СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ДЕРЖАВ

  • Ю. М. Даценко Університет економіки та права «КРОК»
Ключові слова: світовий досвід, конкурентне законодавство, економічна історія

Анотація

На сьогоднішній день конкурентну політику впроваджено майже у всіх розвинених державах світу, що свідчить про важливість контролю держави за розвитком конкурентного середовища для досягнення стійкого економічного зростання. Періодизація історії розвитку конкурентної політики, і особливо чинники, які зумовлюють початок того чи іншого етапу, відіграють значну роль у контексті впровадження соціально-економічних та політичних інститутів в українську економіку для сталого інноваційного розвитку держави. Метою дослідження є аналіз світового досвіду реалізації конкурентної політики з урахуванням різних чинників із економічної історії. Автором сформульовано 7 етапів розвитку конкурентного законодавства у світі. Йдеться про те, що перші прецеденти обмеження монополізму на ринках знайшли своє відображення в англійському праві ще у XV ст., що пов'язано з розвитком ринкової економіки. Наступні трансформації антимонопольної політики, у різні часові періоди, спричиняли такі чинники: індустріалізація, бурхливий розвиток виробництва та свавілля трестів, демілітаризація після Другої світової війни, об’єднання Європи, лібералізм, розпад СРСР, глобалізація економіки, стрімкий розвиток досягнень НТП та інновації у сфері комп’ютерних мереж. Така періодизація дає змогу зрозуміти, що наразі у світі можна спостерігати тенденцію до заміни централізованого управління та переходу до використання мереж у вирішенні економічних проблем, зокрема у сфері захисту конкуренції.

Біографія автора

Ю. М. Даценко, Університет економіки та права «КРОК»

аспірант кафедри національної економіки та фінансів

Посилання

Борисенко З. М. Конкурентна політика держави: підручник. Київ : Університет економіки та права «КРОК», 2013. 272 с.

Захарова К. Ф. Державне регулювання картелізації національної економіки: дис. канд. ек. наук. Київ, 2016. 211 с.

Міжнародна мережа з питань конкуренції (ММК). Антимонопольний комітет України: офіційний веб-сайт. URL : http://docplayer.ru/48495947-Tipovoy-zakon-o-konkurencii-2017-goda-peresmotrennaya-statya-ii.html (дата звернення 12.09.2018).

Договор о функционировании европейского союза. URL : http://eulaw.ru/treaties/tfeu (дата звернення 12.09.2018).

Типовой закон о конкуренции: конференция организации объединенных наций по торговле и развитию. Организация объединенных наций. Нью-Йорк и Женева, 2007 год. URL : https://unctad.org/ru/docs/tdrbpconf5d7rev3_ru.pdf (дата звернення 12.09.2018).

Князева И. В. Антимонопольная политика государства: учебное пособие. Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2010. 232 с.

Портер М. Э. Конкуренция : научное пособие. Москва, Издательский дом «Вильямс», 2005. 608 с. 8. Шпаковский Ю. Г. Право в историческом переломлении: Закон Шермана. Вестник Университета имени О.Е. Кутафина : научний журнал. 2017. С. 168–170.

The Constitution of the United States, 1787. URL : http://constitutionus.com/ (дата звернення 12.09.2018).

"Sherman Anti-Trust Act, and Analysis". 12 March 2011. Archived from the original on 18 November 2011. URL : https://butnowyouknow.net/those-who-fail-to-learn-from-history/sherman-anti-trust-act-and-analysis/ (дата звернення 12.09.2018).

Clayton H. J. Clayton Antitrust Act. Henry De Lamar Jr. Clayton // SIXTY-THIRD CONGRESS. SEES. II . CHs. 320, 323 . URL : http://www.legisworks.org/congress/63/publaw-212.pdf (дата звернення 12.09.2018).

"Federal Trade Commission Act". ftc.gov. (Unofficial version), 2006. URL : https://www.ftc.gov/enforcement/statutes/federal-trade-commission-act (дата звернення 12.09.2018).

Celler–Kefauver Act. 81sT CONG., 21y SESS.-CHS. 1183,1184-DEC . 29, 1950. URL : http://legisworks.org/congress/81/publaw-899.pdf (дата звернення 12.09.2018).

"The Wheeler-Lea Act". Federal Trade Commission. 26 June 2015. URL : https://www.ftc.gov/public-statements/1938/05/wheeler-lea-act (дата звернення 12.09.2018).

National Industrial Recovery Act of 1933, 73d CONGRESS . SESS. I. CHS. 89, 90 . JUNE 16, 1933. URL : http://legisworks.org/sal/48/stats/STATUTE-48-Pg195.pdf (дата звернення 12.09.2018).

Text of Addyston Pipe and Steel Co. v. United States, 175 U.S. 211 (1899) is available from: Justia Library of Congress. URL : http://cdn.loc.gov/service/ll/usrep/usrep175/usrep175211/usrep175211.pdf (дата звернення 12.09.2018).

Winerman, Marc (2003). "The Origins of the FTC: Concentration, Cooperation, Control, and Competition" (PDF). Antitrust Law Journal. 71: 1–97. Retrieved December 6, 2017 URL : https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/fede

ral-trade-commission-history/origins.pdf (дата звернення 12.09.2018).

The Selected Writings and Speeches of Sir Edward Coke, ed. Steve Sheppard (Indianapolis: Liberty Fund, 2003). Vol. 1. URL : http://files.libertyfund.org/files/911/0462-01_LFeBk.pdf (дата звернення 12.09.2018).

Gerber, D. Law and Competition in the Twaitieth Century: Protecting Prometheus. Oxford University Press. 2000. at 22.

Walker, F. ‘The Law concerning Monopolistic Combinations in Continental Europe’. Political Science Quarterly. 1905. at 13

Braudel F. The Wheels of Commerce: Civilization and Capitalism l5th-18th Century. New York: Harper & Row. 1979. vol. 2. аt 445-455

Brady R.A. ‘The Role of Cartels in the Current Cultural Crisis’. The American Economic Review. 1945. 35:2. 312, at 314

Papadopoulos A. S. The Role of the Competition Law and Policy of the EU in the Formation of International Agreements on competition: PhD thesis: U615911 / Papadopoulos Anestis S. London, 2018. p. 327.

International Competition Network: official website. URL : http://www.international competitionnetwork.org/ (дата звернення 12.09.2018).

ICN Annual Conference, New Delhi, 2018 22 March 2018. URL : http://internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc1143.pdf (дата звернення 12.09.2018).

Опубліковано
2018-12-21
Як цитувати
Даценко, Ю. (2018). СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ДЕРЖАВ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (52), 22-30. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-52-22-30
Розділ
Розділ 2. Міжнародні економічні відносини