МІСЦЕ ФІНАНСОВОЇ РОЗВІДКИ В СИСТЕМІ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАХОДІВ

Автор(и)

  • З.Б. Живко Львівський державний університет внутрішніх справ
  • Т.М. Головач Львівський державний університет внутрішніх справ
  • Ю.В. Гончаров ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»,
  • О.М. Мартин Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • Ю.З. Боруцька Львівський національний аграрний університет

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-44-52

Ключові слова:

підрозділ фінансової розвідки, корупційні дії, корупція, доходи, отримані злочинним шляхом, легалізація (відмивання) корупційних доходів, антикорупційні заходи

Анотація

В сучасному світі між корупцією та легалізацією злочинних доходів існує тісний взаємозв’язок, який обумовлений необхідністю приховування джерел незаконно отриманих доходів, реалізації схем для подальшого їх легального використання. З огляду на зростання кількості злочинів, пов’язаних із відмиванням злочинних доходів та сум легалізованих коштів, зростає роль підрозділу фінансової розвідки. У статті розкрито взаємозв’язок між корупцією та легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, який обумовлений необхідністю приховування джерел незаконно отриманих доходів, використанням схем для подальшого їх легального використання. Метою дослідження є визначення місця фінансової розвідки в боротьбі з відмиванням грошей та корупційних доходів  вивчення теоретичних та прикладних аспектів діяльності та розкриття місця та ролі підрозділу фінансової розвідки у реалізації антикорупційної стратегії. Розглянуто підходи науковців до визначення сутності корупції, теоретичних та прикладних аспектів протидії корупції і тіньовій економіці. Досліджено показники діяльності правоохоронних структур за 2016-2020 роки, відмічено покращення роботи, проте скорочення суми відшкодованих збитків свідчить по розкриття дрібних корупційних  правопорушень. Зазначено необхідність здійснювати системні заходи для подолання корупції, при цьому відмічено важливу роль у антикорупційній боротьбі правоохоронних органів України та підрозділу фінансової розвідки. Встановлено, що Державна служба фінансового моніторингу України (ДСФМУ) є центральним національним органом, який відповідає за збір, аналіз та передачу даних про підозрілі фінансові операції компетентним органам. Визначено основні способи відмивання корупційних доходів в Україні. Доведено, що боротьба із відмиванням корупційних доходів є підґрунтям для здійснення ефективної антикорупційної політики та боротьби із економічною злочинністю.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

З.Б. Живко, Львівський державний університет внутрішніх справ

д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту

Т.М. Головач, Львівський державний університет внутрішніх справ

к.філ.н., доцент, доцент кафедри іноземних мов та культури фахового мовлення

Ю.В. Гончаров, ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»,

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту

О.М. Мартин , Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

к.е.н., доцент, доцент кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту

Ю.З. Боруцька, Львівський національний аграрний університет

к.геол.н., доцент кафедри туризму

Посилання

Невмержицький Є. В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії: монографія. К.: КНТ, 2008. 368с.

Мандибура В.О. Корупція: інституційна сутність та механізм подолання: монографія. Київ: Парламентське видавництво, 2017. 487 с.

Кікалішвілі М.В. Стратегія й тактика протидії корупційній злочинності в Україні: монографія. Запоріжжя: Гельветика, 2020. 415 с.

Трепак В.М .Протидія корупції в Україні: теоретико-прикладні проблеми: монографія. Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 442 с.

Нонік В.В. Формування та реалізація антикорупційної політики в Україні: теорія, методологія, практика: монографія. Житомир: О.О. Євенок, 2019. 314 с.

Корупція: теоретико-методологічні засади дослідження / керівник авт. кол. доц. І.О. Ревак. Львів: ЛьвДУВС, 2011. 220 с.

Живко З. Б., Живко М. О., Данилович-Кропивницька М.Л. Корупція і хабарництво у державній службі та роль правоохоронних органів в їх розкритті . Науковий вісник ЛДУВС: Серія юридична. 2006. Випуск 1. С.181-189.

Аркуша Л. І. Деякі особливості розслідування легалізації (відмивання), одержаних у результаті організованої злочинної діяльності. Юридичний вісник. 2012. № 2. С. 87-92.

Глущенко О. О., Семеген І. Б. Антилегалізаційний фінансовий моніторинг: ризик-орієнтований підхід: монографія. Київ : УБС НБУ, 2014. 350с.

Данилович-Кропивницька М.Л., Живко З. Б., Живко М.О. Фінансовий моніторинг та кредитно-банківська система. Науковий вісник Університету „Львівський Ставропігіон”. Cерія економічна. 2006. Вип.І. C.79-88.

Ковальчук А.Т. Боротьба з відмиванням брудних капіталів: міжнародні стандарти та національні реалії. Київ: Знання, 2016. 318 с.

Юридичний словник. Київ : Ред. Енциклопедії, 1984. 850 с.

Індекс сприйняття корупції: Україна поліпшилась, але є ризики. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/indeks-spryjniattia-korupciji-2020/31070408.html.

Висоцька І.Б., Нагірна О.В., Силкін О.С. Економічні наслідки корупції в Україні. Науковий журнал: Причорноморські економічні студії. 2019. Випуск 42. C.182-187.

Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України. URL: https://mvs.gov.ua/ua/pages/274_Statistika.htm.

Офіційний сайт Національного антикорупційного бюро України. URL: https://nabu.gov.ua/reports

Акімова О.В. Фінансовий моніторинг в системі державного фінансового контролю: теорія, методологія, практика: монографія. Краматорськ: Донбаська державна машинобудівна академія, 2017. 298 с.

Єгоричева С. Б. Організація фінансового моніторингу в банках: навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2014. 292 с.

Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу України. URL: https://fiu.gov.ua/

Downloads

Опубліковано

2021-06-13

Як цитувати

Живко, З., Головач, Т., Гончаров, Ю., Мартин , О., & Боруцька, Ю. (2021). МІСЦЕ ФІНАНСОВОЇ РОЗВІДКИ В СИСТЕМІ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАХОДІВ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (62), 44–52. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-44-52

Номер

Розділ

Розділ 3. Фінанси, банківська справа та страхування