаційний підхід

Анотація

В роботі здійснено теоретичний аналіз регулятивних механізмів соціальної поведінки особи. Основна увага приділена поведінці особи в ситуаціях невизначеності. Ситуації невизначеності розуміються як ситуації, у яких відсутня або недостатньо релевантна інформація для здійснення вибору серед наявних альтернативних варіантів рішення. Акцентується увага на ситуаціях з об'єктивною та суб’єктивною невизначеністю. Об’єктивна невизначеність це реальність, яка незалежна від пізнавальної діяльності людини та яка наростає слідом за ускладненням світу. Суб'єктивна невизначеність – обмеженість, неповнота та неточність знань людини про світ та життєве середовище. Базовим компонентом психологічної структури соціальної поведінки визначається ціль. Цілепокладання дозволяє суб’єкту створити для себе такий образ майбутнього, який безпосередньо детермінує та регулює відповідні акти поведінки та діяльності. Цілепокладання є зовнішнім механізмом здійснення діяльності та поведінки. Процес ухвалення рішень визначається як особливий тип цілепокладання, що є результатом взаємодії споглядання й мислення та є одним з основних регулятивних механізмів соціальної поведінки особи. Процеси ухвалення рішень повинні моделюватися й вивчатися не в готовій, заданій формі, а опосередковано – шляхом відтворення більш загального й цілісного регуляторного контуру, у який ці процеси мають включатися самим дослідником як один із необхідних засобів регуляції активності. У повсякденному житті саме активність суб’єкта відіграє «критично» важливу роль. У реальному житті суб’єкт повинен сам визначати ситуації невизначеності із загального «потоку» своєї активності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Васильченко, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Доктор психологічних наук, професор, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Посилання

Артемов, В.Ю. & Сингаївська, І.В. (2022) Особливості процесів прийняття рішень в умовах невизначеності. Вчені записки Університету «КРОК», 1 (65). 149–163.

Балл, Г. & Нікуленко, О. (2011) Трактування вчинку в теоретичному доробку С.Л. Рубінштейна і В.А. Роменця. Психологія і суспільсьво. 2. 124–129.

Васильченко, О.М. (2013) Репродуктивна поведінка особистості. Соціально-психологічний аналіз: монографія. Луганськ: Вид-во «Ноулідж».

Васильченко, О.М. (2016) Соціальна поведінка особистості у різних сферах суспільної взаємодії. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Психологічні науки". № 1, т. 2. 111–116.

Лучинкіна, А. І., Мілютіна, К. Г. & Яншина, Т. А. (2014) Психологічні особливості соціалізації обдарованих дітей у віртуальному просторі: монографія. К. : Інститут обдарованої дитини.

Роменець, В. А. & Маноха, І. П. (1998) Історія психології ХХ століття: Навч. посібник. Вступ. стаття В. О. Татенка, Т. М.Титаренко. К. : Либідь.

Слюсаревський, М.М. (2009) Ситуація як об’єкт соціально-психологічного дослідження: історіогенез і сучасний стан проблеми. Наукові студії із соціальної та політичної психології. Збірник статей. Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. К. 5–24.

Швалб, Ю.М. (1997) Психологічні моделі цілепокладання. К. : Стилос.

Downloads

Опубліковано

2024-06-30

Як цитувати

Васильченко, О. (2024). ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ ТА УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ ЯК РЕГУЛЯТИВНІ МЕХАНІЗМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИ В СИТУАЦІЯХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(74), 292–300. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-292-300

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія