ОЦІНКА СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗА ЗМІНАМИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-191-198

Ключові слова:

індекс збалансованого розвитку, макроекономічні показники, індекс макроекономічної рівноваги, економічна безпека, національна безпека

Анотація

Метою даного дослідження є пошук агрегованих макроекономічних індикаторів (індексів), які найбільш достовірно віддзеркалюють стан економічної та національної безпеки країни. Необхідність кількісної оцінки таких складних, багатокомпонентних явищ, якими є  економічна та національна безпека країни обумовлена потребами у сучасних інструментах для оцінки ефективності економічного управління та ефективності економічної політики, яку проводять державні органи. Така оцінка можлива на основі аналізу макроекономічних показників, а на найбільш агрегованому рівні на основі комплексного аналізу збалансування основних показників макроекономічного розвитку. У статті, зроблено спробу використати в якості бази кількісної оцінки економічної та національної безпеки попередньо розраховані макроекономічні співвідношення. Даний підхід передбачає високий рівень агрегації макроекономічних показників в рамках єдиного кількісного індексу, що відкриває широкі можливості для уніфікації розрахунків і подальшого використання показників  у порівняльному аналізі країн. Запропонований у статті підхід на основі індексу макроекономічної рівноваги ускладнюється необхідністю врахування у генеральній оцінці фактору часу, що реалізовано шляхом врахування величин наближення або відхилення фактичних економічних показників від цільових рівнів. З іншої сторони, запропонована методика не позбавлена необхідності у калібрації кінцевого індексу, оскільки параметри рівноваги як сукупності  макроекономічних співвідношень не є статичними. У запропонованій методиці використано основні макроекономічні показники, які є у відкритому доступі, а саме темп зростання ВВП, зміни цін, зайнятості. Іншими словами зроблено спробу включити у вихідний індекс ті показники, що створюють найбільший вплив на економічну та національну безпеку. В статті подано результати порівняння індексу збалансованого розвитку та індексу макроекономічної рівноваги на прикладі Польщі, зроблено висновки щодо можливостей та переваг застосування аналогічних показників для оцінки стану економічної та національної безпеки України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Є. В. Алімпієв, Університет «КРОК»

д.е.н., доцент, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки

Посилання

Радіонова І. Ф. Якість макроекономічної політики та її стейкхолдери. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. С. 205-208.

Радіонова І., Алімпієв Є. Макроекономічна політика у макроекономічній стабілізації національної економіки : монографія. Університет економіки та права "КРОК", Київ, 2017 р. 240 с.

Лось В., Усик В. Теоретичні основи управління борговою безпекою. Молодий вчений, Економічні науки, 2017. №2 (17). С. 153–156.

Revko А. Investment potential of households in the regions of Ukraine in the context of european integration processes. Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law : collection of international scientific papers : in 2 parts. Part 1. Modern Priorities of Economics. Societal Challenges. Chernihiv : CNUT, 2017. Р. 49-52.

Koźmiński A., Noga A., Piotrowska K., Zagórski K. Ekonomia społecznych emocji. Równowagi i nierównowagi funkcjonalne w gospodarce polskiej na podstawie wskaźnika ALK (BDI) w latach 1999-2016 –www.ifispan.pl/wp-content/uploads/2017/05/Ekonomia-emocji-Ko%C5%BAmi%C5%84ski-Noga-Piotrowska-Zag%C3%B3rski.pdf

Koźmiński A., Noga A., Piotrowska K., Zagórski K., Kolos na glinianych nogach, „Prognozy rozwoju IDEE” 2014, nr. 22, s. 166-173.

Koźmiński A., Noga A., Piotrowska K., Zagórski K., Kozminski University Composite Index of Balanced Economic and Social Development: Its Construction and Application in Times of Uncertainty, Poland 1999-2015 –www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/wskaznik/Antykruchosc__eng_.pdf

Koźmiński A., Noga A., Piotrowska K., Zagórski K., Przygotowanie do tsunami. Zastosowania syntetycznego wskaźnika ALK –www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/wskaznik/Wskaznik_ALK_-_Przygotowanie_Do_Tsunami.pdf

Алимпиев Е. В. Влияние финансово-монетарной трансмисии на формирование макроэкономического равновесия. Ученые записки Академии экономики и права. Республика Казахстан, Алматы, 2013. №1 (24). С. 96–102.

Główny Urząd Statystyczny: Wskazniki makroekonomiczne. URL : http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/

Mundell R. The Appropriate Use of Monetary and Fiscal Policy for Internal and External Stability. International Monetary Fund Staff Papers, 1962. 34-72.

Downloads

Опубліковано

2019-06-24

Як цитувати

Алімпієв, Є. В. (2019). ОЦІНКА СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗА ЗМІНАМИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (54), 191–198. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-191-198

Номер

Розділ

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності