ДЖЕРЕЛА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Автор(и)

  • В.Ф. Мартиненко Криворізький національний університет
  • С.В. Архипенко Криворізький національний університет
  • В.А. Шепелюк Криворізький національний університет

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-39-46

Ключові слова:

фінансова незалежність, органи місцевого самоврядування, власні ресурси, офіційні трансферти, децентралізація, місцеві податки і збори

Анотація

Фінансова незалежність органів місцевого самоврядування характеризує незалежність держави в цілому, рівень демократичних прав і свобод громадян, потенційні можливості її економічного розвитку. Проте сьогодні фінансова основа місцевого самоврядування має низку проблем. Зокрема, місцеві бюджети опинилися у значній залежності від центрального уряду, який визначає нормативи відрахувань від регулюючих податків і розміри дотацій та субвенцій з Державного бюджету України; щорічно змінюється склад доходів місцевих бюджетів та механізми бюджетного регулювання. Все це породжує проблему пошуку додаткових доходних джерел забезпечення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування, вивчення якої є популярним напрямом серед наукових кіл. Фундаментом для активного розвитку територіальної громади є достатня кількість фінансових ресурсів, самостійне розпорядження ними та повна фінансова незалежність. Тому в Україні законодавчо закріплено ресурси, які формують місцевий бюджет і є основою незалежності місцевого самоврядування. Однак в українських реаліях власних доходів місцевих бюджетів не вистачає для ефективної реалізації завдань і функцій місцевого самоврядування, тому державою здійснюється фінансова підтримка через міжбюджетні трансфери. Тому передумовою фінансової незалежності є розумна, з погляду на економічну доцільність, децентралізація влади та адекватний розподіл повноважень, відповідальності та фінансово-економічної бази між центром і органами місцевого самоврядування. В статті доведено необхідність ґрунтовного аналізу доходної бази місцевих бюджетів з метою з’ясування ступеня фінансової незалежності органів місцевого самоврядування. Аналіз міського бюджету міста Кривого Рогу, показав, що міська влада не є фінансово незалежною від центру. Про це свідчить наступне: висока питома вага офіційних трансфертів у загальних доходах бюджету; переважання у структурі податкових надходжень загальнодержавних податків у частині, закріпленій за місцевим бюджетом, і повна відсутність ній місцевих зборів; порівняно сукупна частка місцевих податків.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В.Ф. Мартиненко, Криворізький національний університет

д.держ.упр, професор, професор кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування

С.В. Архипенко, Криворізький національний університет

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування

В.А. Шепелюк, Криворізький національний університет

к.е.н., доцент,ст. викладач кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування

Посилання

Величко В. О. Фінансова самостійність органів місцевого самоврядування. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2015. Вип. 30. С. 49-60.

Кириленко О. П. Фінансова незалежність місцевого самоврядування. Фінанси України. 2001. №1. С. 34-39

North D. C., Thomas R. P. The Rise of the Western World: A New Economic History. Cambridge, 1973. 355 p.

Schmoller G. Grundiss der Allegemeinen Volkswirtschaftslehre: 2 Bd. Bd. 1. Berlin: Duncker &Humblot, 1923. 235 p

Jonassen C. T. Community Typology. Community Structure and Analysis. 1959. Рр. 20–21

Ровинська К. Місцева автономія як загальний принцип організації місцевого самоврядування. Держава та суспільство. 2016. №2. С. 170-176.

Uber die Grudsatze des Haushaltsrechts des Bundes und der Lander. URL : www. sadaba.de.

Local Budgeting Manual. Oregon Departament of revenue. 2012. URL : http://www.oregon.gov/dor/ptd/pages/localb.aspx.

Local budgeting: Public sector governance and accountability series. The World Bank. URL : siteresources.worldbank.org/PSGLP/Resources/LocalBudgeting.pdf.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. URL : www.polska.ru.

Назар О. Концептуальні основи матеріально-фінансового забезпечення місцевих громад. Ефективність державного управління: збірник наукових праць. 2015. Вип. 43. С. 322-328

Кудельський В. Е. Фінансові можливості місцевих органів самоврядування після проведення децентралізації. Університетські наукові записки. 2017. С. 272-282.

Downloads

Опубліковано

2020-12-25

Як цитувати

Мартиненко, В., Архипенко, С., & Шепелюк, В. (2020). ДЖЕРЕЛА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (60), 39–46. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-39-46

Номер

Розділ

Розділ 3. Фінанси, банківська справа та страхування

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають