ВПЛИВ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НА ВЗАЄМОДІЇ У СУСПІЛЬСТВІ ТА ЕКОНОМІКУ

Автор(и)

  • Ю. М. Даценко Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-84-90

Ключові слова:

відновлювальна енергетика, суспільство, економіка

Анотація

На сьогоднішній день людство стає свідком суттєвих змін у світовій енергетиці. Науково-технічний прогрес призводить до трансформації енергетичного і промислового устаткування, підвищення ефективності та зменшення негативного впливу на навколишнє середовище. Останніми роками світова енергетика спиралась переважно на горючі корисні копалини, проте використання відновлювальної енергетики поступово набирає обертів. Найближчим часом вона може стати основним джерелом енергії. Наприклад у 2017 році в США використання відновлювальних джерел eнергії вперше перевищило атомну енергетику. Дослідженням стану відновлювальної енергетики займаються багато організацій, зокрема НДО REN21, статистичне агенство EIA та ін. Крім того, праці Джеремі Ріфкіна зробили великий вклад у розвиток цієї теми. Використання відновлювальної енергетики може створювати умови для зменшення залежності, що заохочує прозорість, рівноправність та сприяє співробітництву між людьми. Відновлювальні джерела енергії можуть сприяти створенню конкурентного середовища для виробників та споживачів і формувати горизонтальні типи зв‘язків у суспільстві. Основним завданням даної статті є аналіз впливу ВДЕ на взаємодії в суспільстві, економіку України та світу в цілому. Зважаючи на проведене дослідження, можна припустити, що використання горючих корисних копалин призводить до концентрації влади та ресурсів у руках обмеженого кола людей, що спричиняє збільшення вертикальних типів зв‘язків у суспільстві. За оцінками IRENA, Україна має найбільший потенціал ВДЕ серед держав Південно-Східної Європи. За умови розвитку відновлювальної енергетики, можна сподіватися на соціально-економічний розвиток та зменшення залежності від держав, що володіють значними ресурсами нафти й газу. Це може бути одним із методів впровадження інституціональних змін в економіку України. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ю. М. Даценко, Університет економіки та права «КРОК»

аспірант кафедра національної економіки та фінансів

Посилання

Рифкин Дж. Третья промышленная революция: Как горизонтальные взаимодействия меняют энергетику, экономику и мир в целом : научное пособие. Москва : Альпина нонфикшн, 2016. 410 с.

Гайдаєнко І. Альтернативна енергетика в Україні: стан та перспективи розвитку. URL : http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzzui_2014_34_23.pdf (дата звернення 06.08.2018).

Розвиток відновлюваних джерел енергії в Україні. 2017. 36 с. URL : http://energymagazine.com.ua/wpcontent/uploads/2017/03/Rozvitok-VDE-v-Ukraini.pdf (дата звернення 06.08.2018).

Шевцов А. Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії в Україні у світлі нових європейських ініціатив. URL : http://old.niss.gov.ua/monitor/november08/2.htm (дата звернення 06.08.2018).

Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні: аналіт. доп. Київ : НІСД, 2012. 48 с.

Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні: загальні тенденції, регіональні особливості : аналіт. доп. Київ : НІСД, 2014. 78 с.

Проскурякова Л. Н. Возобновляемая энергетика 2030: Глобальные вызовы и долгосрочные тенденции инновационного развития. URL : https://issek.hse.ru/data/2017/04/04/1168471430/Renova_Energy.pdf (дата звернення 06.08.2018).

Валовой внутренний продукт Украины, Минфин. URL : http://index.minfin.com.ua/index/gdp/?2016 (дата звернення 06.08.2018).

Влияние распространения ВИЭ на национальную экономику. URL : http://renen.ru/influence-of-the-spread-of-res-on-thenational-economy/ (дата звернення 06.08.2018).

Темпы роста ВВП Мира в целом. URL : http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=world&table=ggecia&time=2 (дата звернення 06.08.2018).

Crude Oil (petroleum); Dated Brent Daily Price. URL : http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=crude-oil-brent&months=360 (дата звернення 06.08.2018).

EIA: Drilling Productivity Report - July 2017 – eng. URL : https://nangs.org/analytics/eia-drillingproductivity-report-july-2017-eng-pdf (дата звернення 06.08.2018).

PV Market Alliance announces the 2017 PV market at 75 GW and a stable market in 2018. URL : http://www.pvmarketalliance.com/pv-market-allianceannounces-the-2016-pv-installations-at-75-gw-and-astable-market-in-2017/ (дата звернення 06.08.2018).

Renewables 2017 Global Status Report. URL : http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2017/06/178399_GSR_2017_Full_Report_0621_Opt.pdf (дата звернення 06.08.2018).

Downloads

Опубліковано

2019-01-14

Як цитувати

Даценко, Ю. М. (2019). ВПЛИВ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НА ВЗАЄМОДІЇ У СУСПІЛЬСТВІ ТА ЕКОНОМІКУ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (51), 84–90. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-84-90

Номер

Розділ

Розділ 5. Економіка та управління державою і суб'єктами господарювання