ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • В.Г. Алькема ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • О.С. Кириченко ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-150-158

Ключові слова:

інвестиційне забезпечення, інноваційний розвиток, промисловість, індекс, оцінка рівня інноваційного розвитку, Четверта промислова революції, Індустрія 4.0.

Анотація

У статті досліджено прикладні  аспекти оцінювання рівня інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промисловості України  Сформовано модель розрахунку Індексу інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промисловості України, за окремими регіонами та загального інтегрального Індексу інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промисловості, що характеризує різні аспекти інноваційної діяльності та перспективи інноваційного розвитку і може застосовуватися із метою оцінки стану інноваційного техніко-технологічного розвитку та інвестиційного забезпечення як окремих регіонів так і  України, в цілому. Здійснено формування сукупності  кількісних  показників інвестиційного забезпечення інноваційного  розвитку.  Визначено такі  показники як:  кількість впроваджених нових інноваційних видів продукції; кількість впроваджених нових технологічних процесів; кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації; кількість промислових підприємств, що впроваджували інноваційні процеси; кількість промислових підприємств,  що впроваджували інноваційні види продукції; обсяг фінансування інноваційної діяльності; обсяг  фінансування інноваційної  діяльності   за рахунок власних коштів підприємств; освоєння виробництва нових машин устаткування; загальний обсяг витрат на придбання нових технологій; обсяг реалізованої  інноваційної продукції за регіонами; обсяг реалізованої  інноваційної продукції нової для ринку; кількість підприємств, що реалізували інноваційну продукцію за межі України;  обсяг реалізованої  інноваційної продукції за межі України; кількість промислових підприємств, що реалізували інноваційну продукцію нову для ринку; кількість промислових підприємств, що реалізували інноваційну продукцію; обсяг витрат на придбання машин, обладнання, програмного забезпечення; обсяг витрат на проведення внутрішніх НДР; обсяг інвестицій  за регіонами. Всього вісімнадцять  показників, що характеризують різні аспекти як інвестиційного  та інноваційного забезпечення так і процесів  інноваційного розвитку та їх результатів  в вигляді  обсягів  реалізованої  інноваційної продукції, реалізованої інноваційної продукції  нової  для ринку та загальних обсягів  інноваційної продукції промисловості,  що експортується   областями  України. Обгрунтовано, що  зазначені показники та розроблена модель дають можливість дослідити стан та динаміку змін того чи іншого показника, визначити як окремо так і в їх сукупності стан інноваційного розвитку  промисловості кожної із областей  України та загалом  промисловості України,  визначити Індекс інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку  промисловості  кожної із областей  України та розрахувати загальний Індекс інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В.Г. Алькема, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.е.н., професор, завідувач кафедри управлінських технологій

О.С. Кириченко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.е.н., доцент кафедри управлінських технологій

Посилання

Drucker Peter. Innovation and Entrepreneurship: Practict and Principles. Nev York: Harper and Row Publishes, 1985. 445 p.

Гитман Л. Дж. Основи инвестирования. Москва : Дело, 1999. 208 с.

Капітанець Ю. Інвестиційне забезпечення фермерських господарств. Інноваційна економіка. 2010. №5. С. 141-144

Кисіль М. Інвестиційне забезпечення розвитку аграрного виробництва та сільських територій. Менеджмент. 2009. №11. С. 225-230

Кравченко Н. Інвестиційна складова інноваційного розвитку. Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2011. № 12. С. 23-27

Крупка М .Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2001. 608 с.

Макконелл К. Экономикс: принципы, проблемы и політика. Москва : Инфра –М, 2003. 970 с.

Массе П. Критерии и методы оптимального определения капиталовложений. Москва : Статистика, 1971. 415 с.

Портер М. Конкуренция. Москва : Вильямс, 2005. 608 с.

Санто Б. Инновация как средство экономического развития. Москва : Прогресс, 1990. 296 с.

Череп А. Теоретичні аспекти формування інноваційно-інвестиційної діяльності. Інноваційна економіка. 2010. № 17. С. 154-158

Шарп У. Инвестиции. Москва : Инфра-М, 1997. 1000 с.

Шумпетер Й. Теория экономического развития. Москва : Прогресс, 1982. 401 с.

Downloads

Опубліковано

2021-06-13

Як цитувати

Алькема, В., & Кириченко, О. (2021). ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (62), 150–158. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-150-158

Номер

Розділ

Розділ 9. Інноваційна діяльність

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають