РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ В ДІЯЛЬНОСТІ ВИПРОБУВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-188-194

Ключові слова:

випробувальна лабораторія, стандарт, методи управління, ризик-менеджмент, невизначеність, математична модель, лінгвістична складова невизначеності, нечітка логіка, нечіткі множини, достовірність аналізу

Анотація

В статті розглядається проблема оцінки ризиків в діяльності випробувальної лабораторії для прийняття управлінських рішень. Зазначено, що існуючі моделі управління діяльністю випробувальних лабораторій та методи аналізу ризику обмежують достовірність визначення ризику за рахунок неврахування лінгвістичної складової невизначеності  та дозволяють оцінити вплив лише стохастичної складової невизначеності інформації. Метою дослідження є удосконалення механізму прийняття управлінських рішень на основі аналізу ризиків із застосуванням нечіткої логіки у випробувальній лабораторії. Для досягнення поставленої мети сформульовані наступні задачі: провести аналіз існуючих наукових і методичних підходів для прийняття управлінських рішень у випробувальній лабораторії; розробити математичну модель для визначення ризику в діяльності випробувальної лабораторії з використанням математичного апарату нечіткої логіки. Теорія нечіткої логіки коротко описана як метод, що дозволяє підвищити достовірність аналізу ризиків через врахування лінгвістичних факторів. Зазначено, що достовірність аналізу ризиків для своєчасного прийняття управлінських рішень, спрямованих на обмеження впливу негативних факторів на діяльність випробувальних лабораторій, може бути підвищена за рахунок використання нечітких моделей. Враховуючи доведену здатність нечітких моделей до опису лінгвістичної складової невизначеності, використання нечітких моделей призведе до підвищення достовірності результатів аналізу ризику. Запропоновано математичну модель для визначення ризику в діяльності випробувальної лабораторії з використанням математичного апарату нечіткої логіки. Подальші дослідження будуть спрямовані на експериментальне підтвердженні достовірності запропонованої моделі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олександр Кузьменко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Аспірант кафедри управлінських технологій, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Леонід Віткін, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Д.т.н., професор кафедри управлінських технологій, ВНЗ «Університет економіки та права, м. Київ

Посилання

ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій. Київ, 2020. 24 с. Доступ через https://uas.gov.ua.

ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) Системи управління якістю. Вимоги. Київ, 2018. 44 с. Доступ через https://uas.gov.ua.

ДСТУ ISO 31000:2018 (ISO 31000:2018, IDT) Менеджмент ризиків. Принципи та настанови. Київ, 2019. 19 c. Доступ через https://uas.gov.ua.

ДСТУ IEC/ISO 31010:2013 (IEC/ISO 31010:2009, IDT) Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику. Київ, 2015. 80 с. Доступ через https://uas.gov.ua.

ДСТУ ІSО Guide 73:2013 (ISO Guide 73:2009, IDT) Керування ризиком. Словник термінів. Київ, 2014. 17 с. Доступ через https://uas.gov.ua.

Maryam Gallab, Hafida Bouloiz, Youssef Lamrani Alaoui, Mohamed Tkiouat (2019). Risk Assessment of Maintenance activities using Fuzzy Logic, Procedia Computer Science 148, p. 226-235. URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0.

Inna Nurutdinova and Luibov Dimitrova (2021). Risk significance assessment on the basis of a fuzzy model. E3s Web of Conferences 273, 08037 (2021). INTERAGROMASH 2021, 7 p. URL: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202127308037.

Editor Kailan Shang& Zakir Hossen(Eds.). (2013). Applying Fuzzy Logic to Risk Assessment and Decision-Making. Casualty Actuarial Society. Canadian Institute of Actuaries. Society of Actuaries, 59 p. URL: https:// www.soa.org/493854/globalassets/assets/files/research/projects/research-2013-fuzzy-logic.pdf.

Zadeh L. A. (1999). Fuzzy sets as s basic for theory of possibility. and Fuzzy Sets systems, p. 9-34. URL: https://doi.org/10.1016/S0165-0114 (99)80004-9.

Kosko B. (1994). Fuzzy systems as universal approximates. IEE Transactions on computers, 11, p. 1329-1333. URL: https://sipi.usc.edu/~kosko/Fuzzy Universal Approx.pdf.

Downloads

Опубліковано

2024-03-30

Як цитувати

Кузьменко, О., & Віткін, Л. (2024). РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ В ДІЯЛЬНОСТІ ВИПРОБУВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(73), 188–194. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-188-194

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування