ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ЗАСАДАХ ІНДУСТРІЇ 4.0. В УКРАЇНИ

Автор(и)

  • О.С. Кириченко ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-210-218

Ключові слова:

модернізація, промисловість, інвестиційно-інноваційне забезпечення, цифрові технології, автоматизація, інформатизація, Четверта промислова революції, Індустрія 4.0.

Анотація

У статті досліджено практичні аспекти впровадження  модернізації промисловості на засадах Індустрії 4.0. в Україні. Узагальнено  теоретичні  засади  та сутність впровадження модернізації промисловості на засадах Індустрії 4.0. та інноваційно-інвестиційне забезпечення необхідне для реалізації  цих процесів. Визначено  основні передумови для розвитку та активного впровадження національної платформи Індустрії 4.0.  для промисловості. Виявлено, що першою передумовою  є необхідність в створенні та функціонуванні  компаній  управління інноваційним циклом, які являють собою кластери, асоціації, агентства  з розвитку,  об’єднання та є ринковими  інститутами, організаціями  функція яких полягає у  управлінні інноваціями на ранніх  етапах  інноваційного циклу,  об’єднання  та поєднання  різних підприємств,  що працюють  в сфері технологій із  промисловими підприємствами  товаровиробниками, що потребують впровадження  цих технологій, а також із  інвестиційними компаніями  та сервісними  структурами,  що забезпечують  реалізацію чи супровід тих чи інших процесів в  організації інноваційної діяльності. Визначено, що другою передумовою  є  активування діяльності  наукових центрів, бізнес-інкубаторів, університетів, лабораторій, інноваційних центрів, конструкторських бюро окремих компаній, що безпосередньо генерують інновацій та створюють стартапи. Виявлено, що третьою передумовою є формування зон інкубації та акселерації для інноваторів, що забезпечують рух від інноваційної ідеї до прототипу. Такими зонами є інкубатори та акселератори, що функціонують за підтримки відповідних фондів, донорських організацій, тощо. Обгрунтовано, що четвертою передумовою є створення зони досвіду та тестування, що забезпечуватиме можливість проведення випробувань технологій, їх апробацію на  життєздатність. Визначено, що для інноваційного забезпечення впровадження технологій Індустрії 4.0. в вітчизняній  промисловості необхідними є розвиток інфраструктури, оскільки в Україні фактично не розвинені технопарк, центри експертизи, лабораторії, все це потребує  спрямування капітальних інвестицій та державного інвестиційно-інноваційного забезпечення а також необхідність забезпечення інтеграції та встановлення  зв’язків між   різними учасниками процесу від створення до промислового впровадження  інновацій. Обгрунтовано, що таким чином, в країні може бути сформована  національна  «промислова екосистема» Індустрії 4.0. на засадах якої можливо  здійснення модернізації відновлення  вітчизняної промисловості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О.С. Кириченко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.е.н., доцент кафедри управлінських технологій

Посилання

Тойнби А. Дж. Постижение истории. Москва: Рольф, 2001. 640 с.

Мочерний С. В. Економічна енциклопедія. Київ: Акад. нар. госп-ва, 2002. 952 с.

Онишко С. В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку: монографія. Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. 434 с.

Гордон Р. Закончен ли экономический рост? Шесть препятствий для инновационного роста (на примере США). Вопросы экономики. 2013. № 4. С. 49-67

Кравців В. С. Карпатський регіон:актуальні проблеми та перспективи розвитку. Львів: НАН України Інститут регіональних досліджень, 2013. Т. 3. 292 с.

Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце ХХ века. Москва: РОССПЄН, 2003. 280 с.

Штомпка П. Социология социальных изменений. Москва: Аспект Пресс, 1996. 416 с.

Лапин Н. И. Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае. Москва: Весь Мир, 2011. 256 с.

Котов Е. В. Оценка процессов модернизации Украины и её экономических районов. Вісник економічної науки України. 2013. №1. С. 55-69

Геєць В. Ліберально-демократичні засади: курс на модернізацію України. Економіка України. 2010. № 3. С. 4-20

Череп А. В. Теоретичні аспекти формування інноваційно-інвестиційної діяльності. Інноваційна економіка. 2010. №17. С. 154-158

Коденька М. Ю. Мотиваційні чинники інвестиційного забезпечення розвитку аграрно-промислового виробництва. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. 2013. №2. С. 62-66

Дейнеко Л. В. Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки: науково-аналітична доповідь. Київ : Інститут економки та прогнозування НАН України, 2018. 158 с.

Луніна І. О. Бюджетно-податкове стимулювання інноваційної діяльності в країні. Економіка прогнозування. 2016. № 1. С. 41-56

Шумська С. С. Монетарна політика та відновлення економічного зростання в Україні. Економіка та прогнозування. 2015. № 3. С. 20-41

Шовкун І. А. Локалізація виробництва – світова практика та висновки для України . Економіка і прогнозування. 2017. № 2. С. 31-56

Індустрія 4.0. в Україні. Аналітичний огляд інноваторів та стану інновацій Україні в сфері Індустрії 4.0. Київ : АППАУ, 2019. 76 с.

Downloads

Опубліковано

2020-12-25

Як цитувати

Кириченко, О. (2020). ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ЗАСАДАХ ІНДУСТРІЇ 4.0. В УКРАЇНИ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (60), 210–218. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-210-218

Номер

Розділ

Розділ 9. Інноваційна діяльність