СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПОНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ: КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-198-203

Ключові слова:

екологічний ризик, концептуальна основа, навколишнє середовище, оцінка ризиків, екологічний розвиток

Анотація

Екологічний ризик є ключовим поняттям в контексті збереження природного середовища та здоров'я людини. Ця стаття присвячена аналізу сучасних поглядів на екологічний ризик з точки зору його концептуальної основи. Вона розглядає визначення та складові екологічного ризику, визначає фактори, що впливають на його формування, і висвітлює важливість розуміння цього поняття для розробки ефективних стратегій управління навколишнім середовищем. Визначено, що екологічний ризик є невід'ємною складовою сучасного світу, який стикається зі зростанням промислової діяльності, забрудненням довкілля, втратою біорізноманіття та зміною клімату. Розуміння концепту екологічного ризику має важливе значення для розробки та впровадження ефективних стратегій управління природними ресурсами та забезпечення сталого розвитку суспільства. Доведено, що визначення екологічного ризику полягає у виявленні ймовірності виникнення негативних наслідків для екосистем, здоров'я людини та природних ресурсів внаслідок дії антропогенних факторів. Цей ризик складається з двох основних складових: ймовірності виникнення небажаних подій та можливих наслідків. Фактори, що впливають на екологічний ризик, включають промислову діяльність, використання хімічних речовин, зміну використання земель, зростання населення та інші. Сучасний погляд на поняття екологічного ризику передбачає комплексний підхід до аналізу та оцінки ризиків, зокрема врахування наукових даних, соціо-економічних чинників та глобальних тенденцій. Розуміння концепту екологічного ризику дозволяє ідентифікувати потенційні загрози, визначати пріоритети у сфері охорони природи та розробляти науково обґрунтовані стратегії та політики для їхнього управління. У зв'язку з посиленням антропогенного впливу на природне середовище та зростанням світового населення, питання екологічного ризику стає надзвичайно актуальним. Дослідження цього поняття в контексті сучасних викликів дозволяє виробити науково обґрунтовані рішення та забезпечити стале використання природних ресурсів для майбутніх поколінь.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Вадим Чурилін, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Аспірант кафедри управлінських технологій, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Леонід Віткін, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри управлінських технологій, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Мусієнко М. М, Серебряков В. В, Брайон О. В. (2020). Екологія: тлумачний словник. URL: http://eduknigi.com/ekol_view.php.

Семенов В. Ф., Михайлюк О. Л, Галушкіна Т. П. (2019). Екологічний менеджмент. Київ: Центр навчальної літератури, 2019.516 с.

Чуприна Ю. Ю. (2019). Екологічний ризик та екологічна безпека. URL:https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/41-2.pdf

Качинський. А., Глуцький Л., Сонкіна Г. (2021). Інтегральні оцінки ризику екологічної безпеки регіонів України. Регіон. економіка. № 1. С. 213–221.

Лапуста М. Г. (2020). Еколого-економічні ризики у сучасних економічних умовах: соціальний аспект. Економічні науки. Вісник ЖДТУ №3 (53), 248-251 с.

Мігус І.П. (2022). Необхідність розмежування понять «загроза» та «ризик» при діагностиці економічної безпеки суб’єктів господарювання. URL:http://www.economy.nayka.com.ua/ index.php?operation=1&iid=821

Fox D. R. and Burgman M. (2018). Ecological risk assessment / In Melnick, E. and Everitt, B. (eds), Encyclopedia of Quantitative Risk Assessment and Analysis. Pp 1600−1603. John Wiley & Sons Ltd, Chichester, UK.

Suter II G.W. (2018). Ecological Risk Assessment in the United States Environmental Protection Agency: A Historical Overview. Integrated Environmental Assessment and Management. Volume 4, Number 3. Pp. 285−289.

Downloads

Опубліковано

2024-06-30

Як цитувати

Чурилін, В., & Віткін, Л. (2024). СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПОНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ: КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА. Вчені записки Університету «КРОК», (2(74), 198–203. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-198-203

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування