ПРИНЦИПИ TQM У ДІЯЛЬНОСТІ ВИПРОБУВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-92-102

Ключові слова:

випробувальна лабораторія, нормативні документи, ризик-менеджмент, прийняття рішення, системний підхід до управління

Анотація

Наразі Україна переживає нелегкі часи. Отримання статусу кандидата члена ЄС розкриває для країни нові політичні та економічні можливості. Для випробувальної лабораторії легкої промисловості це означає, що потрібно приділити увагу та врахувати у своїй діяльності вимоги Європейського Союзу.

У статті проаналізовано Регламент (ЄС) 2019/1020 з нагляду за ринком, відповідність продукції та СЄ маркування, який встановлює вимоги до контролю над ринком, що стосуються збуту. Відповідно до цього аспекту надано перспективи розвитку випробувальної лабораторії.

Стверджено, що реалії сьогодення змушують керівників випробувальної лабораторії легкої промисловості замислитися про перспективи розвитку нових аспектів у діяльності. Один з таких аспектів – вихід на європейський ринок. Випробувальна лабораторія легкої промисловості має великий досвід стосовно випробувань, що пов’язані з методиками застарілих стандартів, тобто ГОСТами. Але на теперішній час лабораторія вже опрацювала та ввела у свою діяльність занадто багато нових гармонізованих методів випробування. При виборі введення нового методу керівництво, в основному, покладається на свої знання та досвід. Але для об’єктивної оцінки має бути створений загальний алгоритм щодо прийняття рішення. У статті розглянуто фактори, що впливають на прийняття рішення щодо діяльності випробувальної лабораторії легкої промисловості в контексті аспектів введення нових методик випробування. Стверджено, що основним підходом для прийняття рішення має стати методика на основі ідеології загального управління якістю - Total Quality Management (TQM). Досліджено вимоги, що містяться в нормативних документах на яких базується діяльність випробувальної лабораторії. Запропонований алгоритм щодо прийняття рішення стосовно введення у діяльність випробувальної лабораторії нового методу випробування. Розглянуто як введення нового методу випробування відображається у системі якості. Запропоновано ланцюжок доказової бази прийняття рішення щодо результату вимірювань згідно з вимогами стандарту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ольга Сингаївська, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

аспірант, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Леонід Віткін, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

д.т.н., професор кафедри управлінських технологій, Університет «КРОК», м. Київ, Україна

Посилання

ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій. Київ, 2017. 40 с. URL: http://www.karantin.te.ua/userfiles/file/untitled2019.pdf (дата звернення: 01.06.2022).

ISO/IEC 17025:2017 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій. Geneva, 2017. 37 с. URL: http://imed.ir/userfiles/files/11/ISO-IEC%2017025-2017.pdf. (дата звернення: 01.06.2022).

Офіційний сайт. https://forbes.ua/ru/inside/kandidatstvo-ukraini-v-es-16062022-6638 (дата звернення: 02.06.2022).

Офіційний сайт. https://www.dls.gov.ua (дата звернення: 03.06.2022).

Про технічні регламенти та оцінку відповідності: Закон від 15.01.2015 № 124-VIII //База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19#Tex (дата звернення: 05.06.2022).

ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT Система управління якістю. Вимоги. Київ, 2018. 44 с. (Інформація та документація).

ДСТУ EN ISO 22301:2017 (EN ISO 22301:2014, IDT; ISO 22301:2012, IDT) Безпека суспільства. Система менеджменту неперервністю діяльності. Вимоги. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200113802 (дата звернення: 15.06.2022);

Офіційний сайт. https://ilac.org/publications-and-resources/ilac-policy-series/ (дата звернення: 16.06.2022);

ДСТУ ISO 9004:2018 Управління якістю. Якість організації. Настанови щодо досягнення сталого успіху (ISO 9004:2018, IDT). URL: https://www.iso.org/standard/70397.html (дата звернення: 17.06.2022);

ДСТУ ISO 31000:2018 (ISO 31000:2018, IDT) Менеджмент ризиків. Принципи та настанови. Київ, 2019. 19 с. URL: http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/ 22615/24/ISO%2031000-2018.pdf (дата звернення: 20.06.2022);

ILAC G8:09/2019 Настанова щодо правил прийняття рішення та висновків щодо відповідності. Київ, 2021. 22 с. (Інформація та документація). URL: https://naau.org.ua/wp-content/uploads/2021/03/ ILAC_G8_09_2019_Nast-anova-shhodo-pravy%60l-pry%60jnyattya-rishen%60.pdf (дата звернення: 21.06.2022);

Про метрологію та метрологічну діяльність: Закон від 05.06.2014 № 1314-VII //База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: https:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18#Text (дата звернення: 25.06.2022);

ISO 17034:2016 Загальні вимоги до компетентності виробників стандартних зразків.. URL: https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:17034:ed-1:v1:ru. (дата звернення: 25.06.2022);

ISO/IEC 17043:2010 Оцінка відповідності — Загальні вимоги до компетентності постачальників перевірок кваліфікації. URL: https://www.iso.org/standard/80864.html. (дата звернення: 27.06.2022);

ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування. Київ, 2015. 37 с. URL: http://partnership.by/wp-content/uploads/2016/05/ISO_14001.pdf (дата звернення: 05.07.2022);

ДСТУ ISO/ IEC 27001:2015 [16] Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги (ISO/IEC 27001:2013; Cor 1:2014, IDT). Київ, 2015. 34 с. URL: https://pqm-online.com/assets/files/pubs/translations/std/iso-mek-27001-2013(rus).pdf (дата звернення: 06.07.2022);

ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування. Київ, 2019. 40с. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200175068 (дата звернення: 07.07.2022).

ДСТУ EN ISO 13934-1:2018 Текстиль. Розривні властивості тканин. Частина 1. Визначення максимального зусилля та видовження за максимального зусилля методом прямокутного шматка (EN ISO 13934-1:2013, IDT; ISO 13934-1:2013, IDT). Київ, 2018. 15с. (Інформація та документація).

ГОСТ 3813-72 Материали текстильні. Тканини та штучні вироби. Методи визначення розривальних характеристик при розтягуванні. Москва, 1973. 20с. (Інформація та документація).

ДСТУ 3998-2000 Матеріали та вироби текстильні, трикотажні, швейні та шкіряні. Терміни та визначення. Київ, 2001. 90с. (Інформація та документація).

Downloads

Опубліковано

2022-10-28

Як цитувати

Сингаївська, О., & Віткін, Л. (2022). ПРИНЦИПИ TQM У ДІЯЛЬНОСТІ ВИПРОБУВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(67), 92–102. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-92-102

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування