ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-28-35

Ключові слова:

глобалізаційні процеси, Міжнародний валютний фонд, Світова організація торгівлі, антиглобалізаційні рухи, економічна сфера глобалізації

Анотація

За результатами дослідження проведено аналіз сутності розвитку глобалізаційних процесів у контексті їх соціально-економічних, політичних, екологічних та культурних проявів. Визначено особливості та роль функціонування глобальних міжнародних економічних інституцій, зокрема таких як Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світова організація торгівлі (СОТ). Визначено та охарактеризовано негативні наслідки глобалізації, серед яких збільшення міграції, легальної та нелегальної, або з економічних причин, або через екологічні катастрофи. Встановлено, що у  соціальній сфері глобалізація суттєво вплинула на рівні і умови зайнятості та на соціальні права працівників. Обґрунтовано появу міжнародних рухів, які зазвичай називається антиглобалізаційними, що об’єднують профспілки, екологічні неурядові організації, політичні, правозахисні, наукові кола, жіночі організації та всіх, хто зацікавлений у створенні більш справедливого світу. В економічній сфері глобалізація асоціюється з розвитком капіталізму як економічної системи, часто на основі віри в саморегулювання ринків. Глобалізація сприяла розвитку економічної свободи і нібито підняла рівень життя в усьому світі, навіть якщо у відносному вираженні розрив між багатими і бідними зростає. Реалізація завдань щодо запобіганню впливу різного виду ризиків що спричинені процесами глобалізації, потребую глибокого аналізу міжнародного правового поля, вимог та правил, які потрібно буде впровадити для фактичного здійснення міжнародних зобов'язань на внутрішньодержавному рівні шляхом трансформації міжнародно-правових норм у національні закони та підзаконні акти. В умовах сучасних глобальних викликів для соціально-економічної безпеки України актуальним є дослідження питань, спрямованих на формування стійкості до впливу негативних чинників, посилення конкурентоспроможності на світовому рівні загалом, швидке реагування на зміни встановлення світових норм та забезпечення відповідності їх. Актуальність даної проблематики є розвиток високотехнологічних сфер діяльності, створення нових центрів або інституцій трансферу технологій, введення заходів щодо спрощення контролю ведення бізнесу різного рівня та стимулювання до їх постійного розвитку для зниження рівня імпортозалежності, що в свою чергу призведе до збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Дмитро Ткач, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Доктор політичних наук, професор, проректор, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ Україна

Ганна Білокур, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Магістрант, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Посилання

Котуков О.А. (2014). Феномен глобалізації та його вплив на сучасне державне управління. Актуальні проблеми державного управління. № 1. С. 24–34.

Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування та розвитку : монографія. П.О. Куцик, О.І. Ковтун, Г.І. Баштянин. Львів : Львів. комерц. акад., 2015. 583 с.

Диба О., Осадчий Є. (2014). Вплив глобалізації на соціально-економічний стан України. Ринок цінних паперів в Україні. № 7. С. 19–28.

Довгалюк В.В. (2016). Роль фінансової глобалізації у розвитку фінансового ринку. Ефективна економіка. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5081

Кирилов Ю.Є. Вплив процесів глобалізації на розвиток національних економік. Ефективна економіка. 2016. № 12.

Колобердянко І.І. (2018). Вплив глобалізаційних чинників на трансформаційні процеси економіки України. Галицький економічний вісник. ТНТУ,. Том 54. № 1. С. 5–11.

Микитась В.В. (2016). Глобалізація як контекст формування економічної політики держави. Економічна теорія та історія економічної думки. Випуск №4, С. 11-14.

Олійник А.А. (2017). Міжнародні фінансові організації як складова фінансової глобалізації. Ефективна економіка. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5821

Радзієвська С.О. Глобальні економічні процеси та Україна. Міжнародна економічна політика. 2014. № 1. С. 80-104.

Шахно А. Ю. Вплив процесів глобалізації на розвиток людського капіталу та стан національного ринку праці. Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. Том 25. № 1. С. 75-82.

Gygli S., Haelg F., Potrafke N., & Sturm J. E. The KOF globalisation index-revisited. The Review of International Organizations. 2019. № 14. Р. 543–574.

Obstfeld M. Globalization, Macroeconomic Performance, and the Exchange Rates of Emerging Economies. Monetary and Economic Studies (Bank of Japan). December 2004. 128 p.

Downloads

Опубліковано

2022-12-30

Як цитувати

Ткач, Д., & Білокур, Г. (2022). ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ. Вчені записки Університету «КРОК», (4(68), 28–35. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-28-35

Номер

Розділ

Розділ 1. Економіка