ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ У ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ (на прикладі Державної аудиторської служби України)

Автор(и)

  • О.Г. Шкуропат Державна аудиторська служба України, Всеукраїнський науково-практичний журналу «Фінансовий контроль»,
  • С.В. Петруха Державного підприємства «Державне управління комплексного забезпечення», ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"
  • О.В. Мельников Всеукраїнський науково-практичний журнал «Фінансовий контроль»
  • Н.В. Петруха Київський національний університет будівництва i архітектури

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-100-108

Ключові слова:

державні підприємства, стратегування розвитку господарських інститутів, підходи до ефективності оцінки управління, бізнес-процеси, реінжиніринг адміністративно-господарських процесів, Держаудитслужба, ДП «ДУКЗ»

Анотація

Питання ефективного управління державними підприємствами активно досліджуються вітчизняними вченими. Водночас потрібно відзначити, що у цих роботах недостатньо уваги приділено власне практиці організації адміністративно-господарських процесів у центральних органах виконавчої влади. Для організації цих процесів створені та успішно функціонують спеціальні підприємства (наприклад, державні підприємства: «Управління з експлуатації майнового комплексу», «Сервісно-видавничий центр», «Державне управління комплексного забезпечення»). Міністерства та інші органи виконавчої влади, до сфери управління яких відносяться відповідні державні підприємства, свого часу створили їх для виконання конкретних завдань. Тому оцінка ефективності їх діяльності має ґрунтуватися на кількісно-якісних аспектах виконання ними адміністративно-господарських процесів, формування максимально транспарентної системи їх фінансового забезпечення та результативного цілерегулювання з боку відповідного центрального органу виконавчої влади. Такий підхід вимагає від засновників державних підприємств індивідуального ставлення до кожного конкретного підприємства й лише таким чином може забезпечити ефективне управління власністю. У нашому дослідженні застосовано методи: систематизації – для дослідження організації адміністративно-господарських процесів; синтезу й аналізу – для визначення існуючих проблем та шляхів їх розв’язання; абстрактно-логічний – для теоретичних узагальнень і формування висновків із проведеного дослідження. У зв’язку із завершенням у 2021 р. сертифікації системи управління Державної аудиторської служби України до вимог ДСТУ ISO 9001:2015, ДП «Державне управління комплексного забезпечення» вийшло з пропозиціями щодо удосконалення організації адміністративно-господарських процесів, які забезпечують діяльність апарату Держаудитслужби, та можуть бути реалізовані у короткотерміновій перспективі на його матеріально-технічній базі. Визначено два етапи реалізації цих пропозицій: перший (четвертий квартал 2021 року) і другий (2022 рік). Мінекономіки розроблені загальні принципи управління суб’єктами господарювання державного сектору, що полягають у визначенні чітких цілей діяльності суб’єктів господарювання, розмежуванні функцій власника і регулятора, професійності в управлінні суб’єктами господарювання. Дотримання усіх цих принципів закладено в удосконалення організації адміністративно-господарських процесів, які забезпечують діяльність апарату Держаудитслужби, силами ДП «Державне управління комплексного забезпечення». Окрім того запропоновано підхід до оцінки ефективності діяльності ДП «Державне управління комплексного забезпечення» з виконання цих завдань.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

О.Г. Шкуропат, Державна аудиторська служба України, Всеукраїнський науково-практичний журналу «Фінансовий контроль»,

к.е.н., заступник голови, голова редакційної колегії

С.В. Петруха, Державного підприємства «Державне управління комплексного забезпечення», ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

к.е.н., доцент, директор, професор кафедри управління проєктами і процесами, Навчально-наукового інституту менеджменту та освіти дорослих

О.В. Мельников, Всеукраїнський науково-практичний журнал «Фінансовий контроль»

д.е.н., головний редактор

Н.В. Петруха, Київський національний університет будівництва i архітектури

к.е.н., докторант кафедри менеджменту в будівництва

Посилання

Про створення державного підприємства «Управління з експлуатації майнового комплексу Міністерства фінансів України» : Наказ Міністерства фінансів України від 05.03.2003 № 187. URL: http://cons.parus.ua/map/doc/01SVA8A785/Pro-stvorennya-derzhavnogo-pidpriiemstva-Upravlinnya-z-ekspluatatsiyi-mainovogo-kompleksu-Ministerstva-finansiv-Ukrayini.html.

Статут Державного підприємства «Сервісно-видавничий центр». URL: http://www.visnuk.com.ua/uploads/assets/files/2019/Pdf/Statut_SVC_new.pdf.

Державне підприємство «Державне управління комплексного забезпечення». Мета і предмет діяльності. URL: https://dukz.com.ua/ua/plugins/userPages/13.

Базарко І. М., Радух Н. Б. Управління майном та ресурсами державної власності органами виконавчої влади в Україні: Соціально-економічний та правовий аспекти. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія. Державне управління. 2018. Т. 29 (68). №5. С. 66–70.

Таранич О. В., Ярошенко О. П. Ефективність управління об’єктами державного сектору України. Економіка і організація управління. 2019. Вип. 1. С. 103–109.

Шкільняк М. М. Державна власність: Методи ефективного управління. Вісник Житомирського державного університету. 2008. № 4 (46). С. 254–259.

Петруха С. В., Петруха Н. М. Економічна стратегія промислових підприємств: методологія, теорія та практика. Ефективна економіка. Ч. 1. 2013. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1786.

Петруха С. В., Петруха Н. М. До питання природи та ідентифікації структурних зрушень в економіці: методологічний аспект. Економіст. 2013. № 8. С. 23–26.

Гасанов С., Петруха С., Петруха Н. Онтогенез теоретичних концепцій інтеграції. Економіст. 2015. № 1. С. 15–21.

Про затвердження Стратегії розвитку Державної аудиторської служби на період до 2024 року : наказ Державної аудиторської служби України від 05.01.2021 № 2. URL: https://dasu.gov.ua/attachments/83389523-0c05-42cb-9831-bece350f485c_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F_2024.pdf.

Про затвердження Методичних рекомендацій з питань методологічного забезпечення складання середньо- та довготермінових стратегічних планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств та господарських структур : наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.08.2013 № 971. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0971731-13#Text.

Основні засади впровадження політики власності щодо суб’єктів господарювання державного сектору економіки. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/minekonomrozvitku-rozrobilo-politiku-vlasnosti-u-derzhavnomu-sektori-ekonomiki.

Downloads

Опубліковано

2021-10-24

Як цитувати

Шкуропат, О., Петруха, С., Мельников, О., & Петруха, Н. (2021). ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ У ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ (на прикладі Державної аудиторської служби України). Вчені записки Університету «КРОК», (3(63), 100–108. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-100-108

Номер

Розділ

Розділ 5. Публічне управління та адміністрування