УГОРСЬКА ЕКОНОМІКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-97-103

Ключові слова:

Угорщина, сучасний стан економіки, структура ВВП, зовнішньоекономічні зв'язки, вплив ЄС, інфляція та монетарна політика, енергетична політика

Анотація

Стаття присвячена аналізу поточного стану та тенденцій розвитку економіки Угорщини. Метою статті є проведення комплексного аналізу поточного стану та перспектив розвитку угорської економіки в контексті національних та міжнародних факторів впливу. Для  проведення досліджень було застосовано методи теоретичного  узагальнення, абстрактно-логічний, аналізу та синтезу, порівняння та метод системного підходу. У дослідженні розглядаються ключові аспекти угорської економічної системи, включаючи структуру ВВП, основні галузі промисловості, зовнішньоекономічні зв'язки та інвестиційний клімат. У статті висвітлено особливості економічної політики уряду Віктора Орбана, зокрема його підхід до залучення іноземних інвестицій та розвитку національного бізнесу. Окрема увага приділяється впливу членства Угорщини в Європейському Союзі на її економічний розвиток, а також викликам, пов'язаним з глобальною економічною кризою та пандемією COVID-19. У статті проаналізовано сучасні проблеми угорської економіки, такі як інфляція, зростання державного боргу та демографічні виклики. Також розглядаються перспективи економічного зростання Угорщини, її потенціал у сфері інновацій та технологій, а також можливості для подальшої інтеграції в європейську та світову економіку. Стаття базується на широкому спектрі джерел, включаючи офіційні статистичні дані, звіти міжнародних організацій (МВФ, Світовий банк, ОЕСР), а також експертні оцінки провідних угорських та міжнародних економістів. Дослідження пропонує критичний погляд на досягнення та проблеми угорської економіки, прогнозуючи можливі сценарії її розвитку в контексті глобальних економічних трендів та геополітичних викликів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Дмитро Ткач, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Доктор політичних наук, професор, проректор, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ Україна

Посилання

Orbán Viktor, a nemzeti tőke és a felhalmozó állam URL: https://www.greeneuropeanjournal.eu/orban-viktor-a-nemzeti-toke-es-a-felhalmozo-allam/

ADOTTAK A STABIL GAZDASÁGPOLITIKA FELTÉTELEI. URL: https://www.miniszterelnok.hu/adottak-a-stabil-gazdasagpolitika-feltetelei

ANTALÓCZY K. SASS M. Válságkezelés előremeneküléssel. URL: https://www.gvh.hu/data/cms1000762/38 _Cikkek_osszefuzott.pdf

Orbán Viktor, a nemzeti tőke és a felhalmozó állam. URL: https://www.greeneuropeanjournal.eu/orban-viktor-a-nemzeti-toke-es-a-felhalmozo-allam/

Helyzetkép a külkereskedelemről, 2023. URL: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/kulker/2020/index.html

"Keleti nyitás" a számok tükrében - külkereskedelem Ázsiával. URL: https://tinyurl.com/4u6mh6s8.

Az EU hosszú távú költségvetése. https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/eu-long-term-budget/8. AKTUÁLIS OLDAL:KÖZLEMÉNY A MONETÁRIS TANÁCS 2024. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRŐL. https://tinyurl.com/mr6hpjsm

Egy ilyen gyenge év után idén valószínűsíthető a magyar gazdasági növekedés. https://tinyurl.com/mph33hc9.

Downloads

Опубліковано

2024-06-30

Як цитувати

Ткач, Д. (2024). УГОРСЬКА ЕКОНОМІКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(74), 97–103. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-97-103

Номер

Розділ

Розділ 1. Економіка