СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автор(и)

  • М. П. Денисенко Київський національний університет технологій та дизайну https://orcid.org/0000-0001-8767-9762
  • О. М. Шапошнікова Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» https://orcid.org/0000-0001-9146-0069
  • О. Ю. Будякова Київський національний університет технологій та дизайну https://orcid.org/0000-0001-6028-2650

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-46-50

Ключові слова:

інвестиції, бізнес, планування, підприємство, ефективність господарювання

Анотація

У статті досліджено що в умовах ринкової економіки одним з головних чинників конкурентоспроможності та ефективності організації є якісно розроблений інвестиційний бізнес-план, який дозволяє ефективно розвивати підприємницьку діяльність, залучати інвесторів, партнерів та кредитні ресурси та використовується для підвищення ефективності управління підприємством й прогнозування діяльності. В сучасних умовах господарювання інвестиційний бізнес-план є робочим інструментом, який може бути використаним у всіх сферах підприємницької діяльності. Бізнес-план – це постійно діючий документ, до якого вносяться зміни та доповнення, пов'язані зі змінами у внутрішніх та зовнішніх середовищах підприємства. Інвестиційний бізнес-план являє собою модель діяльності підприємства, яка використовує всі елементи планування так стосовно до категорій ринкової економіки – бізнесу, конкурентній боротьбі, діяльності маркетингових служб, комерційного ризику, стратегії беззбитковості та необхідного рівня рентабельності. Якісно розроблений інвестиційний бізнес-план дозволяє ефективно розвивати підприємницьку діяльність, залучати інвесторів, партнерів та кредитні ресурси; використовується для підвищення ефективності управління підприємством і прогнозування діяльності. Світовий досвід свідчить, що бізнес-план – це документ загальноприйнятий в більшості країн з розвиненою ринковою економікою. В Україні поняття «бізнес-план» з'явилося на початку 90-х років та з тих пір пройшло своєрідну еволюцію: спочатку бізнес-план розглядався лише як інструмент, що дозволяє залучити іноземні інвестиції; на сьогоднішній же день необхідність складання бізнес-планів усвідомлена та бажана для розвитку підприємницької діяльності в сучасних умовах господарювання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

М. П. Денисенко, Київський національний університет технологій та дизайну

д.е.н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та туризму

О. М. Шапошнікова, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

к.н.держ.упр., доцент

О. Ю. Будякова, Київський національний університет технологій та дизайну

к.е.н., старший викладач кафедри бізнес-економіки та туризму

Посилання

Mykola Denysenko, Alona Melnyk, Zorina Shatskaya, Olena Budiakova (2019) “International regulatory experience business activity”. Doslidzhennia ta innovatsii, p. 55-58. Available at : http://conferencii.com/files/archive/2019-02.pdf.

World Bank. 2019. Doing Business 2019: Training for Reform. Washington, DC: World Bank. World Bank. Available at : https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30438 License: CC BY 3.0 IGO.

World Bank. 2019. Global Economic Prospects, January 2019: Darkening Skies. Washington, DC: World Bank. World Bank. Available at : https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31066 License: CC BY 3.0 IGO.

World Development Indicators / The World Bank [Available at : http://data.worldbank.org/datacatalog/world-development-indicators.

On approval of the Concept of the National Program for the Development of Small and Medium-Sized Enterprises for 2014-2024. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine. № 641-р. Available at : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/641-2013-%D1%80.

The official website of the Verkhovna Rada. Available at : https://rada.gov.ua/.

Olshanska, O. V. Melnuk, A. O. Voronkova, T. Ye. (2018), Suchasni problemy ekonomichnoho rozvytku Ukrainy [Modern problems of economic development of Ukraine], DKS tsentr, Kyiv Ukraine.

Illiashenko, N. S. (2018) Vyperedzhaiuchyi innovatsiinyi rozvytok: teoriia, metodyka, praktyka [Outstanding innovative development: theory, methodology, practice], Trytoriia, Sumy, Ukraine.

Illiashenko, S. M. Bilovodska, O. A. (2003) Instrumenty ta metody komerzializazii inovaziynoi produkzii [Tools and methods of commercialization of innovative products], Trytoriia, Sumy, Ukraine.

Olenich, A. V. Shatska, Z. (2012) “Formation and development of the project team in modern conditions” Suchasni problemy ekonomiky, №10, pp. 136-142.

Denisenko, М. P (2019), Stan ta tendentsii rozvytku suchasnoho pidpryiemnytstva [The current trends and trends of modern entrepreneurship], DKS tsentr, Kyiv Ukraine.

Downloads

Опубліковано

2019-04-29

Як цитувати

Денисенко, М. П., Шапошнікова, О. М., & Будякова, О. Ю. (2019). СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (53), 46–50. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-46-50

Номер

Розділ

Розділ 3. Фінанси, банківська справа та страхування

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають