МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • М. П. Денисенко Київський національний університет технологій та дизайну https://orcid.org/0000-0001-8767-9762
  • Л. С. Мельник Коледж мистецтв та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну https://orcid.org/0000-0002-3832-0101

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-94-100

Ключові слова:

мотивація персоналу, якість праці, оплата праці, матеріальне стимулювання, нематеріальне стимулювання

Анотація

У статті розглядаються питання міжнародних мотиваційних систем персоналу і можливості застосування цього досвіду для українських підприємств. Мотиваційні системи тісно пов'язані з управлінням персоналу. Нові економічні відношення, породжені перехідним періодом, висувають і нові вимоги до персоналу. Це не тільки добір, навчання і розташування кадрів, але і формування нової свідомості, менталітету, а отже, і методів мотивації. Загалом мотиваційні системи використання трудового потенціалу підприємства являє собою сукупність мотивів, які притаманні працівникам у результаті дії множини впливів, які і є своєю чергою елементами мотиваційного комплексу, який повинен забезпечити досягнення цілей підприємства. Найскладнішим моментом в сучасних умовах змішаної економіки для підприємства є втрата кваліфікованих кадрів. Утримання ключових співробітників стало вагомим завданням в управлінні підприємством. Однак керівники більшості українських підприємств основну свою увагу приділяють маркетингу, фінансам, управлінню виробництвом,  а не вдосконаленню системи мотивації персоналу. Це обумовлено перш за все тим, що керівники помилково вважають, що нині проблем з мотивацією персоналу бути не повинно, так як співробітники розуміють, що на їх місце претендують тисячі звільнених, готових працювати за меншу заробітну плату. Функціонування мотиваційних систем залежить від позитивного впливу як внутрішніх, так і зовнішніх щодо підприємства чинників. Але в будь-якому разі організація системи винагородження персоналу має спиратися на стиль управління, що передбачає створення гнучких структур, методів мотивації відповідно до розвитку технічних, економічних і соціальних процесів у суспільстві в цілому та на кожному підприємстві зокрема. Таким чином, сам факт збереження робочого місця співробітника розглядається як мотивація до більш якісної та ефективної роботи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

М. П. Денисенко, Київський національний університет технологій та дизайну

д.е.н., професор кафедри бізнес-економіки та туризму

Л. С. Мельник, Коледж мистецтв та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

викладач

Посилання

Козак К. Б. Вплив мотивації на ефективність використання та розвитку трудового потенціалу персоналу. Економіка харчової промисловості. 2011. № 1 (7). C.69-74.

Дмитренко Г. А., Шарапатова Е. А., Максименко Т. М. Мотивация и оценка персонала : учеб. пособие. Киев, 2015. 248 с.

Колот А. М., Цимбалюк С. О. Мотивація персоналу : підручник. Київ, 2011. 397 с.

Співак В. В. Мотивація як засіб ефективного менеджменту персоналу підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2010. №6. Т. 2. С. 178-181.

Матіянова М. П., Гончаренко К. М. Мотивація персоналу підприємства. Бізнес Інформ. 2011. № 7 (2). С.151-152.

Ричи Ш., Мартин П. Управление мотивацией : научное пособие / пер. с англ. под ред проф. Е. А. Климова. Москва, 2015. 399 с

Армстронг П. Практика управления человеческими ресурсами : учебное пособие. Москва, 2012. 848 с.

Маслоу А. Мотивация и личность : научное пособие / пер. с англ. под ред Татьяна Гутман, Н. Мухина. Москва, 2016. 400с.

Херцберг Ф., Mocнер Б., Снидерман Б. Мотивация к работе : учебное пособие. Москва, 2014. 254 с.

Денисенко М. П., Терещук Л. В. Управління персоналу на підприємстві. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 6. С. 53–57.

Офіційний сайт Державної служби статистики. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL : https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/

Електронний журнал Forbes. URL : http://forbes.net.ua/magazine/forbes/.

Офіційний Сайт пошуку роботи. URL : https://www.work.ua/news/ukraine/490/.

Downloads

Опубліковано

2019-10-30

Як цитувати

Денисенко, М. П., & Мельник, Л. С. (2019). МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ. Вчені записки Університету «КРОК», ((3) 55), 94–100. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-94-100

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та маркетинг

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають