АНАЛІЗ ЗАГРОЗ ПРІСНОВОДНІЙ БЕЗПЕЦІ

Автор(и)

  • З.Б. Живко Львівський державний університет внутрішніх справ
  • М.Є. Стадник Львівський інститут менеджменту

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-25-32

Ключові слова:

безпека, прісна вода, прісноводна безпека, екологічна безпека, продовольча безпека, ресурсна безпека, загрози

Анотація

Метою статті є уточнення суті поняття «прісноводна безпека», визначення, класифікація та аналіз її загроз. Розглянуто суть та сформульовано авторське трактування поняття «прісноводна безпека». Пропонується розглядати її як «здатність держави незалежно від внутрішніх та зовнішніх умов і загроз забезпечувати населення країни прісною водою необхідної кількості та належної якості на рівні науково обґрунтованих норм споживання з метою зміцнення здоров’я та підтримання нормальної життєдіяльності кожного громадянина, сприяння розширеному відтворенню населення, соціально-політичній стабільності в країні, її стійкому економічному розвитку, зміцненню позицій країни на міжнародному рівні». Визначено місце прісноводної безпеки в системі національної безпеки та охарактеризовано її зв’язки із продовольчою, екологічною, ресурсною та економічною безпекою. Зазначено, що вода у війнах за неї може виконувати різні ролі: основної причини військових дій, предмету бойових дій (коли об’єкти водопостачання як елементи критичної інфраструктури стають предметом збройних конфліктів) чи зброї (у випадку зараження питної води на території ворога або викликання повеней тощо). Охарактеризовано основні загрози прісноводній безпеці, наведено їх класифікацію. Визначено причини дисбалансу між наявністю та потребою в питній воді, а також виявлено дестабілізуючі фактори, що порушують даний баланс. Усіх їх запропоновано розподіляти на чотири характерних групи: природні, економічні, соціальні та політичні загрози. Проаналізовано зміну чисельності населення та наявність обсягів доступної якісної питної води як основних факторів, що формують баланс попиту та потреби у прісній воді. Визначено рівень та структуру використання свіжої води за витратами на певні потреби і загального водовідведення за рівнем забруднення, а також їх зміни в часі. Оцінено забезпеченість областей України водними ресурсами у середньо водний та дуже маловодний рік, відповідність мінімальній та достатній нормі, а також коефіцієнт територіальної диференціації розподілу водних ресурсів. За результатами проведеного аналізу встановлено, що у середньо водний рік практично усі області України забезпечені водними ресурсами за мінімальною і достатньою нормою. Лише Донецька і Харківська області відчувають дефіцит води за достатньою нормою. Тому причиною дефіциту води може бути лише її забруднення, на що мають бути скеровані усі зусилля держави та громадськості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

З.Б. Живко, Львівський державний університет внутрішніх справ

д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту

М.Є. Стадник , Львівський інститут менеджменту

к.е.н., доцент, в.о. завідувача. кафедри маркетингу та аналітичної економіки

Посилання

Стадник М. Є., Хомин О. Й. Зміцнення демографічної безпеки через призму екологізації водозабезпечення. Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки : колективна монографія у 2 т. Дніпропетровськ : «ФОП Дробязко С. І.», 2014. Т.1. С. 224-232.

Стадник М. Є. Прісноводна безпека : суть, загрози та способи їх подолання. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. 2010. № 2. С. 145-155.

Пастернак-Таранушенко Г. Економічна безпека держави. Статистика процесу забезпечення : підручник для держ. службовців, науковців, студентів і аспірантів вищих навч. закладів ек. профілю / за ред. проф. Б. Кравченка. Київ : Кондор, 2002. 302 с.

Комарницький І. М., Франів І. А., Комарницький Б. М. Проблеми забезпечення економічної безпеки держави. Торгівля і ринок України. 2010. Вип. 29. С. 332-338.

Юридичний словник-довідник. URL: https://subject.com.ua/pravo/dict/345.html.

Стадник М. Є., Стадник О. В. Класифікація загроз прісноводній безпеці. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. 2015. В.2. С. 150-160.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Downloads

Опубліковано

2022-06-20

Як цитувати

Живко, З., & Стадник , М. (2022). АНАЛІЗ ЗАГРОЗ ПРІСНОВОДНІЙ БЕЗПЕЦІ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(66), 25–32. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-25-32

Номер

Розділ

Розділ 1. Економіка